Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

lLYTHYR eWLElDYDDOL[

Gyda'r Clawdd,

colofn Prlfysgol Lerpwl.

O'R MOELWYNrR GOGARTH

News
Cite
Share

O'R MOELWYNrR GOGARTH [GAN GWION BACH]. GROE,5.Tua,r Saboth di- weddaf, cynhaliai Methodistiaid y Hhiw, tioxvydd, a Maenofforon, eu gwyl bregethu flynyddol. Gwasanaethai rhai o enwogion yr enwad, a chaed cynhulJiadau da a chym- aint o swyn ag erioed yn yr Hen Hanes. OOGIO LECSIWN.— -Dyna wiieir o hyd mewn gwahanol gornolau yn y iilaoiiau. Bu raid i Blaid Llafur ohirio eu cwrdd nos NI-etici-, run na ddaeth digon ynghyd. Bu rhyw ddyrn- aid o etholwyr Conglywal yn dewis eu dynion nos Lun, a syrthiocld y c-oolbren ar y Mri. Howell J. Williams, Llundain H. Haydu Jones, Xowyn ac R. O. Davies, y cyf- reithiwr. 11?01 U (JYKN. —Dyna wneir ymhob cyf- eiriac1 y dvddiau hyn oto, gan fod Cor Meibion y Moelwyn am anturio i'r ymdrechfa yn y Drenewydd ddydd Sadwrn llesaf, ac am gychwyn noson ymlaen, meddir, a chynnal eyngerdd ym Machynlleth ar y daitli. Mae'r Cor Merched, wrth gwrs, yn dyfal hwylio eu hunain am Lundain. Boed eu cyrn yn ir, a'u Uwydd yn Jlwyr. JCLIS,YN BRYSUR.—Rhwng ei ofal am yr Arwest a'r gwaith tafoli sydd ganddo ar y rhamantau gogyfer a Uundain, mae yr hen wron Elis o'r Nant wedi cael oi hunan yn wr hynod o brysur y dyddiau hyn, ond eaiff anadlu'n rhydd cyn pen nemor o ddyddiau, pryd y bvdd yn sicr o fod wodi gwneud tegwch a phob dyn byw, bedyddiol. CYNGERDD Y OL TV B.Dyna oedd yng Ngi^ipel Garmon, nos Sadwrn diweddaf, pryd y cafwyd gwledd a chyngerdd dan gamp. f-iti o ddoniau lleol yn gwasanaethu, yn cael eu cynorthwyo gan y Telynor Dall o Feirion, a Dewi Mai o Feirion yn canu penhillion, ac yn arwain y ewrdd, a'r Parch. O. G. Priteliai-d, rheithior, yn llanw'r gadair, a'r cerddor medr- us, Mr. W. E. Davies, Llanrwst, yn canu'r berdoueg. PATRIARCH LLANDDOGET. -Ddydd Sadwrn, ym mynwent Llanddoget, priddwyd gweddillion yr henafgwr adnabyddus Daniel Llovd, Store House, Trefriw. Gwasan- aethai y Parch. Evan Davies, gweinidog. Gedy'r ymadawedig weddw oedrannus a galarus o'i ol.

0 Dre Daniel Owen.

Llyfrgell y Genedl

Advertising