Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Awel o'r De.

---_._------_--PULPUDAU'R…

Cwyn " Tudor.".

News
Cite
Share

Cwyn Tudor." Syr,—Dydd Llun diweddaf, ynghapel Queen Street, cvnhaliodd Undeb Ysgolion Sul Ani- bynwvr Dosbarth Gwrecsam eu Cymanfa Ganu flynyddol, o dan arweiniad Mr. Emlyn Davies, v Rhos. Prin y gellir dweyd ei bod yn llwyddiant perffaith. Siomedig oedd y cynhuliiad a'r canu. Teimlem nad oedd y cantorion wedi llwyddo i feistroli rhai darnau, yn enwedig yr Anthemau. Difaterwch ac anffyddlondeb i'r rehearsals a gyfrifai am hyn yn ddiau. Un amcan sydd mewn golwg rnewn cynnal cymanfaoedd canu, sef gwella Caniad- aeth y Cysegr. Pan gofier ein bod yn cael ein cyfrif y genedl fwyaf cerddorol ar y ddaear yr wyf yn ofni nad yw camadaeth y cysegr yn ein mysg mor perffaith ag y dylai fod. Wrth ddrws pwy y mae y bai, tybed ? Diau fod llawer wrth dclrysau aelodau ein heglwysi am nad ydynt yn cymeryd y dyddordeb a ddylent yn y rhan gerddorol o wasanaeth Ty yr Arglwydd, ond credaf fod llawer mwy o fai wrth dclrysau ein harweinwyr canu, hynny yw, y rhai sydd yn gyfrifol am y tonau a'r anthemau a ddewisir gogyfer a'n cymanfaoedd canu a gwasanaeth y cysegr o Saboth i Saboth. Bron yn ddieithriad, dewisir y rhai mwyaf pruddglwyfus rhwng dau glawr y llyfr Hymnau a rhygnir o Saboth i Saboth rhyw hen donau galarus, oedd yn hen yn amser ein teidiau, yn lie myned ati o ddifrif i ddysgu rhai newyddion. Mae gormod o ysbryd pruddglwyfus yr Tberiaid bach yn ein canu o lawer iawn. Nid yw yn rhyfedd yn y byd fod ieuenctyd ein heglwysi (yn enwedig yn y trofi mam-ion) ,yn troi at y Saeson. Maent hwy yn gwneudjeu gwasanaeth yn llawer mwy deniadol. Tua'«blwyddyn yn ol yr oeddwn yn treulio Sul yn y wlad. Eis i'r gwasanaeth boreuol gyda'r cyfeillion yr oeddwn ar ym- weliad a hwy. Yr oedd yn foreu bendigedig. Gwenai yr haul ar fyd o flodau a clian. Esgynodd y pregethwr i'r areithfa a golwg bruddaidd anghyffredin arno, a rhoddodd i ganu, Both sydd imiyn y byd," etc.; athra yi* oedd y gynulleidia oddimewn yn udo mewn seiniau dolefus, yr oedd holl anian oddiallan yn for o lavvoiiydd. Dyweder a fvnner, rhaid i ni fel cenedl symud gyda'r oes vn y peth hwn fel ymhob peth arall. TUDOR. -<

Advertising

~~~~DYDDIADUR,

Gyda'r Clawdd,