Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Cymdeithasfa'r Gogledd.

DYDD MERCHER.

News
Cite
Share

DYDD MERCHER. Yn gyntaf oll, cytunwyd i gynnal y Gym- deithasfa nesaf ym Mhwllholi, Mai lo 17. Dewis Athr. Hebraeg, Darlleiiwvd Adroddiad Pwyllgor Athrofa r Bala gan yr ysgrifennydd, y Parch. J. Owen, AnfieJd. Gyda golwg ar benodi athro Hebr- aeg, 'roedd naw wedi apelio am y swydd a'r tri a ganlyn wedi eu dethol o'u mysg at y dewis terfynol-y Parch. G. Parry Williams, M.A. (Pontypridd), R. Roberts, B.A., Ph.D. (Trefnant), a Dr. Porter, oedd eisys yn cvflawni'r gwaith yn y Bala er pan ymadaw- odd Dr. Stevenson, yr Athro Hebraeg blaenorol. Yn y pwyllgor, cafodd Dr. Porter 25 o bleidleisiau a Mr. Parry Will- iams 4. Cymhellent felly fod Dr. Porter yn cael ei benodi yr hyn a gadarnhawyd gan godiad dwylo'r Gymdeithasfa. Dr, Porter a'i gyrhaeddiadau. 'Roedd Dr. Porter yn bresennol, a diolch- odd i'r gynhadledd am ei benodi. Dyma fcl y llirxellid ei yrfa a'i gyrhaeddiadau dysg yn adroddiad Pwyllgor yr Athrofa :— 0 ran addysg'a chyrhacddiadau cyffredin- ol cvmerodd Dr. Porter y radd o M.A. ym Mhrifysgol Edinburgh gydag anrhyded.d mown Llenyddiaeth Seisnig, ac wedi hvnnv aeth trwy y ewrs diwinyddol o bedair blynedd yng Ngholeg yr Eglwys Rydd Unedig (New College), Edinburgh. Ac ei vmadawiad cafodd y Diploma with Honours. Derbyniwyd ef fel pregethwr gan yr Eglwys Rydd Unedig, a hyd yr amser y daeth i'r Bala yr oedd yn gweith- redu fel gweinidog cynorthwyol i gynull- eidfa berthynol i'r Eglwys Rydd Unedig. Yn y pynciau arbennig y disgwylir i'r athraw newydd eu dysgu, bu Dr. Porter o dan addysg y Proff. Dr. A. B. Davidson vn y New College am ddwy flynedd, y Proff. Kennedy, ym Mhrifysgol Edinburgh am ddwv flvnodd, a'r Proff. Wellhausen a Noldeke ac ereill yn Germany am dair blynedd. Yn yr efrydiau neilltuo] hyn enill- odd wobrwyon yn y gwahanol ddosbarthiad- au ynghyda'r Scott Travelling Scholarship a'r radd o Doctor of Letters (ar gyfrif traeth- awd ar y cyfieithiad o'r Efengylau i'r Syriaeg) vm Mhrifysgol Edinburgh a'r Kerr Travelling Scholarship yn y New College. Er mis Hydref, 1907, y mae Dr. Porter wedi bod yn ddarlithydd mewn Hebraeg ac Esboniadaeth yr Hen Dest- ament yn Athrofa y Bala, a dygid y dyst- iolaeth uchaf iddo gan yr holl athrawon ereill o berthynas i'w gymeriad a'i alluoedd, ac yn arbennig i'w allu i ddylanwadu ar yr Efrydwyr." Haelioni Syr Herbert. Cyferiodd y Parch. J. Owen hefyd at y cynnyg hael a wnaeth Syr J. Herbert Rob- erts, A.S., amser yn ol, sefy tanysgrifiai f,50 y flwyddyn am dair neu bedair blynedd at Athrofa'r Bala; ac ymhellach, y rhoddai £1000 ar derfyn yr adeg honno ar yr amod fod yr arian yn mynd at chwyddo cydnab- yddiaeth yr athrawon. 'Doedd hyn, ebe Mr. Owen, ddim yn golygu fod y eyflogau a gai'r athrawon ar hyn o bryd i'w codi, o herwydd 'roedd y scheme a fabwysiadwyd ddwy neu dair blynedd yn ol yn cynwys y codiad cynvgiedig a wnaed yn ddichonadwy drwy rodd Syr Herbert hael. Amod arall ynglyn a'r rhodd ydoedd na bo dim symud ar y Coleg na newid ar el gyfansoddiad yn ystod y tymor crybwylledig. Cymeradwywyd gwaith y Pwyllgor, a diolchwyd yn wresog i Farwnig BryngwenaUt Actuary Newydd. Ar awgrym pwyllgor arbennig a ddethol- wyd i ystyried y pwnc, pasiwyd i benodi Mr. Duncan Fraser, Lerpwl, yn actuary gogyfer a. Thysorfa'r Gweinidogion, yn lle'r diweddar Mr. Griffith Davies, Llundain. Byddai Mr. Frazer hefyd yn archwilio cynllun cynygiedig y blwydd-dal i weinidogion. Y Genhadaeth Gartrefol. Yn yr hwyr, cynhaliwyd cyfarfod cy- hoeddus, pryd y caed anerchiadau ar Y Genhadaeth Gartrefol gan y Parchn. D. D. Williams (Manceinion), E. J. Jones (Rhyl), a Mrs. Humphreys (Rochdale), etc.

DYDD IAU.

DYDD GWENER

Chwe' Chywydd Ymryson

CYMRY'R DISPEROD.

Advertising