Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Lien a Chan.

Colofn Prifysgol Lerpwl.

DYRI SERCH.

DYIU SAESNEG.

0 Bapurau GwallterlMechaio.

YRATHRODWR.

Nodioii o fanceinion.

News
Cite
Share

Nodioii o fanceinion. lOAN CYFRIN] Tri Chymro sy ar i fyny. MAE doniau'r Cymro yn swyno'r Sais o hyd, ac yu enwedig yn y byd erefyddol. Syrmaf yn anil wrth fyned trwy fan-drefi cyfagos, gymaint o enwau Cymre'g sydd ar weinidogion eglwysi Seisnig. Wele un arall a gafodd- alwad i fugeilio eglwys Anibynol Seisnig Torige Moor, Bolton, sef y Parch. Emlyn W. Williams, Lancashire College, Whalley, Range. Bwriada ddeclireu ei waith yno y Sul cyntaf o Awst, Mal) ydfw i'r Parch. Wm, Williams, Maentwrog, yr hwn a fu'ri weinidog gyda'r Anibynwyr am 35 ml/nedd. Ganwyd y mab ym mhentref tlws Maentwrog—magwrfa llawer o gewri'r dyddiau gynt. Bu yng ngwasanaeth ewmni o Skippers yn Llundain am dair blynt dd, ac yna dechreuodd bregethu saith mlynedd yn ol, pan nad oedd ond ugain oed. Daeth i'r golwg uehod yn 1903. Cymro gloew o iaith a ehalon yw, a'i yrfa wedi bod yn esgynfa gyflym i anrhydedd. Hyderwn y parha i ddringo, ac fe gwyd y genedl gydag ef. a r' Gwr ieuanc yrnroddgar ac uchelgeisiol iawn yw Mr. R. J. Witliams, Eccles. Mae yn gerddor cymeradwyfel athraw a beirniad. Enillodd safle uchel yn flaeiiorol. ac; y mae yn awr wedi ennill Tystysgrii Cymdoithas yr Athrawon, ac felly yn F.C.T.S. Mae wedi ennill tystysgrifau uchel mewn Shorthand a Typewriting, a saif yn y dosbarth cyntaf am gyflymder njcvvii llaw fer, sef 120 o eiriau y furiud. Yr wytlmos ddiwoddaf; safodd ar- holiad arall mewn Haw fer, yr arlioliad an hawddaf, a'r pwysicaf ar destynau masnachol. Cvnhalia yn barhaus ddosbarthiadau ar wahariol destynau, a bu tros 38 o'i ddisgvblion yn llwyddiannus y flwyddyn ddiweddnLPo uchaf ei nod, llwydded i'w gyrraedd. Llawen gennyf ddeall fod Mr. Gwi 1 m R. Jones, efe yn arweinydd ein cor Cymreig, a chor meibion y Cymric, wedi cael ei ddewis yn organydd eglwys Anibynol Seisnig Weaste. Bydd yr eglwys ar ei mantais o gael cerddor mor alluog a medrus i'w gwasanaethu. Rhwydd hynt iddo. YP oedd ef a'i gor meibion, gyda Chymry ereill, yn canu i'r Saeson yn y Central Hall nos Sadwrn. Amryw. Collodd eglwys Booth Street un o' i haelodau hynaf,, sef Mrs. Margaret Everett, Heaton Park, gweddw y diweddar John Brookes Everett, a fu'n ddiacon yn yr eglwys am flyn- yddfeiu. Claddwyd lu ddydd lau yn Hiinfct i Dre. Yr oedd wedi cyrraedd 74 oed, Horeb yw cnw capel newydd y WesJeaid yn Collyhurst, yr Jiwn a gostiadd bymtlieg cant o" bunnau. Hynodrwydd Dwvfol yr Horeb hwnnw yn Arabia gynt a fyddo yn eneinio hwn. Bu y Parch. J. Williams Davies, Merthyr, yno yn pregethu un Saboth i gymdleidfaoedd lliosog, Cynhaliwyd ytio'i- itos Ltjit, (lilyil()], Oftiaf na fydd yr wytlmos Wen cleni ddim yn unlliw os dibyna ar y tywydd. Yn ychwanegol at yr ysgolion a"enwais yr wyth- nos ddiweddaf, deaUaf mai Mercher gwyn a ddewisodd ysgol Pendleton i fyned i North- enden. Ylluma chwech ysgol Sul y Wesleaid, dan nawdd IJndeb Ysgolion y Gylchdaitb, i fyned i Heaton Park ioreu Ian, Cor Meibion yr Orphous a enillodd yr her- gwpan gwertli 50 gini yn Southport prynhawn Sadwrn. Un marc a'u cadwodd rhag bod yn berffaith-os oes perffeithrwydd mewn cerdd- oriaeth gorawl. Mae hwn wedi myned yn gor mor beryglus mewn cystadleuaeth, nes y mae clywed ei enw yn ddigon i ctorri calon ambell un o'i wrlhwynebwyr.

PULPUDAU MANCHESTER.

DWY STORI. --

II. lar a Choes Bran.

Advertising