Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

IO'R MOELWYN I'R GOGARTH

rtiws Mon ac Arfon.

Advertising

[No title]

DWY STORI

O'R DE.

BARA BRITH.

0 Dre Daniel Owen-

News
Cite
Share

0 Dre Daniel Owen- [GAN NAI WIL BRYAN]. Ddydd Mercher diweddaf, cleddid llwch. y diweddar Ddr. Harold Jones (rnab Garinon- ydd), a gludasid trosodd o New York. Ym mynwent Rhiw laJ, Llanarmon. Y Parch. J. J. Morgan a J. Garnon Owen yn gwas- anaethu. EWOH PR HEOLYDD.—Yv uythnos ddi- weddaf, tan nawdd Cyn gor yr Eglwysi Rliyddion, pregethid draw ac yma yn y awyr-agored yn y Wyddgrug gan y Parcbn. E. Berwyn Roberts (W.), T. Morgan (B.), J, J. Morgan (M.C.). a Mr. E. W. Bellis. Parheir i fynd a'r efengyl at ddrysa.u r bob! yn y ffordd hon bob nos Fereher tra bo'n braf. TRIP YR YS GO LI ON.—Gor ff. L bwr- iada holl Ysgolion Su] y dref fynd yn dyrfa- oedd am eu trip ha' i'r Rhyl a Llandudno. LOES AR LOES.- Yn ystod blwyddyn o amser, y mae r cyfaill Thomas Catherall. Y Sgwai, Bwcle, wedi claddu cynnifer ag wyth o bertliynasau, a'r loes drymal oil ydoedd claddu ei briod. GALW AD BETHES DA. Ydyw, y r Parch. T. O..Jones. Ysbyty, wedi devbyn yr alwad i fugeilio eglwys M.C. Betliesda cafodd bleidlais unfryd nos lau ddiweddaf a bydd yntau yn dechreu ar ei waith lis Hydrof. TAN FATWN (,,W.Dydd LIun yr wyl.hnos hon, cynhelid cymanfa. gauu M.C. dosbarth y Wyddgrug. Yr arweinydd oedd G. M. Huglies, codwr y gan y Nghapel THawr RJios, a'r gwr sy wedi ei ddewis hefyd gan Fethodistiaid Lerpwl i arwain ell cymanfa nesaf hwythan. Cafodd afael ardderchog yn yr awenau a pheidiweh pryderu am dano yn Lerpwl. 'Roedd capel eang Bethosda yn llawer rhy gyfyng, a siomwyd cannoodd am gael mvnd i mewn. Llywydù y pryn- hawn oedd y Parch. T. E, Williams, Lixwm, a'r Parch. R. Lewis yn dechreu'r cyfarfod yn yr hwyr, llywyddai Mr. P. LI. Jones, B.A., a dechreuai y Parch. J. Roberts, Oldham. Yn y gystadleuaeetli cyfansoddi ton ar oiriau o waith Roger Edwards, y buddugwr allan o 21 ydoedd Michaei Lewis, Mynyddisa. Caed arddeliad neilltuol gyda rhai tonau, ac\n enwedig ar Mawr yw yr Avglwydd." an- them ein cymydog ceiddgar Mr. Rees. A.C., Nercwys. Wrth yr organ, ceid Miss M..1. Parry, A.R.C.M., a Miss M. 1< Roberts ac g I I yn ysgrifennydd, Thos. Wynne, Cilcen. PLANT YR YSGOLORIAETHA U. Ddydd Sadwrn diweddaf, eistoddodd tua ,')() o blant yn yr ysgol Ganolradd i giprys am Ysgoloriaethau y Sir,cyfyngedig i'r cylch yma. Byddant yn ewblliau yr Arholiad ddydd Sadwrn nesaf, ac wedi hynny mewn pryder I ofn, a. gobaith, yn disgwyl am ddyfarniad P. Rhyddercli, A.F. '0- m

Advertising