Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

IAR GIP.

0 BEN CYRN Y BRAIN

News
Cite
Share

0 BEN CYRN Y BRAIN Ffogeth i 'Steddfod Llanfair- Dydd lau diweddaf, glanheais fy meisicl, ac a'i marcliogais oddiyma i lawr i Eisteddfod Llanfair Dyffryn Clwyd, diwy Nant y Garth, y brydferthaf o'r geirtb. 'Roedd amryw her-gystadleuon yn 1,lan- fair, ac fel liyn yr enillwvd :— Her-adroddiad, i rai dan 16, 1, 5/ Gladys Belton, Bwlchgwyn, efo Bedd Gelert." Her-unawd i rai na enillodd U) j6 o'r blaen, Joseph Williams, Coedpoeth) a David Jones (Llanfynydd) yn gydradd. Anerchiad ar Onestrwydd," J. L. Kyffin, Llangollen. Her-adioddiad i rai mewn oed, pedwar yn cyrraedd y Uwyfan ac wedi gornest. gyda'r g'Jetaf a glywais yn f'oes, rhanwyd y wobr— 25 J rhwng Wm. Edwards (Cefn Mawr) a Tom Hughes (Ysbyty Ifan, Bettwsycoed). Y stol haearn oreu, il, J. H. Jehu, Coed- poeth. Unawd baritone, Hiraeth y Cymro," £ J/I/ Bob Roberts, Helygair. Unawd Tenor, 21 Hyd fedd hi gar 311 gywir," Tom Davies, Broughton. Crotchet Scarf, 7/G, Miss Williams, Llan- sannan. Unawd Soprano, Nant y Myaydd," 21 Miss Edith Davies, Gwrecsam. Parti o ddeuddeg, Blodeuyn bach wyf fi mewii gardd" (Gwihjm Gwvnt\. Tri pharti, sef o Lyn Coiriog, Dinbych, a Bwlchgw yn (W. Roberts). Yr olaf yn trecu gyda phluon uehol gan y beirniad, sef 11a chlywodd felusach canu ar y darn braid d erioed. Cysladiouaeth denn ac angerddol iawn a gaed nesaf, sef ar yr her-unawd, a'r cantorion fel teigrod am y wobr a'r ciod. Y diwedd fu rhannu'r wobr rhwng Edith Davies, Gwrecsam a Tom Davies, Broughton. Cor Cymysg, heb fod dan 20 o rif, am ganu Clodforaf di, 0 Arglwydd" (T. Price), Llanelidan yn oreu. Deuawd o ddewisiad yr ymgeiswyr, £ 1 /5 rhanwyd rhwng Tom Morris (Brymbo) a Bob Roberts (Helygain) ac E. Bellis a Ltew Davies (y Rhos), Y brif gystadleuaeth gorawl, corau meibion, 1:8, Y milwya- Rhufeinig (Protheroe). Chwe cllôr yn canu, sef Glyn Ceiriog, Llan- elidan, Rhutlun, Broughton, Llanfair, a Phentrecelyn. Rhuthin a orfu o ryw ychydig --y chwe chor yn bur wastad ac agos at eu gilydd. Pedwarawd, parti o Lyn Ceiriog. Deuawd i blant, R. R. Hughes a S. E. Hughes, Glyn Ceiriog. Canu'r berdoneg, Maggie D. Roberts, Dinbych. Y prif draetliawd, E, Williams, Derwen House, Dinbych. Darn o farddoniaeth, J. E. Jones, 1.10,0- golleh. Eiiglyili Benj. Davies, Rhuthin. Penhillion Coffa, J. Williams, Ac fol yna y dibennodd Eisteddfod lwydd- iaiuius iawn. Credaf y bydd elw sylweddol oddiwrthi, sef at ddiddyledu'r achos Wesle- aidd yn Llanfair. Llywyddid y prynhawn gan Mr. A. Hough, Graigftclian, a'r hwyr gan Mr. H. H. Springman,Y.H., Llanfair. Lhfon bert a pharod a arweiniai Mr. John Williams Caernarfon, a feirniadai'r canu a Phencerdd Gwynfryn, Coedpoeth, a gyfeiliai. Gwel- wch i d don iau Bwlchgwyn a Maelor lyfu cryn lawer o'r liufen. Gwynfyd Maesbafn. Gwynfyd capelaid o Fcthodistiaid y Groes- ffordd, Maeshafn, nos Iau ddiweddaf, ydoedd gwrando'r pedwar liyn yn cad,v cyngerdd David Ellis ac Arthur Davies, Cefn mawr a Laura Evans-Williams (Llundain) a Helen Jones (Llanarmon). Ni fu'r fath ganmol a sipian gwefus ar ol cyngerdd erioed yn y Groesffordd. Pigion y Gwynfryn. Y Saboth a hoddyw (dydd Llun) eedwid cyfarfodydd pregethu blynyddol Wesleaid y Gwynfryn, Mwnglawdd, gan y Parchn. lid. Jones, B.A., Criccieth Lewis Edwards. Lian- elwy a W. R. Roberts, Gwrecsam—tri o Wesleaid ieuainc sy'n addo dringo'n dd,), ar ysgol "BlaelJioll y Pulpud." Pigion Hermon. Pigion eglvvys Hermon, deadell foehall Ani- hyuwyr y Blaenau Treuddyn, yn eu cwrdd blynyddol hwy heno (nos Lun) ae yfory (dydd Mawrth) ydyw Dr. Pan. Jones, Mostyn, ac Emrys James, Bwclo. Dydd Sadwrn diweddaf, yn Ffestiniog, cleddid tad y Parch. J. Lloyd Jones, B. A.. Bwlchgwyn a dydd Gwener diweddaf, yn bedwar-ugain oed, cleddid gweddw yr hybarch S. Evans, LJandegla, a fu'n weinidog gyhyd yn y partliau hynny gyda'r Anibynwyr YR ERYlt. ".0-

Gyda'r Clawdd, Sef Clawdd…

LLENYDDOL.