Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

"TROAD Y RHOD."

YSTAFELL Y BEIRDD

News
Cite
Share

YSTAFELL Y BEIRDD Y cynhyrchion goeevfera'r golofn hon, i'w oyf- i"o -PEOROG. 30 SUalftv8tr<wt, FLirfl-ilrl. FY MRAWD. Er Cof am Robert Griffith Roberts, Birth Fechan, Porth madog, yr ltwn a hunodd Ebrill 4ydd, 1900, yn 18 mlwydd 11 mis oed. Mac gwanwyn heddyw'n gwenu'n Hon, Gan droedio'n ysgafn fryn a dol; Ond gaeaf du sydd dan fy mron 0 chwerw hiraeth ar dy ol. 'RWy'll disgwyl beunydd eweldfdy wedd, A disgwyl clywed swn dy droed 'Ilwy'n inethn crcdu mai mewn bedd, Cartreflc'r mud, fy inrawd, y'th rocd. Daw hen adgoflon dyddiau gynt T11 llu i lanw'm mynwea brudd, Wrth goflo'n awr ein difyr hynt, Blicd dagrau heilltion dros fy ngrudd. 'Ew v'n coflo cliware ger y ty, A rhodio'r caeall'n rliydd a lion Bryd hyn, heb eysgod cwmwl du, Tywynnai'r hculwen yn ein bron. Fe dvfai'n serch, o ddydd i ddydd, Fel olewydden flwyddi maith, Tf heddyw fel helygen brudd, Gan blygu uwch dy feddrod llaith. O'th golli di, fy unig frawd, 'Rwy'n unig heddyw, trist fy ngwec.d. O'th ol mae'r hyd i mi yn dlawd, A darn o'm calon yn dy fedd. Fel tyner flodyn yn yr ardd Ar fln ymagor, gwelem di. Yn gwywo'n icuane, er mor hardd"- A Sul y Blodau ydoedd hi. Ond ni anghofir byth dy bryd, A'th arogl hyfryd bery'n hir. Cei bellach, wedi newid byd, FJodeuo mewn rhagorach tir. Ai ofer fu dy fywyd byrr ? A ddarfu'th Grewr 'difarhau Fel rhyw grochenydd ffrom, a dyrr Y llestr cyn ei gwblhau ? Na er dy corri ar ddechreu'r daith, Nid-ofer, er mor fyrr, dy oes. Cest fyw, beth bynnag oedd dy waith, I'w orffen'; codaist tithau'r groes. Dy enw, hwyrach, eto ddaw Fel angel gwyn at gar neu ffrynd, A thelyn gobaith yn ei law, 'Mhen hir, feallai, wedi'th fynd. Yn Aberystwyth, ger y Hi, 0 gefnfor dysg y drachtiaist dalm. Nid ofer fu dy lafur di Daw hwnnw heddyw i chwyddo'th salm. Fe vmhyfrydaist yn dy waith Ymdrecliaist ddringo bryniau dysg. Cest ami flodyn ar dy daith, Cest ambell ddraenen yn eu mysg. Ond heddyw dvsgu gei heb boen, Wrth olwg bollach, nid trwy ffydd. Gcr bron gorseddfainc Duw a'r Oen, Cei dreiddio i ddyfnion bethau eudd. 'Does angen llyfr nac atliro mwy, I roi golenni-gwyn dy fyd Cei weled beunvdd, uwch law clwy, Ryw newydd wyrth o'i angeu drud. A fvddi'n meddwl weithiau am Yr aelwyd sydd mor wag yn awr ? Ddaw t'w'llwcii hiraeth tad a mam I'th feddwl di yng ngwlad y wawr ? Er gadael rhiant, chwaer, a brawd, Ni elli di hiraethu mwy Na cholli deigryn uwch ben ffawd Y galon drom sydd dan ei chlwy. Cipolwg gest trwy'r niwl cyn hyn Ar gyrrau'r wlad ft llygad ffydd. Cei heddvw, wedi croesi'r glyn, Ei gweld a'i rhodio 'ngoleu aydd. 'It ochenaid dry'n orfoledd draw Dry'r ffydd yn weld, a'r weddi'n gain). 'Does trobaith yno chwaith, na braw Ac ing y byd dry yno'n falm. Ni fynnit ddod i lygredd byd, O'r pur ogoniant sy'n Ei gol, Mwv nag yr ai y gloyn drud Yn bryfyn distadl yn ei 01. Mor unplyg dy gymeriad pur, Mor siriol beunydd oedd dy drem I Mae coflo'th wgn, er maint ein cur, Yn torri min y driniaeth lem. Ffarwel, fy mrawd I tra'th Iwcli mewn hedd Yn liuno dro yn Nhreflys draw, Cawn ninnau ddod i wlychu'th fedd, Ac ambell flodyn yn ein Ilaw. Yegol y Sir, Gareestitn. T. ROBERTS.

IIROFIAD Y ORISTION.

- EIN CENEDL.

DROS ENYD AWR.

DROS Y DON.

Colofn Prifysgol Lerpwl.

I University College of Woles,…

Advertising