Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Blodyn Llanerehymedd. ]

Eisteddfod Amlwch.

0 BEN CYRN Y BRAIN

COLEG Y BRIFYSGOL, ABERYSTWYTH-

CYMR Y'R DISPEROD

News
Cite
Share

CYMR Y'R DISPEROD CAPEL o YMRAEaROOHDALE.-Cyn- haliwyd yr Wyl flynyddol eleni nos Sadwrn a'r Saboth, Mai 29--30ain, pryd y gwas- anaethwyd gan R. A. Leach, Ysw., Rochdale, a'r Parch. J. E. Davies, Treff^ iinon a chaed caneuon gan Miss Emilie Riley, Rochdale. CYMDEITHAS GENEDLAETHOL GYMREIG BLACKBURN.Bytl)efilos yn ol, bu aelodau y Gymdeithas uchod am eu pic-nic cyntaf, a'r lie dewisedig eleni ydoedd Hurst Green, yn ymyl Stoney hurst. Gwnaed y siwrnai yno ac on ol mewn Waggonette, ac yr oedd y drive ynddi ei him yn wledd, gan ein bod yn myned trwy wlad mor brydferth, ar oel-trati dyffrTJl tlws y Ribble. Yn wir, 'roedd ambell un yn gofyn iddo ei hun, a oedd un- waith eto yng Nghymru anwyl," ond y funud nesaf, gofynai—" pie mae'r hen fynyddoedd mawreddog ? nid ydynt yma—ac yna mae yn sylweddoli or yr holl brydferthweh-nage, nid Cymru yw. Yr oedd bwyd wedi ei ddarpar yn y Gwesty, ac ar ol i bawb orffen, cafwyd ychydig eiriau gan Dr. O. Trafford Owen, llywvdd dewisedig y Gymdeithas, y Parch. M. R. Moses, a'r Ysgrifennydd Ed. Jones. Yna cafodd y parti dynnu eu llun, ac wedi hynny tied i gae cyf agos, lie yr ym- unodd pawb i ymbleseru a cliydchwareu. Cyn vmadael o Hurst Green—am 9 o r gloch—ymunwyd i ganu Hen Wiact fy Nhadau yng nghanol gwlad y Saeson—y canu yn ganu uehel, calonnog, ac yn peri i'r Philistiaid dyrru atom. Ar y- daith yn ol, yn nistawrwydd y wlad, clywid swn hen donau ac emynau Cymru yn cael eu canu gydag ysbrydiaetli, a hynny yn ddiau am y waith gyntaf yn y eymdogaethau yr elem drwy- ddynt. Ymwahanodd pawb am eu cartrefi gan deimlo eu bod wedi treulio prynhawn hynod hapus, ac os mai liwn oedd y cyntaf, yn sicr ni bydd yr olaf. 0 leiaf, hyderwn mai nid felly y bydd, ond y bydd Cymry Black- burn yn parhau yn yr Undeb newydd hwn sydd yn bodoli rhyngddynt A', u gilydd, ac y bydd i'r Gymdeithas newydd ennill tir yn y blynyddoedd i ddod.-N. —■—o

0 DAL-Y-SARN

Tysteb y Parch. John Evans.

Advertising