Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

0 BIG Y G'LOMEN.

| Seiat Groeso.

News
Cite
Share

Seiat Groeso. YN ddiweddar caod arwyddion fod y Cyfarfod Sefydlu—gyda'i haid o siaradwyr dieithr o bob pellter ac o bob hyd ac o bob gradd o (Idoethinol)-yn dechreu myned o'r fiasiwn yn Lerpwl, ac yn cael ei ddisodli gan gyfarfod gwoll a sobrach, mwy tawel a chartrefol, mwy adeiladol ac y Seiat Groeso, lie y daw'r aelodau a'r buga.il newydd i gyfwrdd ac adnabod eu gilydd, ac i wrando ychydig anerchiadau byrion gan gynrychiolwyr y ddwy gorlait-y gorlan a adawyd a'r gorlari y deuir iddi. b A seiat felly a gaed yn Princes Road nos lau ddiweddaf, i groesawu'r Parch. Howel Harris Hughes, B.A.,B.D., yn weinidog yr eglwys. A? Am 0 ar y gloch, caed gwledd o de ac o yKgafn-luniaeth yn yr ysgoldy; ac wedi llawer o gyd-gyfarch a chydsiglo Haw ar gweinidog newydd a'i briod, ymneilltuwyd i'r capel. Yna dechreuwyd trwy weddi gan y Parch. R. C. Owen ac wedi ychydig einau agoriadol gan lywydd y cyfarfod (y Cyng- horydd J. Harrison Jones, Y.H.), caed hanes yr alwadgan Mr. John Hughes,Croxteth Grove a hynny gydag ambell d'rawiad slei o humour megis hwn :-— Pan ddaeth y pwyllgor dewis ynghyd gyntaf-yn 30 o rif, 15 o flaenoriaid yr eglwvs a 15 o'r aelodau—aed ati i ffurfio rheolau'r alwad ac yn eu mysg, pasiwyd yn unfrydol (1) Fod holl weithrediadau r pwyilgor a'r enwau a enwid ynddo i'w cadw'n gyfrinach." Ond druan o'r gyfrinaeh, 'rood(i Iii a U^ver ychwaneg na hi yn y papurau drannooth, a pliobl y wlad a'r dref yn gwybod llawer mwy am eu gwaith nag a wyddent 1^'rPp J eu hunain. Wedi ami i rwystr a plirotedrgaeth meddyliwyd yn sydyn iawn am Mr.Hughes, ac 'roeddynt heno'n l.lawen fod eu profdigaooth- au ar ben, ac fod Mr. Hughes yn cychwyn ei lafur fel bugail gyda hwy. Yr unig ddieithriaid yn bresennoi oedd Mri S. Maurice Jones a Norman Davies, dau o flaenoriaid eglwys Moriah, Caerriarfou, ar ddau wedi bod yn aelodau o eglwys Frinees Road flynyddau'n ol. Galwyd yn Syirtaf ai Mr. Maurice Jones, yr hwn mewn ychydig eiriau dethol a doeth, a ddanghosodd gy;^fc oedd eu colled hwy yn ymadawiad AU. Hushes collai Cyfarfod Misol Arfon bie gethwr cvfoethog; collai ^ref Caernarfon ddinesydd gwerthfawr collai eglwys Morial weinidog allodd ei phorthi bob dosbartli ac oedran ohoni. Coleddodd y rru'f a bu'n dirion hynod o'u hwyn a Pha, ^>b un o enethod bach Moriah am a Princes Road, troes ato ef gyda h.y:tnb 1 dwys "Mr. Jones, newch chi rwystro M Hughes fynd i Nerpwl ( yfoiriodd i Jones at lafur Mr. Hughes gyda Ymdrech Crefydd ym Monab, ac at y dos barth diwinyddol a sefydlodd, ac iJ cyrchai, nid yn unig aelodau ei ond ereill o'r tu allan i fwynbau ei « » a'i gvfarwyddyd diogel a galluog a* bnf bvneiau crefydd. Dibenuodd Mt • ^ssssib^y^odd^i AL-S, Hughes. Mr. Norman Davies a sylwai na wyddai am yr un gweinidog a gawsai fwy o a»>rywiaetl. profiad bugeiliol na Mr. Hughes yn ystod den,, mlvnedd ei weinidogaeth, sef ymysg pobl amaethyddol Peiunaclmo, yniysg eo-lwys Maenofferen, Ffestiniog ac cynulleidfa fawr a threfol ddwevd yn onest am bregethu A i'w draethiadau o'r pulpudfod yn ddatguddiad o'r newydd iddo ef ar gyfoetb yr Metigyl, ac mai dyna'r pregethwr mwyaf byw a dihy«bydd a wrandawodd drwy <[''1 ° ,00S', gethau pum mlwydd na blwydd oed ond prt- o-ethau ffres, ffres o hyd. Nid uchelgais M Hno-bes ydoedd bod yn bregethwr poblogaxdd a chael g'alwadau i gyfarfodydd mawnor, yn livtrach ymorchestai x adeUadu 01 y- gartref a'i gwneud yn effeithiol. y Parch. H. H. Hughes, wrth gydnabod y derS cawsai gymaint serchogrwydd yn y ddwy flvnedd ac vchydig trosodd y bu yno, ombae ei fod yn dirgel-gredu fod'Un yn ex arwam Lmiai fawredd yr anrl.ydedd a ph.^ rifoldeb a roes yr alwad arno a pha beth bvnnag ydoedd, teimlai max ar ras Duw y dfbvnnai'r gwbl, ac mai gras Duw, ac nid dun ynddo ef ei hun, ond rhyngddo ef a bod fel yi adyn gwaethaf ar yr lieol y noson honno^ Deuai atynt yn was, sef gwas iddynt yng N-hrist. CrybwyUodd rai o'r cynghonon chwareus a gafodd wrth vmadae ^^ic nvch a lladd eich hun yn Princes Road, ebe m Si awns na 'tnadewch chi ddim eto, Mr HSST" rt. un arall. Taer apel.a. at mvsg fel dyn ieuanc. 1 eidiwch edt ych ar y golar wen yma-'dyw hi ddim ond colar nac ar v brethyn du yma—'dyw yntau ond bretl yn • vr un un wyf fi gan nad beta am y 1S& neuVddiwyg sy am danaf. Derbyniwch fi i'eh serch ac i'eh cyfrinach fel dyn, ac fel un sy a'i uchelgais a'i hyfrydweh pennaf mewn gallu eich hyfforddi ac adeiladu eicl cymeriadau. Caed gair hefyd gan y Pareh, R. J. Will- iams, yn annog yr eglwys i ymroddi o ddifrif i fynycliu'r cyfarfodydd wythnoso], ac i feithrin y Gymraeg gyda'r plant ar yr aelwyd, modd v gallent hwy lawn fwynhau y iendith a ddeilliai iddynt o ddeall a dilyn pregethau y bugail newydd. T^ibenwvd y Seiat G-t-ooso gynnes a buddiol drwy weddi gan y Parch. H. H. Hughes. Tlws a Christnogol ydoedd gweled ffyddlon- iaid oedrannus y Genhadaeth yn Ystefell Upper Warwick Street wedi eu gosod l gyd- eistedd yn y set flaenaf a'r nesaf i'r set fawr, llo y clywent yr holl anerchiadau.

Advertising

Draws Mon ac Arfon.

0 BEN CYRN Y BRAIN

colofn Prifysgol Lerpwl.

Advertising