Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Nodion o Fanceinion.

News
Cite
Share

Nodion o Fanceinion. [GAN OYFKIN] Rr mwyn yeiachos. Ddycld Marcher <;yn y tliwoddaf, cyu- I ialiodd Anibyuwyr cylcli Manceiuion a Ler- pwl eu cynhadledd yn addoldy Cborlton _^oad. Pregethwyd yn yr liwyr gan y Parch, r p ams {Hawcn). Hyfrydwclx oedd gweled rc^" Richard Roberts, gweinidog y lie, yn ''osoiirio], ac efe ddarllennodd yr univnau i'w canu. Dyma'r tro cyntaf iddo fod mewn caPel 9- cliymeryd rhan foclian yn y gwas- ers talm o amser. Dymunwn lwyr elJJiad ac adgyfnerthiad buan iddo. Yng "ghyfarfod y prynhawn, sylwyd ar y dysteb ^tfurfir yn awr, ac y mae teilyngdod y Parch. Roberts yn peri fod y symudiad yn cael oeso calon ar ol y cyfarfod hwn, disgwylir y telir sylw i'r apel yn Lerpwl a holl Gyraru. oher mai Mr. John Edwards, 9 Lome Street, oss Sid3 un o ddiaconiaid y He, yw'r trys- orycld. Mae swyddogion yr eglwys yn Chorlton ■oa<l nowydd gyhoeddi ystadegau'r achos aila ,y ddwy flynedd diweddaf mae rhai o sylwadau anerchiad y gweinidog yn werth eu uifyrum, Dywed fod heddwc-h a theim- adau da wedi f'fynnu yn oin plith, a diolchwn } Dduw yr heddwch am hyrmy. Calonogol liWn yw y ffyddlondeb i'r achos, yn enwedig inhlitlv y bobl ieuainc. Mae'r canu cynull- °idfaol yn rhagorol. Da gennyt' fod petli ^effroad yn yr Ysgol Sul." Am yr adeil- O'lall, dywed fod "Y Gorphoraeth ddinesig Wodi i,liod(li costau trymion arnom ynglyn a'r a ell gapel, ond trwy gydymdrech, talwyd yr oil mwy. Erys dyled ar gapel Chorlton Hoad, oiTd er fod y fasnach mewn adeiladau 5"11 ieo], mae gwerth yr eiddo yn llawer mwy lla, swm y ddyled." Dywed ei brofiad per- 8°nol fel hyn :—" Hoffwn ddatgan fy niolch Wynnes i bawb ohonoch am eicb goddefgar- a'ch teimladau da tua,g ataf, tra mewn Ueggedd. ac mor hir yn analluog i wneud fy lgwaith fel v buaswn. yn homo Gobeithiaf ;WY.fendith yr Arglwydd ail y mail yd yn fy J'ewaith cyn hir. Ond pe bae ei ewyllys Ef yddai fod i mi ar frys roddi fy nhabernacl heibio, mae'n gysur i gofio, If God ^ies the worker, He carries on the work." aix*eidiau Cymysg. li'iodi yn Llandudno a wnaeth y Parcli. a,Uel Williams, un o'n gweinidogion Wes- Miss Annie B. Griffith, vvyres y di- • 6(*dar C'lwydfardd, oedd y bi'iodferch. At yr Avon, i Stratford, cartref Shakespeare, id(I am fis mel. Eiddunwn bob da,ioni y"t, a melysed y nef hefyd oriau eu hoes fl ]'vd. Sergeant, Hugh Pugh Roberts, dynJ. rel. y alw yn awr y Cyjuro o Ddolgellau sydd edi bod yn heddgeidwad yma am niter o .yddoedd, Llawen ydym o ddeall am ei yi'chafiad. Mae yn wr o gymeriad uchel,. ddirvvesi wr ac yn lienor da. .0t'UL'haliaeth arall a ddaetli i ran Cor 6lv yr Orpheus. Curasant y Moelwyniaid VJ v tro hwn yn Eisteddfod y Drenew- dvlydd Sadwrn diweddaf. Enillasant «0uthpoi-t a'r Amwythig hefyd yn y yyUiefnos diweddaf. Ni<l ydynl yn ymgeisio vt! Uuclai'h a diolched y corau a fyddant yno ^stadlu am hynivy, tieu buasai y b«twyr yn kwaeddi, 10 to 1 oil Mr. Nosbitt." jj-^eriad Ued wael a gawn ni yma tel ]"S eddfodwyr, a. digon tebyg mai ychydig o Hi f0111 Yu Llundain, ond os yn abseJinol 1 iydd eili dyddordeb ronyn yn llai i wylio'r ^l^'odjadan o bell, Mae cof Cofiadur yr Orsedd wodi niynod j ^Wr.y» rJvy gyfyng i gymeryd Manooimou (,' yriaeth. Mae'n svndod ei. fod yn cofio o\'wault o bethau gyda thabernacl mor lawn ^ydwaitli Dafydd ap Edmwnt. t(a. l0lQir ni os ua dda.w rhai o wobrau Llun- ,!iuvnyina, lnao Mauceinion yn onwog am l.i, I'hai o wobrau y Geuodlaetliol bob ^yddyn. 1 ^ll yr Eisteddfod Genedlaethol vn y rjf ,las ll(>n orioed, ac nid oes debyg yi'i y gan- <ifi||jUn' y bydd i neb ohonom ymgiprys am (lyj', S'^ell genuym ymuno a'r Saoson i gaol Plipfu ° ^l°lide i weled a brolio'n Brenin a y^au mawr felly. i .vu °1' awgrymwyd foil i'r holl (|au >muno i ffurfio Pwyllgor i gael iisto(I(Ifo(i aneriwadol yn lied fuall, a'r elw Swf f i-aimu yn gyfartal i'r pedwar enwad. wad go dda, of oes mocld cael undeb didolc, fod e3*ri uewyddiadvir o'r America, gwelais tre £ ^ymr.y y Mvnyddoedcl Creigiog wedi gyJll3U Eisteddfod trwy i unrhyw im a garai gy^l'yd -share yn yr anturiaeth, ar ryw fath o y i '1.1' o unlimited company. Ystyriweh Did feI yr hantier Sais o ffarmwr h{l'i yn darllen yr adnod honuo, Ys- oj ga y hrain," ac ar y funud ;vn gweld llond tatws ohonynt. Cipiodd ei wn, aeth "aethodd i'w canol, gan ddweyd yr un I'll stir thom if the book says so."

FULP,tiDAU - MANCHE,-,TEP..

Undeb Eglwysi Anibynol Liverpool,…

PECYN O'R WLADFA.

Advertising

0 BIG Y G'LOMEN.

[No title]

Advertising