Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

--Eisteddfodau y Sulgwyn.…

Cyfarfod y Prydnawn.

News
Cite
Share

Cyfarfod y Prydnawn. Cadeirydd, William Jones, Ysw., Lerpwl; arweinydd Llew Tegid. Gwnaed y dyfarn- iadau a ganlyn Tatting Edging—Mrs. Hughes, Brynsiencyn, Mon. Unawd Bar- itono Ted Jones, Blaenau Ffestiniog. Cyf- ieithu-" Molawd Llafur G. Roberts, North Road, Aberystwyth. Unawd i eneth- 00 dan 16eg oed—Kate M. Jones, Penmachno Tea Cosy Cover—1, Mary C, Parry, Blaon Cvvm Prysor, Trawsfynydd 2, Miss Jones, Llanrwst. Shirt Blouse—Maggio Price, DoJ- wyddeIen. Cafwyd anerchiad rhagoroI gan y Cadeirydd. Pedwarawd—Parti Mr. W. J. Mathews, o Lerpwl, gydag uchcl gymor- adwyaeth. Yr oedd y babell yn rhwydd lawn oan ddaethpwyd at gvstadleuaeth y Corau Moibion, Gwobr £30, a Bathodyn Aur i'r arweinydd 2il wobr, Y,10, ar dernyn oedd On the Ramparts." Daeth pump o gorau vmlaen, a chanasant yn y drefn a ganlyn Warrington, Penmaenmawr, Wigan, Moelwyn a'r Cilgwyn, ac wedi cystadleuaeth ragorol, dyfarnwyd y wobr gyntaf i Gor y Moelwyn, dan arweiniad Mr. [Cadwaladr Roberts, a'r ail i Benmaenmawr, o dam arweiniad Mr. Christmas Jones. Adrodd i rai dros 16 a than 21—Edward Williams, Trefriw. Canu y Berdoneg—Jennie Taylor, Shotton. Draw- ing o'r fynodfa i-Castell Gwydyr-D, H. Roberts, Llanrwst. Daethpwyd yn nesaf at y gorchwyl o gadeirio'r bardd. Cynygid gWobr o £ 2 j 2 j- a C-hadair Ddorw Gerfiedig am Awdl, Y Tan Cymreig." Ymgeisiodd wyth, a darllennodd Llew Tegid feirniadaeth Eifion Wyn, yr hon oedd yn dra dyddorol. CaJwyd mai y buddugol allan o wyth o ym- geiswyr oodd Morl)isfab, Llangennech, De Cymru, a chadeiriwyd gyda'r rhwysg arferol, ei gynrychiolydd Eryl Menai, o dan arweiniad Llew Tegid, a- chanwyd can y cadoirio gan Miss S. Blodwen Jones, Lerpwl. Dygodd hyn weithrediadau cyfarfod y prynhawn i dorfyniad.

Cyfarfod yr Hwyr.

Eisteddfod Bwlchgwyn.

Cyfarfod y Prynhawn.

Cyfarfod yr Hwyr.

Eisteddfod Prestatyn.

Eisteddfod Gadeiriol Mon,

Y Cyfarfod Cyntaf.

Cyfarfod yr Hwyr. f