Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising

DATGYSYLLTIAD.

News
Cite
Share

DATGYSYLLTIAD. i ii v 1 Gair Pendant y Llywodraeth M.VE cryii lawer o liw aCymreig ar y Brif- ddinas yr wythnos hon ar gyfrif yr Eisteddfod Genedlaetliol a gynhelir ynddi; ond nid ydym yn meddwl fod Jiyd yn oed y dyddordeb eisteddfodol yn llyncu meddwl Cymru mor llwyr fel ag i anghofio Ty'r Cyffredin, ac yn arbelluig y cythrwfl ymysg yr aelodau Cymreig parth Mesur y DatgysyUtiad, a'r safle a gymor y Llywodraeth gyda golwg ar ei hynt o livix ymlaen. Yr oedd yn axnlwg i bawb era tro fod an foddloxirwyddyxxihlith rliai arweinwyr Rhydd- frydol yn y wlad, yn gystal ag aelodau Cym- reig yn y Senedd, olierwydd jr ofnent nad oedd calon y Llywodraeth yn ddigon eref o blaid y cyliawnder hwn i Gyxnru, ac nad, oedd bwriad i'w wthio drwv ei ail-ddai-ileitiad. Mae'ix ddigon hysbys ddarfod i'r Prit W ein- idog, yn arbennig Mr, Lloyd George, wnoud addewid bendant ar y mater. Tueddir amryw i ddrwg-dybio arfaetli v Llywodractli o'r dechreu, cyn yr addewid ac wedi hynny. Fod yn angenrlxeidiol i'r wlad gadw ei har- gyhoeddiad yn offro, a pharhau i'w ddatgan yn groyw, ac i'r cynrychiolwyr Seneddol bori i'r Llywodraeth gadw ei haddewid mown cof. oedd yu hollo) eglur ond teiinlem fod rhai yn pwysieisio Y11 rhv drwin y tebygrwydd fod ym mrydy rhai a wixaetliaixt yr addewid i'w thorn, a bradychu yr yniddiriedaeth a osud- wyd aniynt gait geiiodl ddiarheboi am ei lxamynedd a' Iffy(ldlotideb i Ryddfrydiaetli. Rhaid ni gydnabod na weisom hyd yn liyn ba,i] auieti gonostrwydd y Llywodraeth, nae vut arwydd ci bod am anwybyddn ei rltwyrn- edigaeth i'w haddewid. Erbyn heddyw, dyma Mx, Asquith yn Nhy'r Cyffredin wedi cadarnhavi datgauiad Mr. Lloyd George o flaeu yr aelodau Cymreig drwysierbau y bwriedir tlwyn Mesur y .Datgytiylltiad o flaen y Ty am ei ail ddarlloniad, ar tldechren y iSeiiedd-dymor nesaf. Yn wyneb hyn, a elian golio sofyllfa bresennol gwaith y iSeneud, yr ytlym yn barod i,gyfrif fod y Llywodraeth wedi cadw oi gair, ac am wjieud eynyg teg am iawnder i Oymru. Nid yw hycl yu oed y Llywodraeth, gyda'i holl fwyafrif, yn holialluog, na'i Itaddewidion yn ddiam odol ac y mae'n amlwg i bawb Has gall v fatli Fesi.ir gau] (-)i JJHsio ar wahan gefnog- aeth y blaid Ryddfrydol yn gyflredinol. Quoth, gan hynny, yw i'r aelodau Cymreig beidio rlioi gormod 0 bwys ar y sesiwn Seneddol hon, onid oes arwyddion pur gryfion o berygl ar gyfer y sesiwn nesat. Addotwn ■ nas gailwn weld y fath arwyddion, tra y bydd yr arddanghosiad o amynedd a liyder yn debyg o ennill eefnogaeth lielaelhach i'r Mesur pan y (IV"il- f gerbron. Nis gallwn weled bcth a onillid drwy i'r aelodau Cymreig ymoeiod or y lilywod''aot!i. Y maenl yn grylion i ddadleu ou hachos, ond yn wan i geisio dymchwelyd Llywodraeth o fwyafrif yr un bresennol. 0 leiat, y inae sail led gadarn ifddisgwyl y par ha oes y Llyw- odraeth hon hyd i'r ndeg a ddyry iddi ei chyfle penodedig ei bun i brofi ei haddewid i'n cenedl. Y mao'r addewid y tro hwn mor bendant a cliroyw fel y rhaid i rywbeth angliyffredin ac anisgwyliadwy ddigwydd cyn y gall osgoi ei chyfiawni. Wrth ysgrifennu fel y gwnawn yu Ifair y Llywodraeth, yr ydym yr un pryd, lei yr awgryinwyd, yn cymeradwyo gwaith yr aelodau Cymreig yn ymgynull ynghyd ac yn vstyried v sefyllfa yn wyneb yr arwyddion fod y Llywodraeth yn ymddangos fel po am adael" allan Fesur y Datgysylltiad o raglen y Senedd-dymor hwn. Naturiol a rjiesymol oedd iddynt wneud hYllny, a cheisio i-hcswm am v fath beth. Ni fuasent yn deilwng o'u safie" pe'n tewi a son. Yr ydym yn barod i gredxi ddarfod i'w siarad pluen a phender- fynol fod o fudd, a pheri i rai o aelodau y Cyfrin-Gyngor deimlo yn fwy awyddus i gwrdd a'u cais gynted y gellid. Kin cred yw, fod gan y Llywodraeth l'oswni da dros symud ou haddewid i'r Senedd-dymor xiesaf, mai doetJl fu i'r cynrycliiolwyr Cymreig gyd- synio, a bod y gobaith am Ddatgysylltiad i Gymru drwy hynny yn nes nag y bu erioed. Wrth gwrs, yr ydym yn cyfyngu ein gobaith ar hyix o bryd i Dy'r Cyffredin oblegid pan gynhygir y Mesur y Dy'r Arglwyddi-yno y fleddir of iel agos bob nxesur diwygiatlol aialf. j

! LITH LLINDAIN.

[No title]