Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Cofeb leuan ü. Geirionydd.

News
Cite
Share

Cofeb leuan ü. Geirionydd. Ei Dadorchuddio. Cymbkodd yr uchod Ie ddydd Sadwrn di- weddaf, a chafwvd hin ddymunol dros ben. Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf gerllaw Tanycelyn, lie ganwyd y bardd, pryd y llyw- yddid y gweithrediadau gan y Parch. Evan Davies, gan yr hwn y cafwyd anerchiad camp- us, ac efe hefyd aa gyflawnodd seremoni ffurfiol y dadorchuddio. Canwyd emynau o waith leuan, a chafwyd anerchiadau barddonol gan y Prifeirdd Elfyn a lob drwy Mr. R. H. Williams, a chan Dewi Deulyn, Dewi Mai o Feirion a Mr. Maddocks, Llanrwst. Arweinid y cyfarfod gan y Parch. Henry Jones, a chafwyd anerchiadau gan y Parch. John Gower, Mr. J. Adams o'r Bermo, Mr. J. D. Jones, Llanrwst, a Mr. Rd. Jones, llywydd pwyllgor y mudiad, yr hwn a gyf- lwynodd y gofeb drosodd i ofal y Cyngor Plwyf. Dyma'r ysgrif oedd yr y gofeb :— Tan y Celyn Cartref Ietjan GI,AN Gexbionydd [1795--1855). Dyn ardderchog—awenydd per, Sant cerddorol-gweinidog Ner." Deallwn mai gwaith lolo Caernarfon yw y ddwy linell uchod. Yn yr hwyr, cynhaliwyd cyfarfod yn y Neuadd, o dan lywyddiaeth Mr. O. Tsgoed Jones, Y.H., Llanrwst, ac ar-weiniacl Dewi Mai o Feirion. Cymerwyd rhan Tiiewti adrodd a chanu gwaith leuan gan rnwyaf gan y Cor Plant, dan arweiniad Mr. Win. Owen, a chanodd y gynulleidfa dri o'i omynnll o dan arweiniad Mr. Ed. Williams. Hefyd Mr. Isaac Roberts, Miss Lola Hughes, Miss A. Charlotte Roberts, Ed. H. