Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

"TROAD Y RHOD."

MUSIC IN RHYL.

Advertising

--------------YSTAFELL Y 15EIRDD

News
Cite
Share

YSTAFELL Y 15EIRDD Y cynhyrohioa gogyfera a'r golofn hon, i'w cyf- eirioPEDROG, 30 Stanlay SttMt, Fairfield. Mai. Can o nodwedd delynegol. Gall- esid gloewi ambell frawddeg ynddi, ond y mae hi yn dda fel y mae, a chyhoeddir hi. Mr. Lloyd George.Drwg gennyf nad yw yr englyn" yn gynghaneddol, ond bydd ei gynwys o ddyddordeb i bawb, ac efallai yn gordial i Mr. Lloyd George yn wyneb ei am- ryfal drafferthion ar hyn o bryd a dyma ef Lloyd George,y mwyaf yng Nghymru-neu Y byd i gid ran hynny, [yn Nid oes dim a dry yn feth I'r gwron garw o Griccieth." A dyma un arall i'r Gyllideb Cyllideb ddoeth, Cyllideb dda, yr oreu. Erioed or Adda Ar oi hawdwr rliof fy nhanguefedd, A lion ei wodd boed Llwyd o Wynedd." Pan ddaw yr awdwr yn ddigon gostyngedig i dalu'r dreth i Dafydd ab Edmund, ca ym- ddangos gyda'r beirdd yn y lie arferol. Y Doii,Syniadau da, ond y gynghanedd yn wallus-oddigerth yn y llinell olaf oil. A aned i flindei,Ei)glyn rhagorol, a delw diareb arno. Diolch. Y Dyngarwr.-Englyn tarawgar a da. r>ry.3iwch eto, Tanat. Ystafell y Beirdd.Dyixia brawf arall mai cas beth gan bawb yw troth. Beiddiais awgrymu y priodoldob i'r beirdd fuunt yn mygu yr Ystafell yma yn y ffrae baco gyfrannu at y gost o'i glanhau, a dyma un o'r ymwelwyr yn gwrthryfela fel hyn Rhwng c'lennig am spriivi-cleanio--vr Hen A'r hyn ro'wn am 'baco, [Room, Calod fydd byw, 'rvvy'n coelio Gorthrwm nooth, yn booth y bo Dau ddyn yn Nyffryn Clwyd, ar nosorrleuad, yn cyrmowta ganol nos, ac yn clywod swn march yn"dod tuag atynt hyd y ffordd fawr. Hyn cyn bod son am dren. Penderfynodd y ddau ddychryn y rnarchog. Pan ddaeth yr olaf hyd atynt, rhuthrodd un o'r ddeuddyn i ben march, a gofynnodd yn llym i'r marchog, P'le 'rydach chi'n mynd, ddyn ? Ar hyn cafodd yr holwr ateb mown bwled drwy goryn ei hot, ond hob niwed i'w ben, pryd yr aath ymaith lincyn-loncvn gan ddweyd, Dyma hi, wir, cheiff un ddim gofyn i b'ie bydd dyn yn mynd rwan na fydd hi'n berig bvwyd A'r un modd, cha dyn ddim codi tipyn o droth at lanhau Ystafell y Beirdd, na fydd hi'n beryg bywyd hofyd. Or goren. Nel.Mae y gan yn ddigon da i'w gwella, Nid da "bUIn rhodio." Nid campus mo'r syniad "rhwng brwyn y nos." Gallech de- fynu y pennill olaf yn well. Arddull y gan yn dda. Fy Mratvd.-Mae y gan yn dda, ond yn faith iawn. Cyhooddir hi pan geir cyfle.

YB. AFON.

MWYNIANT Y MYNYDD.

Y CYFAILL GOBEU.

BUDDUG.

-DR. PEOBEitT.'

I GLASIDYN.

Advertising