Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

lLYTHYR eWLElDYDDOL[

Gyda'r Clawdd,

News
Cite
Share

Gyda'r Clawdd, Sef Clawdd Offa- fGAN MORGAN LLWYDl Hwliganiaid Coedpoeth. Yn llys ynadon Gwrecsam, yr wytluios ddiweddaf, eyhnddid Wm. Jones, Joseph Rollen a, Daniel Jones o ymosod ar R. T. Ellis yn ystod wythnos etholiad Henuuerdo. Gwa- iianiaeth barn wleidyddol oedd wrth wra.idd y "gweir" a gafodd Ellis, a cheisio gwthio eu barn alk.1 meddyliau i mewn i glopa Ellis drwy oi groen a ddarfu r tri, ddyliwn, gan ei faoddu vn lieger iawn. Y mae yna bobl dda a chy- woithas yng Nghoedpoeth, nad oes eu gwell na'u parchusach yn Maelor ond v mae yno hefyd, rywfodd 'neu gilydd, genhedlaeth o grymfFastiaid anifeilig, a plietli enbyd or blaidd a'r teigr oisieu oi sancteiddio allan o'n hysbrydoedd. Gobaith Coedpoeth. Ond nid Hwliganiaid Coedpooth a wclid yn britlvo hoolydd y lie hwnnw ddydd Llun iliweddaf, ond plant y Gobeithluoedd o bob onwad, yn dlws eu gwisg a'u dillad,* ac yn addewid dda am ddvfodol y llo. Y Bands of Hope sy'n diddymu hwliganiaeth ymhobman, a bendith ar ben y Uiaws brodyr a chwiorydd o bob enwTad sy'n aberthu arian ac amser i'w dysgu a gosod traed y rhai bach ar lien y ffordd, gan beri fod eu calonnau tufewn cyn laned a'u hwyr eban o'r tnallan. Na ddof, ddim. 'Roedd ein Mus.Bac., Caradog Roberts v films wedi bod yn llanw ami i gvhoeddiad arwain cymanfaoedd canll, agov organ, a chor-feistr yn y Deheudir yn ddiwoddar a eglwys Seion, sef Anibynwyr Merthvr i'vdfil, wedi fawr ei gael yn organydd iddi. Gyrrodd alwad taer i Car., ond yn ofer o drngaredd, canvs v maa wedi ateb yn groyw ei fod am aros yn ddisyii yn ei hon gartref. Ap Harri. Hu'r brawd dktdan Ap Harri ynghapel B -.thel, y Ponei1-u, yn darlithio'r wvthnos ddiweddaf ar hanes ei fywyd du cyn Diwygiad 1 ')04 a'i fywyd glan a gwyn byth ar ol hynny. Bondith arnat, yr An. Dos trwy Gymru Gvfan i ail-ennyn v fflam ddvyfol a ddiffodd- odd nior futaii 'rwyt ti'n dystysgrif go dda, a iechyd yw'th weld a'th glywed. Evan yn y rhwymyn. Ddydd Vun yr wythnos ddi^'eddaf, ynghapel M.C. Bethel, y Ponciau, priodid Evan Ed. Roberts, ail fab Hugh Roberts, Anpleton. Widnes, a. Hannah Jones. Victoria Street, v Rhos. Y Parch. JfrVll Williams vn evJymu'r cwlwm tvnn a sanctaidd. Y mae Evan nor hoffxis gan bawb yn y Rhos fel y rlnid ymorol am englyn priodas iddo ef a'i Hannah fvvyn. Hwdiwch Drwy ha]og fvd yr eloch—y11 y blaen, Heb i'w laid fynd trosoelt; Heb ddreiniog nyth byth y b'och, Na diwrnod heb rad arnoch." Yr Eglwys Filwriaethus." Yr orymdaith filwriaethus i Gapel Mawr y Rhos vw testyn siarad Maolor y dyddiau hyn, ymhob pwll, gefail, a -,iOl) a chryn deuru pigog o'r ddeutu. 'Does dim oisiau colli tymherau na baeddu'n gilydd am yr helynt, ond yn sicr i chwi, 'does ddichon i neb byth gysoni Ymneilltuaeth gyda'r ysbryd milwrol. Ac y mae gagendor nas gall logic y dyn gallu- ocaf byth mo'i bontio rhwng yr ysbryd oedd yn odfeuon 1904-5 yn y Cape] Mawr a chapeli ereill ynlYsMd y Diwygiad, a'r chwiw lilwrol y plygir tano mor ystwyth y dyddiau hyn. --0-

colofn Prlfysgol Lerpwl.

O'R MOELWYNrR GOGARTH

0 Dre Daniel Owen.

Llyfrgell y Genedl

Advertising