Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

vi 0 BIG 4^% Y G'LOMEN.

Gyda'r Clawdd, Sef Clawdd…

o ddolgellau

News
Cite
Share

o ddolgellau UN o'r tannau a dorwyd yn gynnar ydoedd Goronwv, mab liynaf Mr. a Mrs. Evans, Fron- dirion, Dolgellau. Bu farw y 26am o Fai, yn I (lain mlwvdd oed, Wrth i rywun son wrtlio am ymladdfa oedd wedi cymeryd He rliwng dau fachgen ysgol, dywedai Ddarfu i mi erioed daro neb, a ddaru neb erioed fy nliaro ina," Ac nid bachgen wedi ei fagu mewn ty gwydr ydoedd. Yr oedd wedi pasio drwy'r ys- gol ddvddiol a'r ysgol sir, ac wedi treulio rhai blynyddoedd yn swyddfaei dad (Y Goleuad). Rhoddodd natur am ei wddf rai o'i choron- bletliaurharddaf,a tliipvn o gamp aiuasai i neb bletliaurharddaf,a tliipvn o gamp aiuasai i neb ei daro ef. Ni welais neb yn nieddu ar gymeriad harddach, gvda mwy o rawnwin y natur ddynol yn rhedeg trwy bob cangen o'i gy- meriad, a'r grawnwin hwnnw wedi ei falvsu vn gynnar o dan dvwyniadau tvner gras Duw. Dywedai Mr. Edwards, Coedcymer—ac y mae efe yn wr svdd wedi gweled llawer o'r byd-inai i yehydig o blant dynion y rhodd- wyd mwy o rym ymenydd, ac fe ddywedodd Dr. Hughe Jones, y meddyg, yn yr angladd, nas gwyddai efe am neb a ddylanwadodd yn fwy ar y cylch y troai ynddo na Goronwy. Dim ond pedair-blynedd-ar-bvmtheg. Ond gymaint a wthiwyd i'r ychydig flynyddoedd hynny Edrydiwch ar ei lvf-gell, a gwelwcli inai ychydig o'r clasuron Cymraeg na Saesneg nad ydynt ynddi, ac yr oedd wedi darllen yn fanw I a gofalus, ac yr oedd wedi declireu troi ffrwyth ei ddarlleniad yn gynorthwy i'w dad gyda'r wasg. Ond galwyd ef adref yn gynnar, ac y mae heddyw yn gorffwys wedi diwrnod da o waith yn y fynwent feclian gerllaw Cader Idris, a'r lie ar yr aelwyd yn Frondirion yn wag iawn. Bydd ei gymeriad glân, gwylaidd, prydferth, yn aros yn liir yn ddvlanwad ar fywyd y rhai y daeth i gyftyrddiad a hwy, ac yr oedd yn ei angladd 11 o ewythrod a modryboedd, ac 11 o gefn- dryd a chyfnitherod yn eario y perarogledd oedd oddeutu ei fedd i'w wasgar ar hyd y wlad. Cydymdeimlir yn ddwys a'r rhieni sydd wodi eu hamddifadu o fachgen oedd fel canwyll Oll Hygaid,

Draws Mon ac Arfon.

BIRKENHEAD.

[No title]

Advertising