Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Blodyn Llanerehymedd. ]

Eisteddfod Amlwch.

0 BEN CYRN Y BRAIN

News
Cite
Share

0 BEN CYRN Y BRAIN Gwaseiddio i'r Plas. Ddydd Gwener diweddaf, 'roedd yn ben blwycld etifedd Y ståd Bod Idris, a chafodd trigoJion Llandegla a Llanarmon wledd fras yn ei sgîl, ynghyda gwobrwyon am redeg, neidio, tynnu torch, bysiclo, ac yn y blaen. Ac wrtli gwrs, anrhegwyd yr etifedd yntau a myrdd o bwyddion, popeth agos o Iwy de i ymodur (motor-car). Wyddocli chwi beth, ffermwyr Bro lal, pob parch i chwi, ond 'rydycli yn b'rotach i dafln'ch sofren at an- rliegu'r etifedd a gwaseiddio i'r Plas nag ydycli i fwrw cliwechyn at helpu liogyn tlawd, ond disglaer ei gynlieddfau, i gael addysg a clioleg. Y Petris. mwyn dyn. Mae yng nghroinbil mynydd Cyrn y brain yma ddigon o fwnau i gadw teuluoedd yr ardal yn ddi-eisiau am genedlaethau, ond 'does wiw agor dim arno rhag difa'r petris a'r ieir mynydd, ac felly amddifadu mawrion y tir o'u mwyniant seuthu. Mae gweld ein bechgyn yn gorfod gadael bro eu tadau am bcllafoedd byd, o ddiffyg gwaith, a gweld eu hen gartrefi yn weigion, tra cymaint trysor yn tawel-orwedd yn haen ar haen ym mol y mynydd sy tan y ty, yn dcligon a pheri i ddyn nelu bwlet drwy ffenestri'r Plasau yma, He yr edrychir ar betrisen fel y bae angyles mewn plu, ac ar y bobl yn y bythynod fel pe baent yn ddim amgen "Ita llau yng ngwallt y mynydd. Y Pedwar Diacon. Dyma'r pedwar brawd a godwyd yn flaen- oriaid yn eglwys Anibynol Salem, Coed- poethjyr wytlmos ddiweddaf :—R. T. Hughes, J. Harrison, Edward Mostyn (liynaf), a Geo. Williams. -<>- Eisteddfod Rhoaesmor- Bum yn Eisteddfod Rhosesmor ddydd Mawrtli, sef Llungwyn. Yr wyl yn cael ei chynnal mewn pabell ar lech- wedd y Foel Gaer, o goryn yr liwn y gwelir un o olygfeydd harddaf Cyinru, ac i ben yr hwn y mae'r Saesneg, o drugaredd, heb ddringo hyd yma. Un go sal yw hi am ddringo'r mynyddoedd, a t,liua'j- godreu y bo'i lie byth o'm rhan i. 'Roedd yma un gystad- leuaeth her-ganu, ac fe'i condemniwyd yn llyin ddiarbed gan y beirniad cerddorol- Mr. D. Jenkins, Aberystwyth. A dyma'i gymhariaetli dodi ceffyl gwedd a inerlyn mynydd i'w baruu yn yr un dosbartli. Fel hyn yr enillwyd Uuawd i blant," Morfa iUiuddlau,"—1 Kitty Bartlcy Itliosesuior 2, Nellie Evans, lfely,geit. Adrodd Who stole the mats ? i rai tan 10—1, Gwen Lewis, Rhosesmor 2, Lila Parry, Hewl VilIa; 3, Jenny Tlioinas, Khosesmor, a R. Hartwell Morris, Naunercli. Unawd baritone, "The Brl KingKobt. Koberts, Helygen, yr unig ymgeisydd, ac yn cael gair uchel am ei lais. Am'gauu'r berdoneg, Miss Beatrice Williams, Trcuddyu Adrodd, Death of Napoleon,"i rai tan 15-1, Katie Roberts, Ithosesinor 2, Sarah E. Jones, Helygeu. Unawd soprano, —1, Madame G. Thomas; 2, Edith Davies, Qwrccsaui. Entreat inc not to leave thee oedd y gait, ac cbc'r beirniaid: Da chwi, bwyllgor, peidiwcli a rhoi hen ganeuon fel hyu i rygnu arnynt fyth tic yn dragywy(ld." Adrodd Mac dracn wrth fon y rhosyn, i rai tan 10 -1, Herbert Thomas, Rhosesmor; 2, It. H. Morris; 3, Margt. Jones, Naunereh, a Lila 1'arry, I't'ynnongroew. Corau plant, "Hail, hail" (Tom Price)—1, loci Gaer (Garfield Jones); Helygeu (Wm. Jones). Adrodd Julius Cesar," i rai tros 15—W. J. Griffiths, Hcnllan. Y brif gvstadleuatli gorawl Cwsg, fllwr, cwsg (J. H. Robert.s)-1, Vocl Gaer; 2, Ffynongrocw. Deuawd tenor a bass, Beth a allaf" (Jen/cins) loni Morris, Brymbo a R. Roberts, Helygeu. Adrodd, Mr. Moody, y Fain, a'r Plentvii, —1, Hywei Jones, Llanasa 2, Myfanwy Roberts, Rhosesmor. Adrodd, Gwron y Conemaugh 1-1, Aneurin Jones, Rhuallt; 2, T. Alun Jones, Rhosesmor. Her-unawd, rhanwyd y wobr rhwng Edith Davies, Gwrecsam, a Georgina Thomas, Mynydd Isa. Unawd Tenor, "Flowers of Varadise," Tom Morris, Brymbo. Arweinydd yr Eisteddfod drwy'r dydd ydoedd Llifon. Beirniad yr adrodd, y Parch. Evan Jones, Fi(tQt o Wyddgrug. Cyfeilydd, Torn Roberts, Bwcle. Ysgri fenny dd, Ed. Humphreys, Rhydymwyn. YR ERYR. o

COLEG Y BRIFYSGOL, ABERYSTWYTH-

CYMR Y'R DISPEROD

0 DAL-Y-SARN

Tysteb y Parch. John Evans.

Advertising