Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Nodion o Fanceinion.

FULP,tiDAU - MANCHE,-,TEP..

Undeb Eglwysi Anibynol Liverpool,…

News
Cite
Share

Undeb Eglwysi Anibynol Liverpool, Manchester a'r Amgylchoedd. CYNHALLWYJ) Cyiiha,dled(I ynglyn a'r Undeb uchod yn Chorlton Road, Manchester, ddvdd Mercher diweddaf, o dan lywyddiaeth y Parch. T. P. Davies, Liscard, y cadeirydd am y fiwyddyn. Dechreuwyd trwy ddarllen a gweddio gan y Parch. Morgan Llewelyn. Darllenwyd cofnodion y cyfarfod blaen- orol gan yr ysgrifennydd, Mr. Josiah Thomas, a, derbyniwyd hwy fel rhii cywir. Cafwyd adroddiad. o waith yr Eglwys yn Queens Road, Manchester, gan ddau frawd o'r lie. D&tganwyd cydymdeimlad ag ymdrechion y cyfeillion' yno, ond oherwydd sefyllfa isel y drysorfa, nas gellid rhoddi cvnhorthwy ariannol yclvwanegol ar livii o bryd. Amlygwyd gofid oherwydd colli y Parch. J. Lewis Williams,M.A.,B.Sc.,o'n p'ith,drwy ei symudiad o Liverpool i Aberystwyth. Pas- iwyd i roddi llythyr yn ei gyflwyno i gyfuiidob Aberteifi, gan ddymutio ei gysur a'i lwyddiant yn ei faes nowydd. Galwyd sylw y Gynliadlodd at v Gon- hadaoth gan y Parch. O. Lloyd Owen, Bir- kcnhead, gan gyfeirio yn beimaf at y One Million ShiUiwj FundPasiwycl i annog yr Eglwysi i wneud ymdrech neilltuol ynglyn a'r cfisitliad arbennig hwn. Etholwyd y Parch. 0. Lloyd Owen yn Ysgrifennydd y Cyfundeli ltwil ynglyn a r mudiad. Cyfeiriocld yr ysgrifennydd at yr ymgaisa wneir i sicrhau Cymro yn Ysgrifennydd tal- edig yn y Mission'House yn Llundain, i gyn- rychioli yr Eglwysi Cymreig. Yr oedd cyfan- swm Casgliadau yr Eglwysi Cymreig y fiwydd- yn ddiweddaf yn £ 10,700. Pasiwyd pen- derfyniad cryf o blaid y symudiad. Hysbysodd Mr. W. A. Lloyd fod yr Eglwys yn Great Mersey Street, Liverpool, yn bwr- iadu cynnal Bazaar yn y fiwyddyn 1911, ac yn apelio am gynhorthwy. Pasiwyd pleidlais o gydymdeimlad y gyn- hadledd a'r Parch. J. O. Williams (Pedi-og) yn wvueb lnarwolaeth ei fab hvnaf, ac afiechyd ei anwyl briod. DatganwydUawenydd o weled y larch. R. Roberts, Chorlton Road, yn bresennol. Am- Iygwyd gofid oherwydd sefyllfa anfoddhaol ei iecliyd ar hyn o bryd, ac yn dymuno iddo adferiad 1man. Hefyd, galwyd sylw y oynhadlcdd at v symudiad sydd ar droed i gyflwyno tysteb i Mr. Roberts, ar derfyn l ddeugeinfeil fiwyddyn namyn un yn Cborlton Road. Cyfeiriwyd at. ei waHanacth gwerth- fawr i"r-C'yfunde!) ac i'r enwad yng Tsgtiymin am gyfnod maitb, a phasiwyd ein bod yn dymuno galw sylw yr eglwysi at, llyn, ac yn en hallllog i roddi pob cefuogaeth i r symiKhad. Pasiwyd fod v cyfarfod nesaf i'w gynnal yn Vittoria Street, Birkenhead. Teriyiwyd V yynhadledd irwy wotidi gan y Cadoirydd Yng nghyfarfod yi hwyr, aed drwy y rhannau arweiniol gan Mr. dosial. Thounis, a phrcgetitwyd i gynulleidla liosog gan y l aicli. D. Adams, B.A., Lixcrpool. Yr oedd y cyfeillion yn Chorlton Road wedi jrwneud (tai-I)ai-ia.(Iait helaetli ar gyferyr ym- welwyr, a diolchwvd yn gynnes iddynt am hynny. MJ" 0

PECYN O'R WLADFA.

Advertising

0 BIG Y G'LOMEN.

[No title]

Advertising