Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

--Eisteddfodau y Sulgwyn.…

Cyfarfod y Prydnawn.

Cyfarfod yr Hwyr.

Eisteddfod Bwlchgwyn.

Cyfarfod y Prynhawn.

Cyfarfod yr Hwyr.

Eisteddfod Prestatyn.

News
Cite
Share

Eisteddfod Prestatyn. CYNHALIWYD y chweched Eisteddfod yma y Llungwyn yr hon a drodd allan yn llwydd- iannus ymhob ystyr o'r gair. Yr oodd nifor y cystadleuwyr yn Uiosocach eleni nag eriood, a'r Neuadd eang lie y cynhelid y cyfarfodydd wedi ei gorlenwi y prynhawn a'r hwyr. Swyddogion Pwyllgor yr Eisteddfod oedd Llywydd-Parch, Ben Williams, Is-Gadeir- ydd-Mr. Trevor Roberts, Trysorydd—Mr. E. D. Jones, Ysgrifennydd-Mr. J. M. Hughes Llywydd cyfarfod y prynhawn oedd Mr. Robert Davies, Eversley Street, Lerpwl, a chafwvd ganddo anerchiad byr a phwrpasol ar Ddylanwad dyrchafol yr Eisteddfod" mown gwahanol gyfeiriadau. Dyma, fel y canodd un o'r boirdd iddo, yn fyrfyfyr Gwr byr o gorffolaeth, Ond llawn o ddoethineb, A haen o onestrwydd Yn hulio ei wyneb. Pe chwilid holl Gymru Ni cheid ei gywirach, Pe chwilid y Cread Ni cheid ei onestach." Arweiniwyd y prynhawn yn ddoniol a medrus fel arfor, gan Huwco Penmaen. Welo restr o enwau y buddugwyr yn y gwahanol gyst- adleuon Unawd ar y berdoneg i rai dan II) oed, Miss Dilys Jones, Lerpwl. White Cambric Overall-Miss E. J. Hughes, Meliden. Two 'White Calico Petticoats—Miss E. J. Hughes, oto. Unawd i blart dan 12-1 Miss Wilson, Gronant; 2 Miss Elder, Gwespyr. Adroddiad Saesneg-I Miss Peggy Mackay, Birkenhead^; 2 Miss Dorothy Laird, Birk- enhead. Cyfieithiad o'r Saesneg i'r Gymraeg—(Cyt- artal)—Mr. Tom Morris, Birkenhead, a W.R.M.S. Unawd Soprallo--NI.iss Emily Batten, Dinbycli. Antimacassar--Miss E. J. Hughes. Lady's Night-drcss-Miss Littler, Rhyl. Hand Horn-l Mr. T. R. Jones, Prestatyn 2 Mr. T. Frimstone, etc 3 Mr. Regie Thompson. Her-unawd i rai dros 12 a than 16—Allan o 27 o vmgeiswyr, Mr. Hubert Jones, Gwrecsam. Pin-Cushion and Macrame-worlc Tea Cosy- Mrs. Littler. Cystadleuaeth Corau Meibion The Roman Soldiers "—Allan o chwech o gorau, Brough- ton Excelsior Party, o dan arweiniad Mr. Evan Evans, Moss. Unawd Baritone—Allan o 24 o ymgeiswyr, Mr. Bob Roberts, Halkin. Corau Plant—Allan o chwech o gorau, Gronant Juvenile Choir, dan arweiniad Mr. W. Humphreys, Ysgolfeistr, Gronant. Llvwvddid -yr hwyr gan y Parch. Ezra Johiison. Caer, a chafwyd ganddo anerchiad byr a da. Anfonodd Eifionvdd annerch iddo mewn engiyn. Dyma fo Enwog, dirion gadeirydd—a gafwyd Ac hvfawl wladgarydd Mae Johnson, wr rhadloi).,rhyd(I -a ffyddlon, A'i law a'i galon mor hael a'u gilydd." Arweiniwyd gan y bardd-bregethwr, y Parch. Rhvs J. Huws. Gwelsom lawer o dro i dro yn arwain yn fedrus a doniol, ond neb yn rhagori arno ef. Saif yn y rheng flaenaf fel arweinydd. Dyma enwdu'r buddugwyr Unawd ar y berdoneg—Miss Gwladys Hughes, Gronant. Cyfieithu i'r Saesneg—Mr. J. Lloyd Owen, Colwyn Bay. Double Quartet--Claliglitoti Party, dan ar- weiniad Mr. Tom Lloyd, Birkenhead. Adroddiad Saesneg—Mr. Albert Hill, Birk- enhead. Traethawd, Cadwraeth y Saboth "-Cyf- artal—Mr. H. Owen, Llys Myfyr, Llansadwrn, Mon, ac E. Williams, Dinbych. Unawd Tenor—Mr.Parry Davies, Gwreesaill Deuawd -Mri. Tom Morris, Brymbo a Bob Roberts, Halkin. Woollen Antimacassar—Mrs. Littler. Lady's Flannel Petticottt-Aliss Gwladys Littler, Rhyl. Adroddiad Cymraeg—Mr. H. Aethwy Pritchard, Bangor. Y brif gystadleuaeth—Corau Meibion, "Croesi'r Anial "Cor Meibion Ffynon- groew, dan arweiniad Mr. Joseph Spencer. Allan o naw. Her-unavvd-Mr. Felix Davios, Bangor, allan o 43. Y Beirniaid oedd y rhai a ganlyn :— Cerddoriaeth—Mr. D. Jenkins, Mus.Bac., yn cael ei gynorthwyo gan Mr. G. W. Jones, Prestatyn. Adroddiadau—y Parchn. Rhys J. Hughes, W. Yeoman, a Mr. J. T. Parting- ton. Cyfieithiadau-y Parch. J. Glyn Davies Rhyl. Hand Horn-Mr, F; Gilbert Smith. Traethodau—Parch. Rhys J. Huws. Cyf- eilwyr—Mr. G. W. Jones, Mr. W. Nuttall, a Mrs. W. Yeoman. Barn unfrydol y boirniaid oedd fod yr Eisteddfod, o un leol, yn un o'r rhai goreu y cawsant yr anrhydedd o wasanaethu ynddi. Teilynga y pwyllgor glod mawr am ou llafur, fel y sylwodd un o'r Llywyddion. Ewch rhagocb, Gymry Prestatyn, i godi'r Hen Wlad i uwch sylw a bri ymhlith yr ostroniaid sydd yn ymweled a ehwi. <

Eisteddfod Gadeiriol Mon,

Y Cyfarfod Cyntaf.

Cyfarfod yr Hwyr. f