Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

CHWITH 4T60'

News
Cite
Share

CHWITH 4T60' Am y diweddar |! Barch. J. A. MORRIS, D.D. Y MAE'R amseroedd yn myned heibio, cedyrn yn cwympo, colofnau'n gogwydd, syrthio a malurio, a dyddiau un o feibion glewaf MOD wedi eu rliifo. Bu'r Dr. Morris yn un 0 wyr amlyca'r Bedyddvvyr am ddeugain mlynedd ac yn weithydd helaeth ym mywyd a symud- iadau'r genedl. Yr oedd o yn berchen ar vnni mawr ac fe ymegniodd yn ddihafareh a gwnaeth waith gwertlifawr mewn amryw gylclioedd pwysig. Heddyv, y mae llu mawr cydnabyddion Dr. Morris yn parchu teilwng goffadwriaeth un arall o fechgyn Cymru a gododd o ddinodedd gwledig i fywyd o ddefn- yddioldeb i'w enwad a'i genedl. Ym Mhen-y-greigwen, Mon,. y ganwyd ef saith a thriugain o flynyddau'11 ol. Deeh- reuodd weithio'n ifanc ar ffarm ei dad a niynd i gapel bach Glanyrafon i'r cyrddau a'r Ysgol SuI. Pe na wnaethai y capel bach hwnnw a gododd Christmas Evans ddim ond rhoi achles a mantais i'r Dr. Morris gychwyn ar ei yrfa grefyddol talasai'n dda. am y drafferth o'i godi. Aeth yntau fel Liew Llwyfo i weithio i Fynydd Paris yn fachgen pur ifanc, a dyna'r adeg y rhoes ei hunan i Grist ac y bedyddiwyd ef a 34 ereill yn llyn gwaith Mynydd Paris. Ym mlwyddyn diwygiad bythgotiadwy 185U y digwyddodd hynny, a,c efe yn ddwy ar bymtheg oed. Yr oedd y Doctor yn wastad o duedd meddwl a dysgu, ac wedi ymuno ag eglwys Crist cyfeiriodd ei gam- rau tua'r pulpud. Bu am ddwy flynedd dan addysg Syr John Rhys a oedd y pryd hwnnw yn cadw ysgol ym Mon ac wedi hynny am bedair blynedd yn Athrofa Hwlffordd. Bu. am bedair blynedd yn weinidog yn y Taber- nacl yn y Cefn Mawr lie buasai'r Dr. A. J. Parry, ac wedi hynny am 34 mlynedd yn Aberystwyth. Yn '06 rhoes i fyny ofal ei eglwys yn Aberystwyth, a hynny 0 herwydd

Advertising

Advertising

IL LITH LLUMDAIN.