Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

vi 0 BIG 4^% Y G'LOMEN.

News
Cite
Share

vi 0 BIG 4^% Y G'LOMEN. Y GRYNWYE.—Nid oes drwy Gymru gyfan heddyw ond yc-hydig dras dri chant o Grynwyr, ac yng Ngliolwyn Bay y mae eu hunig dy cyiiull yng Ngogledd Cymru. PATRIARCH LLANEGRYN.Yr wyth- nos ddiweddaf, yn Nhowyn Meirionydd, bu farw'r Parch. Win. Davies, Llanegryn, yn 82ain oed. Efe oedd un o weinidogion hyna'r Methodistiaid, ac fe'i hordeiniwyd yn 1860. OYNGOR Y FELIN—Y mae Cyngor Eglwysi Rhyddion wedi ei ffurfio yn y Felin- heli neu Borthdinorwig, a'r Parch. D. Tecwyn Evans, B.A., yn llywydd, a Mr. Taylor, y gorsaf-feistr, yn ysgrifennydd. -»• I AWN Y WEDD W.—Yn iawn am fyvvyd ei gwr, a laddwyd d1'o'n 01 ym mhwll glo Point of Ayr, Sir Fflint, dyfarnodd y Barnwr Moss 9275 i Frances Davies, Gwespyr, y weddw i gael degpunt ar un waith, ac fesur dwybunt y mis gwedyn. GWERTH BYS.—Yn llys sirol Bangor, ddydd lau diweddaf, galwyd ar Gyngor Sir Gaernarfon i dalu £ 88/17 /6 o iawn i rieni Maggie Jones-Morris, genetli chwocli oed y cauodd drws-naid (spring door) iiior drwin ar ei llaw yn ysgol Glanadda nes y bu raid tori ymftitli ei bys. Y BET 10 OETHIN. --Am fetio'i lmn a thywys ereill i fetio ar ras y Derby, dirwywyd Jamas Lacy, peutre Shotton, gerllaw'r Wyddgrug, i ddegbunt a'r costau yr wythnos ddiweddaf. Gresyn dweyd fod pecliod mor gethin a Seisnig yn ennill tir ym man-drefi Cymru. £ 1000 AM GYFIEITHU ENGLYN.—Y mae un o feirdd Godre'r Wyddfa yn cynnyg mil o bunnau am gyfieithiad cywir o'r englyn isod i'r Saesneg Od el groccutt unodl grwcca—yn dynti Dan wadn y Wyddfa, Pa unodl-gyrch dawddgyrcli da I'w nodded a'i dadenhudda ? -.0- RHY RYWBETH 0 HYD.—Mawr gwyno sy'r dyddiau hyn fod y tywydd yn neidio o'r naill eithaf i'r Hall, a dywedir ei fod yn rhy rywbeth o liyd :— Rhy fit a gwyn, rhy rew a gaf,—i bawb byw Rhy bopetlx yw'r gaeaf Ac er och y gair uwchaf Fydd y dry berfedd yr liaf." -.t- BE DDYUEGH O'R HAD ? Ddydd lau diweddaf, c^Tcliwyd 1700 o blant, Ysgolion Sul yr Eglwys Wladol drwy Fon ac Arfon i dre Bangor, He rhoed seindorf gyrii y Olio i chwythu o'u blaenau ar hyd yr heolydd lies cyrvaedd y Brifeglwys. Yno caed dau gyf- arfod o ganu a holwyddori ar y Beibl a Chredo Athanasiws. 'Roedd yr Ymneilltuwyr wedi synnu gweld cymaint o had ac epil yr Hen Fam, Y_MA'R EISTEDDAI TOM."—Y nrne Goscombe John, delwedydd Caerdydd, wedi caol arclieb i bar'toi tabled-goffa i'w dodi ar y set i ddangos lle'r cisteddai Tom Ellis pan yn llanc ynghapel Cefnddwysarn. (Jhwedl J. T. Job Ellis anwyiaf Gymro fiyddlonaf ji Ni byddi marw: mwy byddi byw .ZErys dy ysbryd fel gwanwyn tirionaf Fytli i weddnewid ein cenedl wyw." Y mae 'n ddeng mlynedd er pan y i coJl'sotn. Bu farw Ebrill 5, 1800. -9' ENOlI, YR IOLO.Chwthdod mawr Porthmadog yr wythuos ddiweddaf oedd gweled y Parch. J. J. Roberts (lolo Caer- narfon) yn rhoi gofal yr eglwys yn y Tabernacl i fyny ar ol ei bugeilio'n ffyddloll ors deng mlynedd ar hugain. Rhoes yr eglwys iddo anerchiad hardd a bureau derw, yn^hyda setiad o lestri arian drudfawr i Mrs. Roberts, Pwy well na'r lolo am ddweyd, mewn pedair llinell, a ddywedai bardd llai mown awdl Y fo bia'r talp hwn By W'IL galed mewn bwtliyn mae r CYllro fel gwas, Mae'r Sais yn byw'n fras yn ei balas A chafwvd y cyfoeth gyfododd y plas vVrth dalcen y bwthyn diurddas." GAEL GWELD Y TY." Ddydd Sad- wrn cyn y diweddaf, cafodd aelodau Cym- deithas Lenyddol Capel M.C. Jewin Newydd, Llundain, dreulio dwyawr yn Nau Dy'r Senedd. Aed a hwy drwy'r ddau gan Mr. Vincent Evans a Syr Frank Edwards, A.S., yr hwn hefyd a roes ddarlith ddisgrifiadol o'r Senedd, ei ffyrdd a'i arferion, ei bobl a'i bethau. G-ofvnwyd ac atebwyd ami i gwest- -ly, iwn dvddoroli'r darlitliydd, mynwydgwybod ymhle'r eisteddai pob un o flaemon v ddwy- blaid, ac yrnhlo, mwyn tad, yr eisteddai Lloyd George. Dibenwyd y ddwyawr ddifyr gyda thamed a llymed yn un o ystefyll y l y ar draul Syr Frank. TRIOEDD YR OES HON. Dyma rai o drioedd yr oes hon Tri gair cyffredin Y lli," gan Fethodist hwynt-hwy, gan Wesleaid ac fel hyn gan Fedyddiwr. rpri dyn anodd eu digio.—Bardd a ddigiai am ganmol ei waith areithiwr a ddigiai am i cliwi ddweyd iddo fod yn rhy fyr a D.D. a ddigiai am i chwi ei alw'n Ddoctor. Tri Anghredadyn: Ymgeisydd aflwyddianus yn credu iddo gael eyfiawllder ffarmwr yn credu fod ei ffarm yn rhy rad,; ae offeiriedyn yn credu mai da fyddai Dad- waddoliad. Tri dywediad Hen wraig o Ffestiniog yn dweyd na fu hi 'rioed mewn ynys hen glocliydd yn sir Ddinbyeh yn dweyd fod yn bryd iddo roi'r swydd i fyny a declireu meddwl am fator ei enaid-; ae offeiriad yn Sir Foil yn dweyd yng Nghyfarfod Cymdoitlias y Boibltiu n&d oedd o n. gynotin â siarad rn gylioodduy.

Gyda'r Clawdd, Sef Clawdd…

o ddolgellau

Draws Mon ac Arfon.

BIRKENHEAD.

[No title]

Advertising