Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

0 BIG Y G'LOMEN.

News
Cite
Share

0 BIG Y G'LOMEN. OYA; ddi "a GAERGRA WNT,-Non Wener dewiswyd y rhai'ft yn swyddogion Dr r .y Cymry Caergrawnt :—Llywydd, Coleg y Brenin is-lywydd, LlovH I Cains ysgrifennydd, E. W. Dt'i)1(| one», Emanuel <T. Thomas, B.Sc., Y ^nderf a ^>1' R°deiick yn drysoryddion. ac uid ynWyd mwy o siarad Cymraeg, {od v 61 c'lamnol a bowio iddi yn Saesneg, i wVtliri ('y'aT'fo(lydd o hyn all an. Y Sul Tyier 0f*r diweddaf, pregethai y Parch. D. Jtiriff *es' gweinidog M.C. Clapham id; yma yn Gymraeg ac un arall a eghvv r niaes ° hxw yw Herbert Morgan, ys ''edyddiol Castle Street, Llundain. OYSI' ilygil, I)L UAETHLLAWFE-R.(,'yi)- æu (1#1 ws aur yn Eisteddfod Colwyn Bay loy ^^gi'it'oimvL darn mewn llw fer law I g, ac yna ei araws-ysgrifennti.711 ol i Ill'. ALA.—Y mao linciau golff MeW1 ^agor gyda chryn yspleddach a miri dcW. 'l a dau cliwareuwr i gystadlu am Spunt o wobr. cySw°,jR HEN ARDAL. ~Yn dywed fod l>ydd t'0(Ji yn Ffestiniog oherwydd slac- h\ldori gWalth a niasinach, y mae nifer o hen yn \V on. yr ardal, sy bellach yn gweithio Wedi J f*n §ton> Unol" Daleithian'r America, ,tlton 47 dolar tuag at leddfu'r angen.. -9- &§ LLEWELYN.—Dyna enw sy ar 8l'ymiaT yn sir Drefaldwyn ac enw go aw- ai'8\vV(^ ac a ddengys gymaint braw ac ysgawt ^)ara' dynesiad ein Llyw Olaf pan ar rioSf'* YR ARCHDDIACON— Yr wyth- >'rl(Jo] l^ddaf, ar achlysur ei yniweliad blyn- T nrWst' dywedodd yr Archddiacon a,H v r' ^auclwy, y geiriau grasusol a ganlyn ^hv^uapelwyr wrth fytheirio yn erbyn Mesur lad Crefydd :—• nejn?edtl boll waedd a chlwc yr Ym- ^addUryr am Ddatgysylltiad a Dad- °Hd a<^ yn svlfaenodig, nid ar gariad, ar gasineb, malais, ac eiddigedd liidiog" Y^ilf u¥NWYE GAERNARFON.— Oaei.rJhyfai'fodydd blynyddol Anibynwyr sir ^avvr °n' a gynhaiiwyd ym Mhenmaen- 1 Wythrvos ddiweddaf ;— ^ywedwyd fod trysorfa' r Genhadaeth artrefoi wedi cael hwf) dda yn y £ i ()()(• ■I ada\sid vn gymunrodd iddi gan y 2 attiweddar Mrs. Rylands. S ynld oblegid lleihad yn yr Ysgolion nl; ac o'r 6,300 aelodau eglwysig oedd gogleddol y sir, nad oedd ond eu mnner. y°- mynychu'r ysgol. Y rheswrn d 'i0^' ydoedd diffyg bias a dyddor- :j, yn y Beibl ar rany to sy'r> codi. r °udemniwyd ysmocio mewn yniad- ^ddion crvfion gan y Parch. Ross ^"ghes.Mri. W. J. Parry, Hugh Owen, "• Jones-Mcrris, y rhai a dystient mai I'jVMytlv y gwelid gweinidogion a a<?noriaid yn ysu am fygyn, ac yn t^o'u cetyn ar furiau'r addoldy tan ])v yiltl adre o foddion neu bwyllgor. < a'on cannoedd o weinidogion a yi' %dwa? 8-rn Proffesu bod yn batrwm i had 'r a'P §eile^ ymhopeth an dail ar y cetyn du—yw'r unig \r 'VKIU' wy'n ei feddu n Wy nis gall Ey mynwes gu t3°ed y gwir beidio'i gam." 1'ltU a"f "J. b M v FETHODJST. -Yug inglivi bliq ^iethodistiaid y De, a gynhelid ym bWYd. y pV yr wythnos ddiweddaf, derbyn- ynol,' o _,ai'ch. T. 1"). Evans, gweinidog Ani- Wi«MWen, yn aelod o'r Gymdeithasfa, ac, °Ulldog gyda'r M.C. CERDD0R10NYnglyn a'r s.V'dd i'w chynnal yng Ngholeg t Yr ,lfiyth tis Awst nesaf-—yn ychwanegol sefydlog—Mri. D. Jenkins, frUS' B antab.), F. C. Edwards, F.R.C.O., (Oxon.), a G. Stephen Evans, T' C. Y y mae'r Cyngor wedi sicrhau Mr. enable8 (Prifathro'r South London 11 e, of Music) i draddodi cyfres o ddar- H/y ^elfyddyd o Addysgu, ac hefyd 1 6 rhao yr ^01 au ar Arwain, etc. D.yma ,r'l*^vyl i'n cerddorion ieuainc dreulio'u Mdvi a chatJl gwersi effeithiol yn eu hoff yr un adeg. C'f"0 Y G^ON.—Yn Llangefni, b U, erirSr diwoddaf, dyfarnwyd i Miss > Q'- re^adog, Llanfaethlu, bum cant T ilawn oddiar Dr. J. T. Price, Pen- O6 l>eh^^ ai>^achreth, ond yn awr o Lan- 0,l|!r i, (;U(hr Cymru, am dori arnod priodas. fi, ,a^ydd, ymddanghosai Mr. E. J. ,ivil S., ac ° du'r. diffynydd, Mr. O. °lytl is' ^erPw' 'Boedd cynifer a (< u ^yrau caru wedi pasio rhwng y ddau Y mae'r Parch. Wm. Enlu V bvigoilio y Methodistiaid yu y trwiar? t8 °'lwai'tty: canrif, ac a elwir ar Vh r'6^tun ,rlevn yn Esgob Ynys Enlli, yn yr ac am adaei vr Ynys (ELL^J. GRIFFITH.—Vn 8Vf,r tji„; ,°y ydyw'r aelocl tros Fon a ^os Atiad i a roes mewn araeth Ddat- ^iwe(j(j^ljluH.dain nos Fawrth yr wytli- |-J-0.) yn fynych y dyddiau hyn (ebe i Pangfeydd a ddioddefir gan yr a | UWjol hynny a adawsanfc arian v yn .y canrif oedd a fu. yr V^amychwr eglwysig fo ddis- HaJ-ehila^Uafaid hynn7 fel g wyr sy'n :lr( ?u'aliai(i ai yr anrhaith a wneir gan y In °r)(' hoffwn ofyn i rai o'r Vhl llsier nkt r: ~"Cyiuerwch bwyll, ydych yu edr ] (es arnryw byd o'r hynafiaid 1 jynZ 1" .GWYDN.- Y mae'r Tad d()g gyrraedlI'Jai( Pabaidd Treffynncn, ^e; ]^dwar ugaiu miwydd ''■I r otteinedyn hynaf yng

| Seiat Groeso.

Advertising

Draws Mon ac Arfon.

0 BEN CYRN Y BRAIN

colofn Prifysgol Lerpwl.

Advertising