Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

IO'R MOELWYN I'R GOGARTH

rtiws Mon ac Arfon.

Advertising

[No title]

DWY STORI

News
Cite
Share

DWY STORI Am daid Stanley- WKLE ddwy stori am daid yr hynod H. M. Stanley a nyddwyd yn ei ffordd ddiddan ei hun gan y diwoddar Llyfrbryf Dydw i ddim yn siwr, ac i nii ddweyd y gwir i chwi, fel y bydda i ran hynny bob amser, p'run gasa geny ai ceffyi yn cau tynu ynte simdde yn cau tynu. Pethe cas ofnatsen ydi'r ddau. Mi wn i yn dda trwy brofiad beth ydyn llhw; ac os ocs gynoch chi gymerit a hynny o amsel' ni hitiwn ftewyn a dweyd hanes yr helynt, a ges un diwrnod hefo'r ddau. Ie, yr un diwrnod, cofiwch tase blwyddyn rhyngyn nhw fa,so fawr iawn o ods ond y mae dwy brofedigaeth mor fawr yn digwydd rhwng eodiad a machlud yr un haul yn orinod i ddynan cyffrodin fel ii wyddocli. Ceffyl yn nacau tynu. "Mi es un bore i not llwyth pur drwm o galch, nid at iws yr iar hono yr oeddwn i'n son am dani chwaith, ond at biclo cnau ffreinig. Cal-h petli gore ar chwyneb y ddacar ac biclo cnau ffreinig neiff neb na dim byd byth i by (a Vol i rhoi am hauner blwyddyn mewn caJch, Itc mae'n nhw'n wit,a-ifli t-liagoi-ol. i faip. Wei i chi un pen o gyffylo oodd geny y tro hwnnw; a phan ddois i at drip yr Ystrad acw, trip go serth ydi o fel y gwyddoch chi, mi es tu nol j'r drol or gwthio ngore a rhoi tipyn o help i'r cortyi druan. Ond fas'wn ni yn y myw las yn (lir- nad na dyfeisio be oedd yn gnoud y llwyth mor ryfeddol o drwm. 'Roeddwn i'n cliwys dyferol i gyd trosta ond mi ddalies ati nes dwad i dop yr a -It; a phan eis i at ben blaen v drol mi welwn sut yr oedd pethe. Yr oedd y ceffyl ar lawr, y llwyth wedi tori asgwrn x gefn o. a linne wedi bod yn gwtliio'r drol a r ceffvl liannor xnarw hwnnw iicsdoo(ld rytedd yn y byd 'mod i'n chwysu. Wyddwn 1 ar faes medion y ddaear sut i gael y drol a'r ceffyl adre ond, fel y myn pethe fod, mi ddoth dyn diarth ar hyd y ffordd ac ebre fo Be di'r mater ar y ceffyi Wedt cael ffit mae o ddyliwn i," ebre finne n lied goeglyd. Dedwydd ydi 'gyHwr o os cadd o flit," ebre ynte, mae llawer yn cael rhy fychan a rhai'n cael gormod. Mae'r ceffyl, ddyn anwyi, wedi tori asgwrn 'i gotn ond niae n ddigon hawdd 'i fendio fo." Sut V ebre finne. "Ewch i'r coed acw a t horweh gangeti o bren helyg," ebre fo, ac mi rhown hi drwyddo fo, ac mi eiff a'r llwyth one adre i chwi fel ebol." 'Toeddwn i ddim yn i goelio fo, nag oeddwn wir—mae'n anodd iawn coelio ambell ddyn oud mi es ac i dou i 1 stori'n fer, rodd y ceffyl a'r drol ym muarth y Llys mewn llai nag awr o amser fan bella. Ond gyda'n bod ni wedi dadfachu r ceffyl, mi syrthiodd yn wysg i ochr, ac mi rodd o mown hanner munud cyn farwed a'r un hoelen yn nrws y sgubor acw. Mi fynne'r gwr diarth ini i gladdu o ar iinwaitlt ac. yn barchus, a'i regimentals wel tase am dano, y gangen lielyg a'r cvvbl. Ac fel! fill mi eladdson o yng ngongol y Cae Mawr: ac ymhen l'hw dair lie beder blynedd rodd llwyn bralia o helyg yn tyfu ar i fedd o a wdsoeh chi yn ych bywyd. Yn y llwyn hwnnw y mae holl ffarmwrs y wlad yrwan crs blynyddoodd yn cael i coesau pladurie. Math arall o dynu. Hen s'mddo fawr lydan lien ifasiwii fel y gwyddoch chi sy'n y Llys acw. Pan fydde clo'r drws wedi drysu, trwy'r simdde y bydde y bobol oedd acw o'n blaen ni'n mynd i mewn ac allan. Ond er lleted oedd hi, mi rodd rhw ddrwg arm hi ers wythnosau na tase ni yn y'n byw yn cael gin y mwg fynd ffordd honno ailan. Galw am bob smoc doctor yn y wlad i I meddygiuiaethu, ond doedd o ddim iws yn y byd. 