Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

CYHANFA'R SULflWVN.

News
Cite
Share

CYHANFA'R SULflWVN. Symuder hi. WjjTu (Jwir £ ^vrs> ('ymanfa Lerpwl a feddyliwu. °edd t cymanfaoedd pregethif mown Jle- anfa'r^0,' 011(1 eiddo Lerpwl ydyw Cym- ydarow yn drwy a Gogledd. Mawr )lawer^aU am symud i adeg arall, gan fod fatlx Sy raid iddynt wrth foddion o'r n}laWg|,) ^sennol yn mwynhau egwyl yn H(]{Vw'Ti y.^lad, ac yn mwynhau awyr c°Uod 10 bryiuau Cymru. Cred oi'eill mai nid y cyr(i^y(* fyddai oi diddyimi, gan liosoced ► wahfifl^aU- Pregcth", gan mai yr un doniau a for} eff v,i'r na'^ a'r llall. Ffaith hysbys yw tynv6 -°^rWydd yr wyi yn cael °i drafod mecldwn, 1 lawr y ddinas, a llawer, er yn i Ver yn ei gvlch, yn rhy anaddfed 8 £ v!1U.baru ar y mater. Credwn fod y threfJ ^on yn weddoi unfryd parthed ei tref U ar adeg pan y bydd yr holl deulu gar- ftianfpei' cae^ mwynhau oi holl freintiau, a tr0fna1Sl-° ar yr ll0^ gyfarfodydd. Felly y ai()i e*n brodyr yr Anibynwyr a'r Wesle- ydl'0 C "yd y gwyddom. nid oes swn ansef- eu ynghylch yr amser y eynhaliant (Jy^ ^i&oedcl. Yn yr Hydref y cynhelir y yr olaf a i^n.y cyntaf> ac yn y Gwanwyn gun GrogU Deil y Bodyddwyr liyd yma at y yr 0jw a ^U1 y Pasg, ond fel y clywaf, nid yw doeth y'l10U J'11 troi yn gwb! esmwyth. Nid ar riew7| W §yrru n r^y ehwyrn gyda golwg y blvn /i a^°g Cymanfa'r Sulgwyn. Credwn eirjatj y^doedd hyn yr addfeda'r Corff i gvf- gael 0 ne.lllt^ol, ac os cael rhywbet li, gwell ei hw-y ^fodd nag o orfod, er aros dipvn yn ^'svd yw'r ^orff yn onwoS am symud sy^-j 'T'1 a ehwyrn, ond pan gychwynno, Ma,d ,a 11 §ryf ac yn urddasol, nes y bydd y gerdHft V te"nl° oddiwrth swn a phwysau ei yn Hy(1 3'n hyn, credwn fod rhai lyin. yn rhy araf, ac ereill yn rhy gyf- lioll we yw'r amser ymhell na bydd yr I rsyli yn cyd-gamu ac in step. tb c l'Ylith y Lleolwr. ymlaen°udir taflen geiniog o'r holl drefniadau 8Wertjw Mawr yr helynt ynglyn a hi, Dar]ipnF• ca^noedd ohonynt ar fvr o dro. if eu yn awchus, a dysg rhai hi aUan ?S{ Van ei *iadr°dd ar dafod leferydd. Vn • rnwy o gnawd nag o ysbryd ynglyn yr eg). eo anihosibl gwneud hebddi. Caiff J¡(jsweY?l yn ol eu rhif eu dewis ddynion y y cYho gall adaol i drefnydd cyffredinol na\vlL e^diaclau leoli'r pregethwyr fore a ^0<^dlon swydd lvyfryd mo hon, ac anodd o rl ^aw^' Hyd y clywsom, nid oes Vn. q pwys gyda golwg ar y gorchwyl 8 °es rhywun yn meddwl y gwnai vn "lyr'^ naedgais, a theimla'i fod yng ngwydd do0101) ° anhawsterau na ddychmygodd ,0riiau tit.. Cymer y Trefnydd natur y t chyfj mainfyr eglwysi, pelltor lie, ynghyd ^ad i.Us^erau y gweinidogion i vstyriaeth, C^H'or aW(^^ cadw'r ddysgl vn wast ad rhwng f} 0ud y mae gan ein cyfaill athrvlith 6: a rhydd y gwaith gyfle i amryw- r5&Glf']lw 0niau a chyfoeth ei brofiad lawn l°ddQj- areiteg. Mwy ogyfartaleddyn ygwa- gl^.u.a rwyddiiai'rj ffordd i ddod i ben p!