Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Draws Mon ac Arfon.

News
Cite
Share

Draws Mon ac Arfon. (Gwel hefyd tudal 5), BANGOR.- Yn addoldy Pendref prvnhawn a nos Sadwrn, cynhaliwyd cymanfa ysgolion Anibvnol dosbarth Bangor a Bethesda. Llywyddwyd v cyfarfodydd. gan y Parch. S. Bowen, Amana, a'r Cynghorydd 'n Williams, Pendref, yr arweinydd cerdd- orol oedd Mr. Hugh Evans, Llandegai, a chyfeiliwvd gan Pencerddes Arfon a Miss Kate Harvey. Arholwvr y gwaliaiiol so-f oliall oedd Llew Tegid MR. TR. 0. Williams, Khm las D. J. Williams, M.A., Bethesda; Y Parch. S. Bowen, Amana Mr. J. N. Crow- ther, Bethesda Mr. R. W. Jones. Bangor Parchn. Luther Thomas, Conwy; J. KicJi- ards. Bethel; J. Evans-Owen, -.gLlanberis. Dvfarnodd v Parch. Bhys J. HllWS v wobr am benhillion i Mr. R. Jones, Hirnel Fa In Mr. D. W. Lewis, Bri arnax., y wobr a- gyf ansoddi ton i Mr. R H. Jones, Bethcsda.^r oedd y gymanfa vn llwyddiant >m Holwvd v plant yn Hanes Tesu Gns g Mr. Thomas Williams, Hirael. CYNC,ERDD.-I-Iono, nos Lun, yr oedd y cor svdd o Fangor yn myned i Amlwch yn cvnnal cyngerdd vn Neuadd y Penrhyn. Canodd y cor v darnau cvstadleuol, a e-hyn- orthwvid gan aelodau y cor a Mr. Will Rob- erts Mr. R. A. Morgan, Bangor Miss Florence Rowlands, Llanfair P.G. Dyddorol iawn oedd v ddadl a gafwyd gan Dewi Meirion a Miss Roberts, St. Paul's, ar A ddylai mcrcbed gael pleidlais ai peidio ? Y ddadl wedi ei chvfansoddi gan Dewi Meirion. Miss Katie Harvey a gyfeiliai i'r c6r a'r can- torion. Y Cynghorydd R. Jones Roberts yn gadeirvdd. Yr oedd Mr. Lewis Hughes, Y.H., Amlwch, yn bresennol, a galwodd y cadeirvdd arno i annerch y cyfarfod, ac yr oedd v boneddwr vn ddoniol a. da, yn cymell pawb i Amlwch. Rhoed derbyniad gwresog iawn iddo. -ó-

GydaL'r ClawddI

Advertising

I LVTHYB OWIEIDVDDOL

Advertising

O'R MOELWYN I'R GOGARTH.

0 Dre Daniel Owen

CHWITH 4T60'

GydaL'r ClawddI