Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Nodion o Fanceinion.

News
Cite
Share

Nodion o Fanceinion. [GAN CYFRIN] yn ol. y hanes yr liyn a gymer le yma wythnos flwvri £ lyn "U!Sis yn ailadrodd ei hun o tfdeali U flwyddyn. Anodd i drefi ereill f6(jru su^ y gall dinas fasnachol fawr fel hon ^v8ailatal olwynion ei gweithfeydd a chloi nhJ y masnaclidai a'r swyddfeydd am 6 beri dyryswch. Aiff llawer oddi a'Hu 1 "wrdd i ryvvle yn rhy bell i sitnneuau ftau Vy<^u eu temigan huddugl am eu pen- bur °n^ f*aw ereill, yn ddifeddwl am awyr a'r n,eU am^ur> yma i fwynhau y golygfeydd Xre,J|?Ws Pl°serau a barotoir i'w cyft'elyb. W61 r y goraafocdd unrhyw ddydd oedd yn Syfarfi 6g^lr ar y ddau lanw dynol yn cyd- a|la„ °d- Tynwyd ein sylw gan fynediad a (j y Fyddin Dir i Salisbury Plain bach w hefyd oedd olws ar y crwtiaid I caci 8y n dechreu milwrio, yn eu gwisgoedd gWer Yn ymdaith wrth gychwyn tua'u ya -yJUa bell. Byddai rhvw ran y Gymru bh*1 e' ffafrio gan y gwirfoddolwyr bob Svbli n' °,u^ eleni nid aeth vr un o ddis- 011 Haldane tua'r Hen Wlad. Ddydd yt^j^egis rhwng cawodydd o wlaw, gor- S3fvfil ,r°dd aslodau Ysgolion Sul yr Eglwys yn eu6' h>'d yr lieolydd, v genothod oil Hew ^yunau gwynion," a'r bechgyn gyda Ufl0tl(] d wedd." Ddydd Mercher, ym- i Wvn Tm'yw 0 ysgolion yr Anghydffurfwyr ^eh ^io 5 wyth mlynedd sydd er pan ant J'<iUa,sant hwy wneud hyn, a chynhydd- l)(!y,^vn nerth a llwyddiant bob tro. y^io Werier y ])U gorymdaith fawr y Pab- a'xj i ac ni chyfyngir yr orymdaith i'r plant p°b ^hrawon yn unig, ac felly cydgasgla tr6fr)jfl a °hyda'u benyr drudfawr a'u iavfn n gofalus> ffurfiant rongau urddasol Ysgo'i „GVda ni'r Cymry, aiff aelodau pob y am dro i'r wlad, hysbysais eisoes an°^ ^a,Illiai1 a'r dyddiau etholedig. ysgoliJ" c?n mlynedd yn ol, yimmai yr lioll 'Hewn n a'u gilydd i fyned i Dunham Park fc«*rcrhod.i pe cynhygiai rhywun hynny y ciyfr' b^asai raid cael rhyw Foses i bereiddio arf erla,1 cyn cychwyn. Ni newidiodd yr llhrejr,]. os newidiwyd y cynlluniau yn ^diad y blynyddoedd. Derbyniais ad- YsgOlio au am y modd y treuliodd rhai o'r Gild loll eu lioriau eleni yn yr awyr agored, qtl,fllla'B liaries y naill fel y llall mor un- i lH Rail fle^yg i w gi^ydci aS wyavi cl'omen. di-etliu gofod heb sylwadau ar- ilcliy|gwahaniaetlxol. Diau fod y daith yil hjp- ede& hyd y glaswellt yn ft'eithiau a erys dlfYr ,Yl1g nghof v plant lleiaf. a'r cliware wa,4 oa r cydrodianna i'r ietiainc yn ddylan- thes ^ynfydedd daionus a'r awel faws a adar 14ul yn gymhleth a melodi arwrgerddi'r adloniant ac iechyd i gal on y tadau ^golfo^'g9'0 athraw()ii a swyddogion ein Adre Adref. fe^„\We^°dd Dr. Emrys Jones (Emrys M Vl ;i y wythnos hon wedi cael ad- [ 8rvfC'> d' ac y dywed yn teimlo yn y i' ac ymfalchiwt) yn v 1'faith. AN'edi U(io(lJaid Bournemouth, aeth i Lan- f Wia,rftfiCyn tr.°i yn ol, a than swyn farddonol r'' y f.„ .V«aidd ardal y ffynhonnau, dyma ar y mesur diodl i Dduwies (Hygeia). :— r\°r Os,, Dduwies deg 1.M obonot ydyw dyn, 3 holi "lwy gwerthfawr vdw/y L fci ,ra eganaii gwael y ddaear hon. 1,1 ddilyn gwagedd byd Jld utlwalu' ac arian yn dv le t,i aikh troi dy wyneb siriol mwyn Oft ^yw^TW dd'^ oddiwrtli ein ty o glai, V hepian wna a'n cariad gyll. h11 l'bv rij •y°^hach aur, a golud byd d<irvv 1Weddar ger dy allor wen s aiix bytli yng nghauad arnom fydd." ''Sftoc K x' 'ec k ^uox yu fiaenllaw iavvn i geisio y 'UHv, X Mesur Trwyddodol anfforbunus 0CJlycli,r ^ae wedi myned i ffwrdd yn awr am !>. y<i i(l,i yn. rhy bell i lythyrau ddod rx°'1lnedde nhw. Olid cofiwch, mae yvv"eth yn ei lawos. Mae yn trefnu ^8yHtia(^U^yi'('b fawr yn erbyn Mesur Dat- H'hVliaHo]K'«.KKlwy's y"« Nghymru, a dis- CH hofn? ^naid y am y cynlhm 1 gvd- <lds v^ewi/i gob y" un tyddi" favv l'\ Kr 'Id 0'! v ei}dant y caifi y Mesur ei ail- Ui Senedd ymhen wythnos neu lyt'Jri' yw'j.^ m i°d yn ddifater. Dyn o ^Va yr %v i ^°'J' sylwcli ar ei eiriau yn ei tiiiift diweddaf There never be? ^ater len th°H0 who love our Church of of Ut'ed to be earnest in prayer, on V» aritv ie ]vhol° Church, that the spirit ll*ea»i a fidelity of the truth be in SUro vouchsafed by us."

jj----'-

o Y Ciwrad.

Advertising

0 BIG Y G'LOMEN.

Advertising