Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

- "IROAD Y RHO D."I

ARHOLIAD GORSEDD.

[No title]

YSTAFELL Y BEIRDD

I S CYMRU'R DIWYGIAD.

Y MODUlt.

-Y DYNGARWR.

MAI.

News
Cite
Share

MAI. 'Rwy'n earn Mawrth ac Ebrill 'Rwy'n caru Mai yn fwy Yn Mai cat gasglu'r blodau St Oedd yn eu blagur hwy. Yn Mai daw'r Haf i wenu. A Mai yw enw'rjerch A phelydr swyn ei thlysni b. Gyneuodd fflam fy serch. Yn Mai ar fore heulog Y cwrddais Mai, fy mun 'Ac yn y wawrddydd ieuanc Y gwelaf fyth ei 11 un. 'Itoedd gwynder tlwsjy lili, A plirydferth liw y rhos, A llachar wrid y friall Ar rudd y feinwen dlos. A rhywbeth yn ei Hygaid Yn gwneud fy serch yn glaf- Yn glaf fel bydd aderyn Digymar ddechreu haf. Hi wenai yn fy wyneb A gwenais innau'n ol,5 Fel bydd yr haul yn gwenu Ar tlodau tlws y ddol. 0 dyna orig ddedwydd, Y gyntaf gyda'r ferch 'Roedd Mai a minnau'n hoffl 'Run sedd yn oedfa serch. Ces roi fy llaw yn dyner I bwyso ar ei bron, A chusan ar ei gwefus Sy'n her y funud hou. I 'Roedd Mai yn dechreu ffoli Yn swyn cyfaredd merch, A minnau bron a drysu Mewn buddugoliaeth sercli. Mae Mai y iiiis yn dlysach, Ac fellytMai fy nmn Byth mwy nid oes gan dlysni Brydferthacli wawr ei hUll. Hyfrydaf awr fy mywyd Yw awr ci chwmni Cll, Mai Mai bob pryd yn gwenu Yn nhrem ei llygaid du. Mae'n caru blodau'r goedwig, A hedd ei llwybrau Ulyg, A char ddod gyda'i Harthur I argol per y grug. Y mhoft'a'n su yr awel r i A miwsig tonnau'r Ui, A char rinweddau bywyd- A'i cliaru'u fwy 'rwyf fl. Pennuienmawr. E. E. EDWARDS. '(}- Y mae corbydwyr trwyddedog Llangollen wedi eu gorchymyn gan y Cyngor Dosbarth i roi heibio'r cap brethyn cyffredin a gwisgo het fwy golygus ei plug, yn wellt neu ynte'n sidan. Y juao Mrs. Davies, hen wraig yu y JJro, newydd, sir Drefaldwyn, wodi ei syfrdanu gan ddycliweliad ei gwr. Gadawodd hi am yr America ddwy t'lyiiedd a deugain yn ol, a byth nis gwelodd mohono hyd ddydd lan diweddaf. Tybiai ei fod yn ei fedd or degau o flynyddoedd. Aeth yn fuel heb allu yngan gair l)Eèn y i gwelodd.

Advertising