Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

IO'R MOELWYN I'R GOGARTH

News
Cite
Share

I O'R MOELWYN I'R GOGARTH j), MAN FA.— Cynhaliwyd Cynanfa o/^hu Aynyddol Rhiw, Bowydd, a Maen- SnT60' ^iao,>au Ffestiniog Nos Wetier, ™uwrn, a'r Sul,|Meh. 4-G, 1909. Y gweini- »ion fu gyda ni eleni oedd y Parchn. H. row Williams, Llandudno W. Thomas, &iU"vvst T. Mordaf Pierce, Llanidloes -Tones, Llundain J. E. Davies, Tre- o(;lon> John Roberts, M.A., Lerpwl. Yr d<1 Baner yr Efengyl yn cliwareu yn fwyn Vr a,7elon yr hwyl Gymreig yn nwylaw oil o'r gweision. Yr nnig im dieithr i ni Jj °edd y brawd ieuanc o Dreffynnon. Ar- -r''hog, machgen i SAFle dda. —Drwg gennyf ar un ystyr ,as 8ftUaf ond dweyd mai safle dda a ehan- oliaeth eithriadol a gafodd Cor Meibion y |°elwyn o dan fatwn Mr. Cadvvaladr Roberts V y Drefnewydd, ddydd Sadwrn. Man- IWon a'u curodd ac ni clilywais nob yn i) y11 anige,l> ond rhaid cydnabod, un wrthyf, Iod y gore wedi eanii'n <udog. (; v<)a ]lavv- jJU g"an Cor gyngerdd J eynt ym Machynlleth Mr. Thomas ||Ues, y postfeistr yno, yn y gadair, a Bryfdir arwain y cwrdd mown hwyl. It])]) OLA R DA RP,l R.Dylia fu gan c^i1 Merehed nos Favvrth, gan en bod yn c <*wyn am y ben dee ddoe, ddydd Mer- ei- Rliy w gwrdd ewvllys dai oedd hwn, a lanteisiocid 1111 i gaol ell elywed, a dyna'r Pyu 'Steddfod a ga'r rlian f.wyaf olionom Drwg gennyf mai prin o hren oedd y a'('<l|xhi'eu-r wytlillos, gan fed yn rhaid Peiio aui gvmorth pellach, er gwneud y swm i'r daith i fyny. Cywilydd wyneb 8sai ini anfou ein morynion glan i fyny i r Ula« fawv heb ddigon o bres yn eu ilogellau. neR HEN DDK-SON.—Ym lnynwent he \esda, ySadwrr, diweddaf, daearwyd un o liit "Hiriadau gwreiddiolai y fro, ym Il»son Yr Hen Ddicson," fel yr adwemid ac fel y galwai ei hunan, ond oi briod 'IV. °edd Thomas Ellis, a thrigai yn Ynys o^aee' fel y mynnir galw'r lie. Chwarelwr rj,p ac yr oedd y dirwasgiad presennol, Had effoithio ar ei feddwl yn fawr, ei y °edd, fel y deallaf, wedi ei atal yn llwyr, ft W0^ Hond ei en aid o garedigrwydd dynol, 0 i J1"'1 y y tu ol i'r geiriau garwat a allai gael Oirialduroii yr iaith. Cafodd anglad d It. Rdlg o barchus, a gwasanaethai y Parch- p' Morris yn hynod. o deimladwy a pliwr- g Cvvyg yn dawel wedi'r chwerwedd i 45fhf" gyfaiU gouest a charedig, ac erys dy diarpb ar vvefns y fro a garot nior fawr. OW FFARWEL. Cynhaliwyd vr W ar (1(1\k,ywaitil, fel y gellir dweyd, bryn ynu Sul >« Ngharmel, Tanygrisiau ac {)Eldd olob, Ilos Lun, a'r gwr y a'arweiid ag (f SQf i ^l- ^Huberts, Fronoleu a'f teulu, H'1.1 cerddor adnabyddus, Mr. Cad- ]|jatb'.Roberts. Dyma deulu eto yn dilyn y o'u wlad y gorllewin, yn caol eu gwasgu ('.yf gan y bangfa fasnachol. Cafied y yu v a i deulu hoff fordaibli dawel, a byd da \ilIad Y lllaent a'll hwyneln\'u al'lli. U\XvulEN LAN.—Nid wyf yu meddwi fod 5^1 f Bach yn v wlad wedi Brier bod f.V\v reI rheol nag eiddo Llanrwst, ac am resy>nau yn cael cefnagaetb dda gan 1 it, ( a^yr o'r lioll gylch. Ond er syndod ^'eil°e(hl yno ond daleu lan ddydd a hynny am y tup cyataf ers vn agos i < Ut "tlynedd. Llowenhai pawb uel, na Pavv'b ddim—oherwydd yr absenoldob Rtti Oil ni chlywais iddynt basio pleid- WQ ^yiviiideiinlad a'r c • MvfU ? YR -1 LLOR.-yu y Bala ddoe, Merclior, cytnrai priodas o ddydd or- i'r cylcii hwn le, oherwydd pobl- 6rynyrfd y priodfab, set Mr. R. H. Williams, t0Ilwy> Trefriw, a'i gymwys gymar oedd &o6(j a''° Jones, Trem y Wawr, y Bala. l.Wawr eu dilyn liyd derfyp y daith yw UUla^ Haw er un heblaw GWION BACH. h o

rtiws Mon ac Arfon.

Advertising

[No title]

DWY STORI

O'R DE.

BARA BRITH.

0 Dre Daniel Owen-

Advertising