Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

® O • ■nmoattfl Y PELL A R…

News
Cite
Share

O • ■nmoattfl Y PELL A R AGOS Rosebery a Lloyd George CYMHARU'R DDAU. DA yw gwybod gymaint ellit" am y naill a'r Hall. Mno eisiau trem y telescope, 1Ie y mae eisiavi trom y microscope—y pell a'r ugos. Drwy graffter iiaill a'r Ilail y ceir golygiad .gweddol gyflawn am y cread. Mae y cyntaf yn unig yn gwneud y ddaear yn ddim mae yr olaf yn unig yn gwne.ud y ddaear yn ganolbwynt y cread, ae yn fwy nag ydyw. Mae yr un egwyddor ym rnywyd y byd dynol, ymhob agwedd arno. Mae syllu i'r pellterau yn unig yn peri esgeuluso yr hyn sydd agos ac y mae syllu i'r agos yn unig yn crebachu moddwl a chalon. Yr agos a fedd yr bawl cyntaf ar ddyn. Mae egwyddor y poth yn y ddihareb, Charity begins at home," Ac mae yr Hen Lyfr o'r un farn. Gwelodd ef y doetli a'r ffwl. a dyma'r olwg a gafodd arnynt "Doethineb sydd yn wyn- ob (before the jace-Cyf. Diw.) y doaligar ond llygaid y ffyliaid sydd yng nghyrrau y byd." Mynnai dynion astudio y ser pell cyn astudio v Jlysiau agos mae seryddiaeth yn liyn na llysieueg, Mynn llawer o bobl ym- g -wreinio ynghylch materion bydol a, ehrefyddol poll, cyn talu fawr o sylw i'r hyn s dd yn ou hymyl. Gofyn ami un am ddat- ddiad o raglen tragwyddoldeb, gan ddi- y.st-vru y rhaglen am heddyw, ac o ddydd i dd vdd." Ond, dyma ni yn gwneud y Drych yn bregeth—pechod anfaddeuol yng ngolwg rfwwrai'r dyddiau hyn. Nid yclym yn dweyd fod Rosebery yn edrych ymhellaoh na Lloyd George ac ni fynnem (l:S i"eyd nad yw y cyntaf yn sylwi o gwbl ar b< thau agos iddo ym muddiannau vr Ym- herodraeth ac eto y mae rhywbeth yn y naill vn wahanol i'r llall vn y modd yr eclrychant allan i'r byd cymdeithasol a gwleidyddol. Tra nad ydyw Rosebery yn edrych ymhollach na Lloyd George, y mae Lloyd George yn edrych yn nes na Rosebery. Nid oes le i amheuaeth gyda golwg ar alluoecld Rosebery fel areithydd. Prin y mae neb byw all bicio i fyny ar lwyfan a thraddodi araith sicrach o roi ias o ferw ar yr holl wlad. Y mae ganddo elfennau poblogaidd eithriadol, a rhaid addef fQLl y cywair gwladgar yn bur glir yn ei areithiau. Medd ddawn anghyffredin i gyflou ei feddwl mewn dull tarawgar, ac i swyno ei wrandawyr—a'i ddar lien w yr hefycl, o ran hvnny. Yr oedd yr araith a clracldodocld yn Llundain y Sadwrn diweddaf yn trdderchog yn ei ffordd, ac ar y evfan a' i thuedd i lonyddu y prvder gorffwyliog sy'n blino cynifer o bobl a dvbiant weled ohonynt ysbrydion rhyfel a dinystr yn ymrithio drwy Europe yn ddiwedd- ar. Ac i wneud cvflawnder- teg ag ef, rhaid cvclnabod ddarfod iddo ors blynvddau bellach ddatgan ei syniad o'r pwys a berthyn i waith dinesig a cliai t-refol. Ac yn vt- araith dan. sylw, danghOsai yn eglur had oedd yn ddall i anghenion cartrefol Lloegr, a pi t •• ui i'r werin gael eu gwasgu tu hwnt i iiuvnt goddefgarwoli. Ond araith Ym- horodrol oeld ci eiddo cf, a naturiol iddi fod f,Uv ar gyfrii y ffaith mai ar achlvsur .•ydgyfarfyddiad. cynrychioiwyr v Wasg o'r gwahancl' drefodisacth&Ti trainor y traddod- wyd hi.

Araith dda, ond dim Allor…

Ffetan y Gol.j

Crebwyll Ann Griffiths,

Cymraeg Ail-ilaw.

Yr Ysgol Haf Gymraeg.

Byd a Bettws.

Advertising

Mwydion.

Draws Mon ac Arfc"