Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

WW Gosteg! Derbynnydd Glyson.-Diolch am eich aw- grym ac am eich cais. Y mae a dd'wed- weh am golofn Coleg Anian yn gwbl wir a theilwng o sylw; yr unig rwystr o'n tu ni ydyw pall gofod. Ond a gawn ni'ch enw a'ch haddef, modd y gallom ymgomio'n helaethach ? DYDDIADUR. Lerpwl. MEHEFIN. 5-6—Gwasanaeth Blynyddol yn Eglwys Deiniol Sant 12—Oyngherdd y Gitana yn Hope Hall 18—Oyngerdd yn Merton Road • 19-20-0yfarfod Pregethu Donaldson Street MED1 10-12—Oymanfa'r Anibynwyr 13—Organ Recital Great Mersey.-Street HTDBEP. 28-Oyngherdd Oapel Kensington yn y Sun Hall 3O-S1-oyfarfodPregethu Everton Village TAOHWEDD 9-12—BasAr Willmer Road yn St George's Hall 20—Oyfarfod Oystadleuol Unedig yn Edge Lane 20-21—Oyfarfod Pregethu Edge Lane (B) 22-Darlith yngJNghapel Waterloo 30—Oyfarfod Oystadleuol Anfleld Road RHAGFYK. 2-3-4-Sale of Work St.Helens, capel Pembroke place 11-Cyngerdd Plant y Pentre yn y Central Hall 27—Eisteddfod y Temlwyr Da yn y Central Hall OHWEFROL (1910). Sale of Work yn Fitzclarence Street MAWRTH (1910). Bazaar Oymry Fydd Bootle .i ;Cymru. Oc. Meh. 9—Eisteddfod Towyn Meirionydd Meh, 10—Eisteddfod Llanfair D.O. i Meh 15,16,17,18—Eisteddfod Genedlaethol Llundam Meh 25—Eisteddfod Powys Gorflennaf 5-Eisteddfod y Rhos Gorffennaf 7—Eisteddfod Ooedllai Gorfl. 11—Oyfarfod Pregethu Golborne Gor. 21—Eisteddfod Gadeiriol Oonnah's.Quay Awst 2—Eisteddfod Newmarket ,.u Awst 2—Eisteddfod Oorwen 4 Awst 2-Eisteddfod Oaergwrle y j Manceinion. Mehefin 26 a 27—Oyfarfod Pregethu Ohorlton Road Medi 24 a 25-Cynhadledd y Oymry Iauaino Hyd. 14-16-Basar y Wesleaid yn Ohorlton Town Hail Pregethir yngijnghapel Gt. Mersey St, NOS SABOTH NESAF am 6, gan y Parch, W. Parri Huws, B D.; DOLGELLAU, PULPUDAU'R SABOTH NESAF T METHODISTIAID OALFIN AID D. PRINOES ROAD—10,W Jones, 6,J Williams,Brynsiencyn DAVID BT-IO-3P, J Williams, 6, W Jones, Caernarfon FmrLARENOB ST.—10 a 6, J Hughes DOUGLAS RD.—10 a 8, H Jones CHATHAM ST.—10-30 a ft. R Humphreys OBOSSHALL ST.—10-30 a 0, R Thomas, Bontnewydd ANFlSLD RD-10-30 a 6, J Owen NBWSHAM PARK—10 a 6, R Aethwy Jones BOOTLB—10 a S, G Ellis < PABKFIILD—10-30 a II. W M Jones SBACOKSH—10-15 a 6, L Lewis | laRsTON-10-S0 a 6, J Daniel Evans Rocir Fibet—10-30 a 8, 0 J Owen WALTON—10-30 a II. E J Evans W A,TDLOO-IO-30 a 6, W Henry PMt RD.—10-30 a 6, R W Koberti EDQI LANX—10-30 a 6, Griffith Hughes WSBSTIB RD-IO-SO a II, Simon G Evans LAIRD STREET—10-30 a fI, J Williams, Abertawe WOODOHUROH RD.—10-30 a 6, J 0 Lloyd, Flint JSBW BRIGHTON—10-30 a 6, R Morris, Broughton WBST KIRBY-ll a II, D Jones, Edge Lane SOUTHPORT—10-30 a 6-30, R Davies HUTTON QiJARWr—2 a 8, J Williams ST. HELENS-J Peron Jones ST. HELENS Jcrxc,—Hugh Jones, Tyldesley Skelmersdah—10-30 a 6, T Williams, Birkenhead BANKHALL-6-15, No WARRINGTON-IO-30 a II, W J Roberts .33 ELLESHBRK PORT-10-30 a 0, WILLIAM MOULT ST.