>aid r rban hon o waith y GynVanfa. 6ini 0' yw ^Ido geisio troi allan y pridd- 68lw-ysi g^ellt sydd ganddo. Os ydyw r f'* i'wy ni Well odfeuon, rhaid i')' eglwysi fod yna«g°falus W1'th ddewis. Gwnaed cais ?ftd (.r?, u»waith i gael gwell eynlluu gwadd, Hc^isn 1 ou banes. Diau y'n blinir Uewydd eto cyn hir. l^an Pregethwyd* t^aWor ar y eyfan oedd y fintjii eJoni. a >nt yn Hed anadnabyddus..Da v!a^vadf 6nvv newydd. Credwn y dylai h w5'l •0('.y" gyffrodinol. a pheidio cyfyngn |! Vyddvv, n^ei> pcnodedig flw\ ddyn ar ol o°,^die-' ^:>r°fa hyn yn niweidiol i'r gwa- vysi. Ar e,u hnnain ac yn anfantais i'r -^ae'r cylch yn un eithaf teg, yn j e&3t|1WjPavv,) ain a dal. Gwerth dyn fel tj^deb 1 a,nibynol ar ei gysylltiadau i ° na lenderfyua ei dyngod yn y aj' ^Tan fod y cynllun yn rhoi achiysur lin 11 WHU^ disgwyl i'r ddynol natur weith- ,c^ ar v '• Clywsom rai yn esgyn yn tv °0d/v lgWyn' ac ereill yn disgyn yn is. sylw pi'egothu yn gytryw ag oedd yn 6s Pawb i or-ganmol nac i or-gon- "rP-gethau hyfryd, dvmuno], 'hl,ld Yth OEddyiit gan mwyaf. Ni Vpi rl °r Pynciol, na fawr o'r V sorii 1l-V^0"P°P6th-o'u-blaen. Hyd cL Ua\v n! ,,lae^ VU) odfa fawr, orchfygol, ac fei 'a yr un letliol a barnol. Mae V iji^'ard Jones, Llanfair, a John nel' Wcd' difiannu. Nid oes atliJr5elyb i r crowl^() Ewor,i' na'r an With, ^:uthgar a Saunders yn aros yn We(,d foesol yn liytraeh na'r 5?fU. ydoedd prif nodwedd y pve- av,'U(| G(V ^'y,iulliadau canmoladwy, ac "iW'vJf et^ dywed y eonhatlon yn y V d i gvf KJiadai y gwyn »m ddistaw- \v(,; ,H(' ,V bobl ieuainc. Ofnwn fod V.^Sin°"no1 ° baratoi ymgeiswyr y ^"1. C^\ "a,'r' y corff wrth ddiwyilio ddv U(l. dyna']■ ffaitb, mao'r fargen yn |>UlHol v ™ ^ipyn o gorff, un o olygwedd ('alon. vy Pulpud, ymhell iawn i gyn- ^e,^ymVnyv|y»Ulleidfa at y Preg^thwr. "ic(f n ar g°rff, meddwl, ac ysbryd T bv ,r ainheuthyn gan gvnull- 'Jet-f. "'erii Caed ami i un newydd i'r a Li" y tynnodd sydd yn pen- S. i eie r tresi byth eto. tt n det. Ylltid. el' tall ,tynul&fP' siarad bywiog ac efeng- yr j, dei^ji bar elms, ac mewn 11 awn NfS^ron oaiTUwyfan- Prin y clywyd Sa, t'ai Pri arxwnda vn well erioed. %c} tleWyc].i viWaui gael eu gadael allan ac i rUi y r 81°I<)" ^ydd ar y rhaglen. ^ymUUo, 'ad- Gwnaeth yr oil ar- Vdv4;a C ,fed seiat wir fendithiol. ^Syif.i0-^ ^'siau gollwng yr ystadegau, a ^ii(| ''a<l r ''■j' rnaint o svlw arnynt ar I ►r evf bub ).i rau ,u(t < uodd i'r cyf- ^P\viar{°dydd svd | yU fHith" J)y",a un V yu rym ysbrydol yn HLEGYWRYD.

Advertising

Glannciu Mersey

Y Parch. J L. Williams,

[No title]

Advertising