Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Draws Mon ac Arfon.

GydaL'r ClawddI

News
Cite
Share

GydaL'r Clawdd Sef Clawdd OICa. FGAN MORGAN LLWYD]. CUNLIFFE YN CILIO.-Y mae Syr Foster Cunliffe, a drechwyd mor effeithiol gan Hemmerde yn yr etholiad diweddar, wedi anfon at Syr Watcyn Wvn, pennaeth y blaid Doriaidd vn Nwyreinbarth s;r Ddinbych, i ddweyd na saif o byth eto. A hynny, meddai am v rheswm y byddaf yn byw yn bell o'r ardal, ac nas gallaf roi sylw arbennig i'r pethau lleol. P'nawn da, Cunliffe. MA WL BRYNFFYNNON.-Ddvdd Llun yr wythnos hon, cynhelid Wesleaid Seisnig cvlch Gwrecsam eu cymanfa ganu ynghapel Rrvnffvnnon. C. W. Thomas yn arwain, a Moreton Bailev, Mus.Bac. wrth yr organ. Caed hwyl dda at eu gilydd, yn bennaf gyda ehydgan," Teilwng yw'r Oen." BWLCHGWYN PIA HI.Y mae mwy a mwy o deuluoedd cofnog Gwrecsam a Dyffryn Maelor yn mynd i dreulio'u pen wythnos ym Mwlchgwyn, lie y ffroenant iechyd. Byddaf innau yno ddydd LlUll yn yr Eisteddfod, a chewch yr hanes yn llawn. C ION N A U llAEL.-Y mae John Jones, hael-vswain y Grove Lodge, wedi rhoi £20 at gael cyfrolau i Lyfrgell Rydd Gwrecsam a Mr. Groesser, gwr haelfrydig arall, wedi anfon £ 10 at Gor Undebol Cefn Mawr, sv a'u bryd ar gystadlu yn TJundain, tan fatwn G. W • Hughes. PLESIO'R WAEN.—G. W. Hughes hefyd vw arweinvdd cor Undebol W aen, a chlvwais ganmol mawr ar eu perfformiad diweddar vno o May Q?iepn, Sterndale Bennett. Yr unawd- yddion oedd Harriet Egan, Edith Davies, Watcvn Hughes, a Powell Edwards. Eto fythjG.W.H.a arweiniai gymanfa. ganu eglwys Seisnig yr Hen Gorff (Henaduriajeth Lan- cashire a sir Fflint) yn Neuadd y Victoria, Gwrecsam, ddvdd Llun, brynhawn a nos. Llywyddion, J. -Joixes, Cg^erlleon, a Tudor Hughes, Gwrecsam. Tvrfa fawr o gantorion, 30 o gerddorfa, a hwyl da gyda'r cydgan Round about the starry throne." CANIPR NANT.—Clywais ganmol canu cor plant Nant, yn Neuadd Plwy Coedpoeth y nos o'r blaen tan arweiniad Sam Evans, a'r campus J. P. Hughes, L.T.S.C. wrth yr offeryn. Rhwydd hynt i Sain a J.P. a'u had cerddgar. DAU FFEFRYN SARON.T. M. Will- iams, Towyn, a S. Roberts, Llanbrynmair, a fu'n cynnal cyfarfod pregethu Anibynwyr Saron, Nant, Coedpoeth. 81 UGHEL.—Y mae si uchel iawn trwy'r Rhos fod y cor meibion, tan arweiniad Emlyn Davies, wedi cael gwahoddiad taer i gynnal cyfres o gynglierddau yn Unol Daleithiau'r America. Waddington's, the Piano Makers, have 71

Advertising

I LVTHYB OWIEIDVDDOL

Advertising

O'R MOELWYN I'R GOGARTH.

0 Dre Daniel Owen

CHWITH 4T60'

GydaL'r ClawddI