-ti. UPPER WARWICK ST-6-15, Griffith Evans] EARLESTOWN—10-30 a 6, WIGAN-2-30 a 8, 0 Jones > .7;. YR ACHOSION SEISITCO. 'il j OAKSISLD RD-10-45 a 6-30, T G Owen EVIRTON BROW—10-45 a 8-30, D W Morgan OATHARINI ST.—10-30 a 6-30, J. D. Evans EGRBMONT—10-30 a 8-30, B. G. Tones. WiLIiMW ED.—10-45 a 8-30. YB ANIBYNWYB. TABERNAOL-IO-45, W P Huws, 8 30, Pan Jones, Mostyn PARK Rd—10-30 a 6, J T Davies, Oowley GrOvb ST—10-30,0 Ll Owen,6,H Edward s,B irruinghatit OLIJTON ROAD—10-30, H Edwards, 8, 0 LI Owen GT. MERSEY ST-10-30, Pan J ones, 6, W Parri Huws, Dolgellau MARSH LAN!—10-30 a 6, J A Enoch, Llanddulas KENSINGTON—10-30, W Roberts, 6, J 0 Williams TRINITY RD-10-30, J 0 Williams, 6, W Roberts LisCARD-10-45, G J Williams, 6-15, T P Davies VITTORIA ST—10-30, T P Davies, 6. G J Williams BALMORAL ROAD—10-30 a 8, D 0 Herbert, Llangefni PRESOOT—10-30 a II, Dr Owen Evans, Liscard SOUTHPORT-ll a 8-30, John Evans KARLKSTOWS—10-30 a 5-30, R Griffiths, Rhuddlun GOLBORNJS—10-30 a 5-30, E A Pickering Y WESLEAID. OAKFIELD—10.30, W Evans, 6. R Lloyd Jones SPELLOW LANE-H) 30, W 0 Evans, 6, W Evans TRINITY ROAD-10-30, R Ll Jones, 6, W 0 Evans KDGH HILL—10.30, H H Chambers, 6, Edward Davies KNOWSLBY RD-10-30, Ed Davies, 6, H H Chambers MYNYDD SEION—10.30, 0 Evans, 6. J R Jones BIRKENHEAD—10-30, D Jones 8. 0 Evans WIDNES-10.30 a 6, Lewis Morris OARSTON—2-30, D Jones, 6. R J Williams R(4REMONT—10.30, J R Jones, 6, D Jones ROOK FERRY-2.30, 0 Evans, 6, Y BEDYDDWYB. EVKRTON VILLAGE—10-30 a 6, D Poweli Windsor ST.—10-30 o 6, 0 M Owen BotrsFiELB STREET-10-30 aft, M Griffith P,r)tiii LANS—10-30 a 6. H R Robert3 B imiOL RD—10-30 a 6, P Williams WOODLANDS—10-30 a 8-15. J Davies R i AGOMBB—2-30 a 8, KNOWSLBY RD,-lo-SO 8, L W Lewis EGLWYS BYDD Y OYMRY. CANNING ST—10.30 a 8. John Morris RIGa PARK ST-10.30, 8, D Davies ROOTLII-IO-30, a 8, W 0 Jones BIHKBNHEAD—10-30, B R Phillips, 6. D E Williams tMitaoTLB RD—10.30 a 6, \I) u,n80N 8T-10-30 a 6, W A Lewis E(H!E1(;)NT-1O-45, D Davies 6-S0, Hugh Parry .A KNOT STREET—3, SYB. EGLWYS SEFYDLEDW. DFJWI SANT—10-30 a 8-30, J Davies ASAPH SANT—1,0-45 a 8-30, R Stephen Roberts DijiNTOL SANT-11 a 0-30, Gwel Hysbysiad St WIVIVBBD. B'HBAD—11 a 8-30. Jatoo HughM DIWI sINT. BOOTLB—10-45 a e.30. OR Jones C10DPR HWYL Sef Llyfr Newydd o ) Adroddiadau, gwedi eu cynnrxll gan Olygydd y Brython. 154 o ddarnau. ,9 192 tudal. Pris Swllt Llian 1 /6. Ðnvv'r post 1/2 a 1181. Y Sylltaid mwjaf o Adroddiadau a gyhoeddwyd er,oed yn Gyiiiraeg.-E vans.. Sons and Foulkes, Swyddfa'r Brython, 356-358a Stanley Road, Lerpw

ILBION LERPWL.

Tysteb y Parch. John Evans,

Draws Mon ac Arlon,

Advertising