Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

® O • ■nmoattfl Y PELL A R…

Araith dda, ond dim Allor…

Ffetan y Gol.j

Crebwyll Ann Griffiths,

Cymraeg Ail-ilaw.

Yr Ysgol Haf Gymraeg.

Byd a Bettws.

Advertising

Mwydion.

Draws Mon ac Arfc"

News
Cite
Share

Draws Mon ac Arfc" dd )R' CYSTADLU.— Yn y Gaorwen yr D. Pryse Jones, G. & L. yn boirnia^ pflt Sadwrn v Sulgwyn, a chystadlai xtifer gantorion yno. Rlianwyd y wobr ani • gefl1' unawd rhwng Miss Nanna Bennett, L jjei'' a Mr. Will Roberts, Bangor; Mry/.eU#d' derson a'i gyfaill aoth a'r wobr am Y Parch. Evan Jones, Llangristiolns, arwain, a boirniadu yr adrodd— Gould, Porthdinorwig, a Miss Agnetf yn gydradd. Mr. Robert Pritchai' » plflr narfon, yn cyfoiJio.—Yn Cyrnrur^0x° am y mis hwn, mae darlun da o r ce v jle- Niwbwrch, a nifer o blant yr ysg°l It' AP GLASLYN.—Bydd yn gallre, 1-tr0'J P 11' ddeall fod y cyfaill hwn wedi dechr: blY0 gethu. Dviasai fod yn y Dtllptid er,4 all yddau. Cafodd gynulleidfa fawr 1 yn Llanberis yn ei ardal ei hun. aethai yn Jerusalem a Nant Padarn- (4 ei fod wodi ufuddhau i'r gorchyrnyn ddechreu yn Jerusalem." WEDI MYND A ltynny heb i ix.e^arvi dim Mi wyddwn fod pawb yn el K. ond nis dyc.hmygais ei fod ef yn cai rW neilltuol ond dyna fel y mae, nid feddodau byth yn darfod. Moriah, Caernarfon, ddydd Cvvcnei,?. v Parch. Thomas Williams, Gwalch efgy Elizabeth Jones, 35 Newry Stree j0\\ merch i'r divveddar Barch. J Porth Amlwch a Dublin. Cai anaeth tri o wyr cedyrn i wneud y c :eoC^ y Parchn. John Williams, Hugh Williams, Gwalclunai < yn Lewis, Salem. Tybed mai yr oL:fe}1.JoP t1 gymell i anturio Yr oedd y s f, Evans, Caergybi, yno fel gwa», » heSj C^| Williams, Gwalchmai, a Miss -^l,»r0J3 gybi yn forwynion, Mae yn d< fod y gwas yn canu Dyma'r son a fydd gan arall, Am danaf innau xnaes o Hl^j Pa fodd bynnag, yr wyf yn sicr ddymuno yn dda i'r Parch. • bri0d' f mi adael BANGOR. Di'g gennyf 1 m\.ores yr wythnos ddiweddaf enw y f » alluog, Miss Elsie Williams, -c' V11 oedd yn aros dros v Sulgwyn y1 M llwyddwyd i gael ganddi roddi1 (>n Ebene/er yn y cyfarfod lJ1'e^ot,f.hog> A(j^ "Hear ve, Israel" yn ar.<^d,; yla0.' i(, cerddes Arfon yn gyfeiles )(.U Williams a'i llygaid ar fyned 1 0 coleg. Gelwir am ei gwasanaet IfeisttO Ý gyngherddau, a gwna ei gwaith y o^ CAERNARFON. -Nos Sa^rnj0l'11. cor mawr, dan arweiniad i • y d*) y iains, yn y Pafiliwn. yn mynd cystadleuol yu Ei/teddfod L.lu$ cdr yn canu yn dda, a thel™ficli c) c& yn galonnog v bydd idd^t sv-ed- ,$■ o'u llafur yn Llundain. Mae a'1' cefnogaeth dda gan bobl y Mary ,^{0" Yr oedd seindorf Nantlle, a x y cV Sarah etc., yn cymeryd rhfl" nos Sadwrla gyda hwy.