'Rodd y mwg fel tase gyuo fo ofn yn i gtilon mynd o'r ty fel tase fo'n disgwyl i rywbeth i lyncu gyda bydde fo trwy'r simdde. A phan es i r ty, y diwrnod hwnnw ar ol clydigaeth y ceffyl, a'r gwr diarth gyda fi i gael tamed o fwyd, Irocdd o'n waetli na bu o erioed. Both bymmg, rol i ni ddarfod byta, ebe li wrth y dyn, dowch i ni gymryd ysgol a mvnd i ben y to i ectryeh beth yn y byd mawr ydi'r mater. Mi lonnodd y dyn trwy- ddo pan soniais i am y peth, a wn i yn y byd patn chwaitJi. Wedi i ni'n dau gyrraedd at gorn y simdde, mi ddealles yu y f unud fod y dyn yn "dealI i fusnes yn y fan yma eto yn wir, 1 fod o'n deall i ac yn gwybod jtiwy ita ,i fusnes o lawer iawn. Mi dynnodd rllw ddwy neu dair o gerryg o'i.t Ile, ac mi odmeidiodd. He ydi r mater arnoch chi, ddyn," ebre li oud chvmrodd o sylw'n y byd o'r ewestiwn. Doedd genny lai na'i ofn o, ag i mi ddeyd y gwirionedd. Yna mi stynodd i fraich i nuvr y corn simdde, tan fwngialu rhwbeth tebyg i bader." Dvna hi i chi," ebre fo. ^Mae'r swvn wedi sy mud," ebre fo wedyn. lieia 1 simdde rwan," ebre finne wrth y wraig. gan 9 waeddi i lawr y corn. Wyddocli chi be, prin yr oedd y gair allan o mhen i, nad dyma haffied slecs a lludw yn sgubo heibio i mi ar i ffordd i'r goruchelder, a'r tecell a'r croclion wrth sgil i gilydd ar ol hynny, yna r ffendar, ac wrtli i awt y'de v gader freicliic, a'r bwrdd byta. Mi aeth y dyn diarth i lawr yr ysgol am i fywyd ond mi roses i yn fy unfan i watshio b'ie roedd v pethe'n myn<l, a'u cyfri yn dwad i iyny fel y gwelv-ch chi fugail yn cyfri dofed yn dwad o'r gorlau. Ym), mi welwn y drasar yn rhuthro heibio, a, chvd;. hynny dyma waedd yn dwad trw'r simdde glywn y wraig yjj gwaeddi tro. bob man. Yn llestri to auwyl i, dewch i mi gael y rliein beth byniiag," medde hi a chyda hynuy dyma 1 cwpwrdd cornel, yu llawn o cheni yn rhuthro i fyny, a'r wraig yn gafel yn sownd yn i waelod o, a ehes ond gafel yng ngwadau i chlocsen hi a t.bynuu'JI ofnadwy na faswn i wedi i cholli hi ant byth.. Fu rodsiwn heiynt yrioed. Ond mi ddaru'r meistr tir bihafio fel gwr bonlieddig. I'an es i ato fo i ddeyd fy heiynt, mi ddeydodd y gwydde fo lle'r oedd y ffyriiitsiar i'od o wedi gweld nhw wrth hela i gid hefo'lI gilydd ar lechwedd y mynydd viii mlatvi. plwy NantglYll-gwrupas cleng luilltir o'r fan y cychwynson nhw- tm roU." simddo newydd ini acw, a phresant o geffyl tan gamp i nol y dodien adre. Cebyst go gastiog oecld y dyn diarth hwnnw rol y cw bwl. Tawn i wedi cael pwys no ddau o ffeiins, mi gae hogie Diubech yma tldwad i hebrwng Jolm Rowlands, y Uyö, at adru umveth ot

O'R DE.

BARA BRITH.

0 Dre Daniel Owen-

Advertising