Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

0 BIG Y G'LOMEN.

| Seiat Groeso.

Advertising

Draws Mon ac Arfon.

News
Cite
Share

Draws Mon ac Arfon. J:;PABO'l'OI.DYlla'r swn a glywir y dydd- iau hyn ymysg y cantorion ar gyfer yr Eis- teddfodau ddydd y Llungwyn, etc. Mao cor enwog Nantlle yn myned i Lanrwst, a chor meibion o Benmaenmawr hefyd. 1 Brestatyn yr a cor moibion o Fangor, a. clior mawr o'r ddinas yn myned i Amlwch i frwydro yn erbyn corau o Gaergybi, Beaumaris, Llan- gefni, ac Amlwch. Mawr yw y dyddordeb yn y gystadleuaeth lion. Rlioddir cefnogaeth garedig i'r corau gan eu cefnogwyr, trwy gynnal cyngherddau at ddwyn eu treuliau. A wyddoch chwi, Mr. Gol., y gellwch gael tren o Bir.kenhead am 5/6 yn gadael yna ym 8-55 y boreu ac yn dychwelyd o Amlwch 7-45 yr hwyr ? Gwelais y babell y dydd o'r blaen, ac os ceir tywydd ffafriol bydd yr Eisteddfod hon yn eithriadol o lwyddiannus. C YMA NFA OEDD.—Bu cymanfa flyn- yddol ysgolion Sabothol y M.C., Dosbarth Caernarfon, yn addoldy Engedi ddydd Iau diweddaf, ac fel arfer, yr oedd yn Hwyddiant mawr. Yn v boreu, caed cynhadledd o athrawon. etc., Mr. R. B. Ellis, Bontnewydd, yn llywydd, a da oedd gan y cyfarfod ei weled, a Uongyfarchwyd ef ar ei adferiad, wedi bod yn wael am fisoedd. Bu trafodaeth ar ansawdd yr Ysgol Sul yn y dosbartli, a chvmerwyd rhan gan y rhai canlynol Mri. R. O. Roberts, R. O. Jones, Waenfawr Parchn. R. Thomas, B.A., J). O. Lewis, B.A., D. Hughes, M.A., a J. E. Hughes, M.A., yr arholwr. Cyfarfod da iawn. Gwnaed ych- ydig sylwadau ar aroddiad yr ysgrifennydd gan Mr. T. O. Lloyd, Llanrug. Mantais fawr i gymanfa ydyw cael ysgrifennydd sydd yn cymeryd dyddordeb yn y gwaith. Un felly ydyw- Mr. W. T. Williams, Bryn Awel, Caer- narfon. ysgrifennydd y gymanfa hon ers blyn- yddau. Nid oes dim yn ormod ganddo wneud at lwyddiant y gymanfa yn flynyddol, a naturiol ydyw fod y pwyilgor yn ei ganmol am hynny. Arweinydd cerddorol y gymanfa oedd Mr. R. Rees Jones (Rhys Alaw); a chlyw- ais ei ganmol am ei fedr a'i ddoethineb. Yr oedd v canu ar rai o'r tonau, etc.. yn effeithiol iawn. Yn absenoldeb yr uchel-sirydd, Mr. Owen Jones, y prynhawn, llywyddwyd gan Mr. John Davies, Mansion, ac yn yr hwyr gan Mr. R. O. Roberts, Caernarfon. Yn ystod y cyfarfodydd, gwobrwywyd y rhai llwydd- iannus yn y gwahanol arholiadau. LLANGEFNI.—Nos Wener, unodd y tri chor sydd yma yn arfogi at fyned i Amlwch i gvnnal cyngerdd. Arweinydd y cor Undebol ydyw Mr. T. H. Hughes; y cor cynulleid- faol, Mr. W. P. Hughes, A.C. y cor plant, Mr. Robert Williams, Arfon House. Canmobr canu y tri ciior, a dymunir eu llwyddiant. Mr Morris, yr Ariandy, oodd y llywydd, a'r post- feistr, Mr. E. H. Thomas, yn arwain. Owen Cybi yn canu penhillion cyfaddas o waith E.O.J. Cafwyd unawdau, etc., gan aelodau v corau a chyfciliai Miss Defferd, Mrs. Price, a Miss Gwladys Jones. Cyngerdd rhagorol drwyddo. CAN A.—Nid Cana, Galilea, ond Cana, Llanddaniel, Mon, Pregethai y Parch. J. J. Williams a'r Parch. Seiriol Williams yma nos Fercher a dydd lau diweddaf—yr oedd y ddau hyn wedi bod y dyddiau cynt yn pregethu yng Nghymanfa Arfon ym Mhenmaettmawr, a chyda hwy yno yr oedd y Parchn. Gwylfa Roberts, Peter Price, B.A., a Keinion Thomas. Pregethai Gwylfa hefyd yn Carmel Llanllechid, gyda'r Parch. Stanley Jones yn y cyfarfod blynyddol yno. (Givel hefyd liulal 2). '0

0 BEN CYRN Y BRAIN

colofn Prifysgol Lerpwl.

Advertising