Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

ILBION LERPWL.

Tysteb y Parch. John Evans,

Draws Mon ac Arlon,

Advertising

Advertising
Cite
Share

Eisteddfod Genedlaethol Y CYMRY, LLUNDAIN, 1909. Mehefin 15fed—Dydd v Corau Mawr. Mehefin 16eg-—Coroni'r Bardd Buddugol' Ail Gystadleuaeth Gorawl Mehefin 17eg-Dydd y Gadair. Corau Merched. Mehefin 18fed-Corau MetDio Yr uchod yn y Royal Albert Hall, Kensington. GORSEDD Y BEIRDD BOREUAU MAWRTH, IAU A GWENEB- < CYNGHERDDAU yn y QUEEN'S HALL, Langham Place. Nos Fercher-11 Caractacus (Elgar). COR YR EISTEDDFOD (300 o leisiau). Nos Iau-" Song for St. Cecilia's Day" (D. Thomas, M.A., Mus. Bac.). Nos Wener-Alawou Cymreig a Chaneuon Gwerin. TOCYNAU—SWLLT I SAITH A CHWECH. y W. E. DAVIES, Ysgrifenj" 63 Chancery Lane, London, W.C. D. R. HUGHES, Eisteddfod Gadeiriol Temlwyr ID" LERPWL, a gynhelir yn y CENTRAL HALL,IRenshaw Street, DDYDD LLUN (Prydnawn a Hwyr), RHAG. 27, 1909 (Gwyl y -=-==-x_, TESTY NAU. AWDL-QOFlj'A i l'edr Fardd (hel> fod dros 400 llinell). Gwobr £ 2/2/ a Ohadair Dderw gwerth £ 4/4/ MYPYRDIiAETH, Y dyn tylawd (Heb fod dros 100 llinell). Gwobr £ 1/5/ DERNYN DIRWES'IOL (heb fod dros 50 o linellau) cvfaddas i'w adrodd. Gwobr £ 1/1/ hT0* NOPELJG DDIRWESTOL GYMREIG (Heb fod dros chwe tudalen o faint Rhaglen yr Eisteddfod). (OP' YSTORI DDIRWESIOL ar ffurf traethodyn, yn dangos y difrod a achosir gan y ddiod ymlilith mercliea. vngedig i ferched). Gwobr 15/ „n% CORAU, Lleisiau Cyinysg, o 35 i 50, Y Nefoedd sy n dafcganu (The Heavens are telling). Gwobr i*1*1 a medal aiir i'r arweinydd. Ail wobr, £ 3/3/ os bydd mwy na dau gdr yn cvstadlu. CORAU MEIBION, 0 25 i 30, "Wyr Philistia." Gwobr £ 5/5/ a medal aur i'r arweinydd. CORAU PLANT, 0 25 i 30, Cariad Plentyn. Gwobr £ 3 /3 a medal aur i'r arweinydd, tHriu.1', WYTHAWD. Lleisiau Meibion, Alawon Cymreig, trefniad Dr. Rogers, Morfa Rhuddlan" Gader Triawd S.T.B. Deuawd S.C., Deuawd T.B., Unawdau S. C. T. a Bass. Pedair cystadleuaeth i blant dan 1 3 Adroddiad, 2 gylieithiad. Oelf, etc. vaicM' Beimiaid.—Dyfed a Pedr Hir, Tom Price (Merthyr), a Pencerdd Tegfan, Anthropos, Mrs. E. Owen, £ jfpj. J. D. Evans, David Adams, B.A., Edmund Grifflth, James Davies, M.A., ac Owen Evans. Mrs. parrY, J.;T. Lewis, Mrs. Lewis Jones a Mrs. Oweu.E. Roberts a Hugo Lang, Ysw. Rhestr gyflawn o'r testynau i'w cael gan yr Ysgnfenyddion, neu trwy y Post am 11 :— LEWIS ROBERTS, 23 Wadham Road, Bootle- R. 1. JONES, 58 Wadham Road, Bootle. AR GIP. GWYN Y BERMO.-Yn holl eglwysi Ymneilltuol Abermaw,nos Stil cyny diweddaf, pasiwyd y penderfyniad a ganlyn :— Taer-gymhellwn holl swyddogion ac aelodan'r eglwysi i roi ysfcyriaeth ddyladwy i gadwraeth y Saboth, ac i wrthwynebu hyd eu heithaf bob ymgais halogi dydd yr Arglwydd." -4>- ,V/ LIMNERS Y PLAS M. A WE.—Limners y goilw pobl Dyffryn Conwy y lliaws artists ddaw yno i baentio parlwr Cymru a dydd LInn y Sulgwyn 'roedd gwaith aelodau y Royal Cam- brian Academy ar ddangos yn y Plas Mawr. Conwv. Galwodd tvrfa fawr heibio i odrych eu gorchestion, ac amrywiai'r feirniadaeth o ardderehog," go low," i twt." C YMRY CAERGRA WNT. -Cynhyddu y mae'r ysbryd Cymreig ymysg efrydwyr Caer- grawnt. Y mae yn eu bryd gychwyn Cym- deithas gyffelyb i Gymdeithas Dafydd ap Gwilym Cymry Rhydychen. OWYMP Y TOWYN.