Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Blodyn Llanerehymedd. ]

Eisteddfod Amlwch.

News
Cite
Share

Eisteddfod Amlwch. BRITH.NODION Diolchaf i'r cyfeillion fn raor garedig ac anfon i ddiolch i mi am yr adroddiad oedd yn y rhifyn diweddaf. Y Beirniaid. Yn rhyfedd, Mr. Got., ni chlywais ond canniol ar y beirniaid oedd vuo. Fel at-all y bydd yn gyffredin. Bydd rhywim neu rywrai wedi cael cam. Ond fel y dywedodd Mr. Harry Evans, gall pob ymgeisydd ym- ddiried na fydd i'r un beirniad beryglvi ei safie a'i gymeriad trwy wneuthur cam a neb yn fwr iadol. YrToedd sylwad.au y beirniaid c-erddorol oil yn cael ou mawr gymeradwvo gan y gwrandawyr. Rhydfab. Bardd doniol a pharod ydyw ef, ac un o Ir rhai mwyaf ffodus am d'rawiad doniol. Efe oedd Ceidwad y Cledd, end oherwydd y gwlaw, yr oedd y brawd yn hwyr yn cyrraedd, ac i Caerwyn yr ymddiriedwyd yr arf. Da oedd ganddo ef weled Rhydfab yn dyfod ac yn ymaflyd yn ei swydd. Yr oedd y babell wedi ei cliodi gerllaw i addoldy y Bedyddwyr, ac fel liyn yr anercliodd Rhydfab yn yr Orsedd 0 diolch am y babell Yn gysgod l'hag y gwlaw, Mao lion V11. well o lawer Na'1' dent oedd yn fy Haw Ond peidied neb ac ofni, Mae cysur yn y roof, Chaiff neb mo'r infiuensa ■- Mae hon yn waterproof. Poidiwch a digio'n Amlwch A dweyd, gau ddaugus gwg, Mai gosod tent y 'Steddfod Ger Salem oedd y drwg Y nefoedd lawr a'r dclaear Sydd hcddyw'n. ysgwyd Haw, bell it]) dan y llian A l.ienditb. yn y gwlaw. Meilir Mon. Un o nrddasolion yr Orsedd oedd clo, ac yr oedd yn edrych yn dda, a'i iron wedi ei gwisgo gyda tlilysan aur ac arian, arwyddioti budd- ugoliaetli yn. disgleirio fel gemau pan y tyw- ynnai yr haul arnynt. Rhoddwyd derbyniad anwyl iddo yn yr Orsedd a'r Eisteddfod. Mae yn debyg ei fod of y bardd liynaf yra Mon. Nid oesyn yrYnys yr un bardd ag sydd wedi enlliJl cvnnifer o wobrwyon ag ef. Er ei fod yn 77 rnlwydd oed, nid oes arwyddion lien- aint arno o gwbl, cerdda yn fywiog ac ys- gafndroed, ac mae ei ysbryd yn ieuanc. Dei] i bregethu gyda north a dylanwad. Da fydd i bwyllgor Eisteddfod Llaiiercliymedd gael ei gyfarwyddyd a'i gyngor ef, a diau y bycldant ar en mantais trwy hynny. Yr Arweinyddion- Cafwyd cystal arweinyddion ag a fit mewn unrliyw Eisteddfod. Gwnaethant en gwaith vn Jiwylus a threfnus, o'r decJireu i'r diwedd. Yr oodd y pedwar yn nieddu ar hanfodion llwyddiant, ac y maent wedi proli eu hunain cvn liyn yn gymwys i'r swydd. Trygarn oedd yr arweinvdd yn y eyfadod olai, a golal- odd fod y cyfarfod yn terfynu yn brydlon i bawb gael myned adref. Khyfedd na fuasai ef cyn liyn wedi cael ei alw i'r Genedlaethol. Mae yn meddu ar ddigon o lais unrliyw adeilad, ac yn llitliiig ei ddawn yn y Gymraeg a'r Saesneg. Fe ddaw yr adeg, lui gredaf, y gwelir ef yn arweinvdd Eisteddfod Gen- edlaethol. Yn Absenolion- .) Yr oedd llawer yn holi pa lo yr oedu Mi. R, J. Tlioinas, nid oedd efe yn Amlwch. Mae wedi hod, o'r declueu, yn gefnogydd aiddgar a haelionnus i Eisteddfod Mon Buasai yn dda gan y dyrfa weled ei wyneb siriol yno eleni, ond cafodd ei rwystro gau amgylchiadau, ac y mae yn debyg nad oedd neb yn fwy poenus nag ef oblegid liynny. Gwr arall a ddisgwylid yno oedd y Parch. J ohn Williams, Brynsiencyn. Yr oedd ei enw i lawr i roddi anerchiad. Nid oedd yntau yno, o leiaf welais i lnohono, ac mi a wn y bu raid i Gwynedd roddi anercliiad yn ei le, ac un da a gaed ganddo hefyd, yn llawn tan gwladgar. Y Buddugwyr. Yr oedd llwyddiant Awen Mona, R. R. Thomas, a Caerwyn ar y prif destynau baidd- onol yn llawenydd calon i lawer. Fe ddywedir fod un 0 leiaf o feirdd coronog Cyinru i fewn am ygadair pwy sydd yn gw ybod l-yuny, uis gwn i. Ond ni fyddai yn anodd gennyf gredu, oblegid yr oedd t5 15 ]I- gyda'r gadair. Y Pwyllgor. Rhoddir gair uchel i lafur y pwyllgor lleol, yn neilltuol felly swyddogion y cyfryw. Nid oeddynt yn arbed dim arnynt eu liuiiain--iiid oedd dim yn ormod ganddynt ei wneud er sicrhau llwyddiant yr Eisteddfod. Yr oedd y trefniadau oil ganddynt yn foddhaol dros ben, a pliopeth yn gweithio yn liylaw a didram- gwydd. Nid oes dim i'w glywed ond canmol ar ol i'r Eisteddfod fyned lieibio. Y Llywyddion. Cafwyd anerchiadau da a dyddorol gan y pedwar llywydd. Yr oeddynt yn falcli o'r anrhydedd i gaelllywyddu mewn Eisteddfod mor deilwng. Rhoddwyd croesaw calonnog iawn i'r ddau foneddwr oedd o ddinas Y Buython, sef J. Venmore. Ysw., Y.H., a John Edwards, Ysw.. yn ogystal a'r ddau arall. Mae personau a phethau' ereill yn teilyngu sylw, ond dichon fod hyn yn ddigon. Y farn gyffreclinol ydyw fod yr Eisteddfod drwyddi yn un o'r rhai goreu a gafwvd erioed ym Mon. BETHMA. -ou.-

0 BEN CYRN Y BRAIN

COLEG Y BRIFYSGOL, ABERYSTWYTH-

CYMR Y'R DISPEROD

0 DAL-Y-SARN

Tysteb y Parch. John Evans.

Advertising