Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

--Eisteddfodau y Sulgwyn.…

Cyfarfod y Prydnawn.

Cyfarfod yr Hwyr.

Eisteddfod Bwlchgwyn.

Cyfarfod y Prynhawn.

Cyfarfod yr Hwyr.

News
Cite
Share

Cyfarfod yr Hwyr. Llywydd, T. A. Acton, Ysw., Gwrecsam. Unawd i blant dan 14, Serch Hudol 1, Dora Rogers, Bwlchgwyn 2, R. n. Hughes Glynceiriog. Cafwyd adroddiad ardderchog, o §et y Gomel," gan Llew Doulyn, beirniaid yr ad- roddiadau. Cafwyd datganiad o Blodeuyn bach wyf fi mewn gardd gan y ddau barti oedd yn fuddugol y prynhawn. Unawd gan G. T. Llewelyn. Anerchiad gan y Llywydd, yn yr hon y sylwodd fod y cynhulliad yn anrhydedd i genedl y Cymry, a thalodd deyrnged o glod i'r laith Gymraeg. Rhoddodd awgrymiadau gwerthfawr i'r pwyllgor, a chynhygiodd wobr am draethawd erbyn yr Eisteddfod nesaf, y testyn i'w ddewis gan y Pwyllgor. Unawd i Feibion(o ddewisiad yr ymgeisydd) -Goren, wedi cystadleuaeth galed, Evan Lewis, Capel Curig. Par o fenyg—Myfanwy Price, Brynteg. Can, Y Gadlef Gymreig" gan G. T. Llewelyn. Corau Cymysg, Y Nefoedd sy'n datgan (Haydn). Dau gor a ddaeth ymlaen, Coed- poeth, (J. P. Hughes), a Rhos Excelsior (J. Bellis). 'Roedd y gystadleuaeth yn un dda, a chanmoli y beirniaid y ddau gor.—goreu, Rhos Excelsior. Terfynwyd Eisteddfod wir lwyddiannus trwy ganu Hen Wlad fy Nhadau." MORGAN LLWYD.

Eisteddfod Prestatyn.

Eisteddfod Gadeiriol Mon,

Y Cyfarfod Cyntaf.

Cyfarfod yr Hwyr. f