—Ddydd Gwoner, cwympodd rhai miloedd o dunelli o greigiau a thir yn. chwareli Abergynolwyn, gan estyn tros chwarter aer o arwyneb. Yn ffodus, o herwydd slacrwydd a gweithio dim ond pedwar diwrnod yn yr wythns,^ 'roedd y dynion o'r cliwarel. GAPTEN Y JA JA."— Yn^Abermaw, ddydd Iau, bu farw Capt Griffith Evans, gynt capten y Ja Ja a gludai nwyddau rhwng Ler- pwl a Chaernarfon. 'Hoodd yn 69ain oed. Y GORE 0 456. —Y mae Mr. E. L. Hughes, mab Mr. Rd. Hughes, Penmorfa, sir Gaer- narfon, wedi ei ddewis yn arolygydd iechyd tan gorfforaetli Caerdydd, allan o 456 o ymgeiswyr am y swydd. 0 LAN YSTYMDW Y Yr wyfchnos ddi- weddaf, bu farw Mrs. Williams, priod Mr. W. E. Williams, Y.H., Llanystvmdwy, a chwaer y Parch. W. 0. Jones, B.A., Lerpwl. < Y TRI 'PHLYSOG.-Wele'r tri uchaf drwy Gymru yn Arholiad Cyfundebol y Methodistiaid :— i 1—W. H. Barrow Williams, Lerpwl (mab y Parch. H. Barrow Williams, Llan- dudno), enillydd y tlws aur. 2 — B. C. Hughes, Brynsiencyn, Môn, enillydd y tlws arian. 3 David Wynne, y bardd o Bandy Tudur, enillydd y tlws bronze. EWYLLYH JOHN PARRY.- £ l'S;m oedd gwerth yr eiddo a adawodd y diwedd- ar John Parry, Y.H., y Bala, ac un o flaen- ion Anibynwyr Cymru. CEBYDD QUEEN STREET—Y mae Eglwys Anibynol Queen St., Gwrecsam (corlan y Parch. R. Peris Williams) wedi pasio penderfyniad cryf o gondemniad 1-Ar yr awdludodau am drefnu gorym- daith y Territoriaid a gerddodd i Gapel Mawr y Rhos y Saboth diwedd- af. 2— Yn condemnio Maer Gwrecsam am fynd yno gyda hwy. at 3-Yn condemnio swyddogion Capel Mawr y Rhos am roi eu haddoldy at wasan- aeth mor Sul-sathredig, a hwythau wedi condemnio gorymdaith a gwas- anaeth cyffelyb yng Ngwrecsam dro'n ol.' EGLWYS DEINIOL SAN1*' Upper Parliament Street. Cynhelir IJAI Qwasanaethau Blyny"111' yn yr uchod, Nos Sadwrn Nesaf, 7-30. Dydd Sul, 11 a.m. a MEHEFIN 5ed a'r 6ed. 1909, Pregethir gan y Parch. T. LLECHID JON £ S»p' 1t:1 Ysbytty Ifan, Bettws-y-Coed. PoLool Oasgliadau yn ystod yr Wyl, tuagat Gronfa S<" J^IVERPOOL & jJ^0RTH "\V DAILY SAILINGS (Sundays iucI^tfe From Princes Stage (Weather, &c„ P0*(oef{<, a.m. LA MARGUERITE, or other ste»g^U 1 fl-A R LLANDUDNO (4 hours IU MARIS, 15 AN GOR, St MENAl p due back 7-30 p m. Extras 2-15 p.m. Saturdays, for all a Bridge. Isle of Anglesey Trips at 9-1^ nesday, 23rd, and Sunday, 27tb, callins dudno. MYirtb For Fares, &c., apply Liverpool and ,g Steamship Co,, Ltd, T. G. Brew, Seo-i Street, Liverpool. Tele. 5955 Central- gyiW0 Through Bookings Daily, from Princip9^ Individual Communion Cup Churclies, IL CoadeSlj including those iecte»sit of Revs. J. H. Jowctt. Dr. Clifford patented Address the MaHers_- ON SALE ANGLESEY—Farm, coatam_eri0r%, 12 acres of land, with a modern dwelling house House contains, two sitting s\S and pantry on ground floor, nVe^\e^J^ rooms, &c., on first floor. °n po9g^ if buildings. Tenure freehold. of the dwelling house could » mediately, and the farm la"1 rrenBJ°je' next. Apply to W. & 3. ve Scotland Road, Liverpool. —-— toiwyn Bay goyai National Dramatic Male (speoially composed as Test PiOr-e Itic The Battle of (Brwydr y BaKi > Qp0>* Music by T. OSBORNE O.N. 6d. „ New Song in Low Key and 44 A Lullaby # Music by T. OSBOBN^ 0i To be obtained of all Music Sell (|(l' THrcmRIANMUSIC^BLlSHU 27 Brazeaosa Street. M — jdft BLAGURON A WEN.dau svvyj ddarnau cymwys fel Adroddl S1 BBYTHON. Printed and Published EVANS, SONS &VstreeVfl Pd! Chambers, 8 Paradise £ Tel. 1112 Central, by 356— 358a Stanley Ro the County of Lwa°»sw J