Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

NOdion o Fanceinion.

News
Cite
Share

NOdion o Fanceinion. [GAN OYFRIN] B tnrYWion Gwleidyddol. ycliv^v'' Winston Churchill, A.S., yma am ddir or'au nawn Sadwrn. Derbyniodd Cre|PrwyaPth oddiwrth y Rhyddfrydwyr yn ethni; T10 ystyried gwelliantau ynglyn ag ethr,i-ac,au* Addawodd. yn ffafriol cyn yr lftohad cyffredinol neaaf. 10(icl)/Ir. Cliurcliili lwii,J Clwb gan y Hywydd, Mr. C. P. Scott. (jj j1. Waith ei ddyfodiad yma oedd i dra- Ago 1 ailer(-Mad yn y Free Trade Hall. a j, rwyd y drysaiL awr cyn adeg y cyfarfod, (!a ^^yd y neuadd mewn ychydig amser. amyn^d^aneu°n Rhyddfrydig i gynhyrchu ar^vr' oe<ld cadeirydd y cyfarfod, Olid 0et^ ganddo anerchiad cynhwysfawr, }jv °edd ei draddodiad yn lied wael er A y> derbyniwyd ef yn foneddigaidd. o°r°dd Mr. Churchill ei araeth gyda Rain Warec^ miniog am y Tor'iaid, ac enillodd ya J1 y gynulleidfa ar unwaith. Esboniodd hog esgyrn cynnen y Gyllideb, a dang- af,th mor a dirym yw dadleu- rp anvoimvyr y blaid wrthwynebol. 16 r-,ac^os a gynhyrchodd yr angen o J'r ^U vu y flwyddyn lion, oedd pensiwn a da y Wynge8' a Heihad yn y cyllid jj^erbyniwyd oddiwrth y ddiod feddwol. Jr°dd mai nid Cyllideb i'r flwyddyn lion yn yw'r un bresennol, ond y toimlir ei Sth yn y dyfodol. ganddo gynllun yswiriol i y deyrnas, yr liwn a fydd yn dra Irwg 0 gaei ei ystyried y flwyddyn nesaf. {yd/ yu gall y rhai diwaith, neu glaf,_ neu a weddwon, gael noddfa i droi ati yn eu garw. Mae yng ngallu y Llywod- th.bresenjol i sefydlu rhyw gyfundrefn o vpyrlriant ceiiedlaotliol i bob math o weith- yr. ilr^°^r«r cyfrif traddodiad clir a meisfcrolgar oj; Churchill yn y neuadd fawr yn ddihafal agos. at p,mvaith yn unig y cyfeiriodd yn arbennig ellwra,nghellydd y Trysorlys (ond nid wrth ei (jv er hynny yr oedd y gymeradwyaeth yn Yps°gaidd. el°dd lawor o suffragettes a'u bwriad i rU6tl°- Cael ^air ef ar yr beolydd, ond fu eu cais bron yn gyfangwbl. Er Uy„ r^yfais y pwyllgor, egni y gwylwyr, a yspiwyr i gadw y suffragettes o'r t' ^wyddodd dwy i lechu yno a chael Hefn y dorf am ychydig funudau tra y Vn „ai • Chvttchill. Prin yr oedd eu llefau Wa ac^Wy ouc^ i'r ye^ydig °'u cwnipae, a fy„^ hebryngwyd hwy allan ond gorch- y trefniadau, a chawfeant hysbys- i'w hachog. ^ywion Cymysg. y Methodistiaid, Heywood Street W un ers rhai blynyddoedd a geidw yr Hog da o drefnu dau ddiwrnod wyth- fyri0Y .Sulgwyn, un i'r plant yn arbennig i ?'r wlad, a'r Hall i gyfangorff aelodau'r Want 1 fyned am daifch bell. Eleni caif? y cWi ^tllVv'ed a Pi'estbury ddydd Merclier, a i'r vsgol fyned i Ingleton ddydd ^daj1' ^>erid6i,fyiiant y lleoedd trwy fot yr 1:> all. hf()8d lau y bydd vsgol y Methodistiaid, j p; yn myned i Chinley, Derbyshire. bylt 0riiile\r, Sir Gaer, yr a ysgolioii yr Ani- Y ddydd lau. ysgolion y Methodistiaid Higher l\rxv,il(f ae Altringham i fyned i dref lienafol Stord, a dewisasant hwythau ddydd lau. 0ym pVfleus a dewisedig gan lawer ysgol tftryj eig a Seisnig yn ystod wytlnios y Sul- ,a fyddai Tatton Park, Knutsford, ar <i! V Arglwydd Egerton ond cauwyd «wy(ldyil hon. Gwaliarddodd ei ar- Pry^f *aeth i'w denantiaid ym mhentref l i i'oi unrhyw luniaeth ^,ivrehvvr. Heidia t^-faoedd mwy yno ar y Mig Ilau yu awr. Afal y pren gwahardd- eilyna'r cliwant o liyd. Mae gan y lit'- i'w ,j ,riuV"dd cyfoethog liwn liawl gyfreithiol 0e8a ewisiad, ond tro JSIormanaidd y Canol Vn hynny. H0^ev, ^°vlal<e y niae y Parch. Richard *■,],• Chorlton Road, yn ceisio adgvf- ^Vst'i ^ae Hawlenni hysbysedig am y ^arcj J a fwriedir ei chyflwyno i'r henafgwr 'lew, i- yn cael eu rhannu yn awr. Ni a y^KrifU" an? y ?ai'ch. R. Roberts ond yr hyn y einiais eisoeg. Os oes bai ar genadwri 1{ior rhy gvfyng yw y dystiolaeth i wr ^yd. «PU8. Hysbveais yn flaenorol enwau 8W ^J0U y Pwyllgor, y rhai a barhant yn ^ard (i, ac yebwanegwyd atynt Mr. Ed- Wcjn, 54 Fairlawn Street, Moss Side, yn y P\vvjjUlydd gyda Mr. T. E. Jones. Cefnogir 1'r Ped'o?01' weinidog a blaenor perthynol V p en wad. n^cli 0„l, H. Williams, Llangefni, sydd vVl;nrv e! Wali«dd i annerch Cynhadledd 6(ii. ieuainc y dref a'r cylcli ddiwedd mis r Parch. H. R. Hughes, caplan Sailt Dewi, gynhygiad yr A flirit a%rllol'y,ld i fywoliaetjh Cilcen, ^hVfl« heddychol a diragfarn at yr «KiiiolU-rfwyj' yw Hughes gweithiodd ftos <s 1lawu yma nes y mao ei gynulleidfa ..Md T,I|U yn lliosog. Parcha'r uchel a'r isel a^au ygyffeivb, a bu yn ffodus iawn i gael cyfoethogion i gynorthwyo'r aclios.

Advertising

Byd a Bettws.

Rhad ar ein Canu Cynulleidfaol

Galwad i Myfyr Hefin

Advertising

Peidiwch hela'r Faeden,

Eisteddfod Gadeirio Mon.