Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising

DATGYSYLLTIAD.

! LITH LLINDAIN.

News
Cite
Share

LITH LLINDAIN. [GAN EIN GOHEBYDD ARBENNIGj. j Y Brifddinas, Nos Fawrth. Y Gyllideb. DXGWVDDODD deubeth yn Nlxy' r Cyffredin yr wythnos ddiweddaf sy'n profi gryfed yr argyhoeddiad yno fod y wlad yn cefnogi'r Gyilideb. Uii ydoedd iriia phleidleisiodd cyxxxaiixt ag un Rhyddfrydwr yn erbyn ail ddarlleniad y Mesur Cyllidol. Siaradodd rhai ohonynt yu bur gryf yn erbyn axxxryw ad- ranna-u, yn enwedig Harold Cox, yr aelod dros Preston, a Thomas Lough, sy'n cyxxrychioli rhanbarth o Islington. Y mae'r ddau yn meddu cysylltiadau Cymreig o ryw fath. Mab yw'r eyntaf i'r diweddar Homer-shaxxx Cox, a fu'n Farnwr Llysoedd Man-Ddylcdioll yng Nghanolbartlx Cymru ryw ddeng mlvnedd ar hugain yn ol, ac a cuillodd anfarwol liynodi wydd trwy alwein conedl. yn genedl o gelwyddwyT. Y ail yn briod a xxierclv i'r diwed,dar Bairh. Johix Mills, Lhmdain, eyxx-'orxichwyliwr Cymdeitluis Genhadol y Metlxodistiaid (■alfinaidd, ac vu crbyn yr hwn y trodd y Pwxish Cymraeg iin ei watwaregv -Ond fer-Hymad y ni feiddiodd yr un o'r ddaxt ymgadw rhag liiynd i'r lobi ymhlaid y Mesur. • Y digwydd- iad arwyddoc-aol arall ydoedd araith MT. Balfour. Y mae hoiino wodi peri tramgv. ydd niawr i haws o'r Torlaid. Araith wrth- wynebol ydoedd, wrth gwrs, ac araith xxodedig o fedrus, oud.araith dyn a'i galon yn cefn- ogi'r rlian fwyaf o ddarpariadan'r Mcsur. Cydnabyddodd ci bod yn hollol deg i raddoli tretlx yr inewin, ac ni ddywedodd air yn erbyn y ehwe cheiniog y bunt o dreth ychwtmegol ar incwm o fwy na £ 5000. Ei gwyn gryfaf yn crbyx) tretlx y gwirod ydoedd fod y Llywodr- aeth wedi rhoi cyfie i'r Tafarnwyr ymgyf- oetliogi trwy godi'r prisiau. Ac ni fedrodd ddweyd dim bvd cryfach yn erbyn Troth y Tir na'i bod yn anhcg trctliu un math o foddiaut heb dretliu pob math. O'i chym- haru ag araith Harold Cox, yr oedd araith Balfour yn rliyfeddol o ogwan fel ynsosodiad. Ni soxxiodd air am i Dv'r Arglwyddi daflu r Mesur allallllag am can u ei newid, ac ni chryb- wyllodd air ychwaith am Tariff Reform" fel moddion gwell i gy far fod gofyutxion y Wlad- wriaeth. Cyhyd ag y bu Balfour yn siarad, gwyliwn i wynebau "Austen Chamberiain a Chaplin, ac ni welais wyjiebau yn odrycli yn fwy anfoddog odid eritjed. Kate Yr hyu a. dymxai fWYdf o yn y Croes- aw a roddodd Alt's. Lloyd George i Fort-hod Dirwest yn ll Dow ning Street ddydd Mer- clier diweddaf ydoodd lIlorwynig foclian o Gymraes a Kate." Anaml y gwdwyd gweinyddes fwy medius a cliyflytuach i ganlod angen y gwahoddedigion, ac yr oedd ei golwg syjxil a'i hwyi'eb siriol yn onnill sexrlx pawl). Cyfarchai y gwahoddedigion niewn Cymraeg gliii) gloyw, heb ofalu pa un a ddeallexit hwy yr hen iaith neu beidio. Gotynnodd Jlawor un iddi pwy oedd, HC o h'w y daethai, eithr yr unig ateb a fedrent illl ydoedd, Kate, a i bod yn Gymraes. Ni welwyd hi ymhlith gwasanaethyddion y ty cyn i r gwahoddedig- ion yrugynllull, a phan ymadawsant. diflan- nodd hithau hefyd. Y mae dirgelwch ei dyfodiad a'i mynediad yn aros hyd heddyw iieb ei ddeongli. ond.myn rhai o'r cwnxni iod wyneb Kate "yn rhyfeddol o debyg i wYllob Megan inerch ieuengaf y Canghellydd, a bod y ddwy oddeutu yr un taldra.

[No title]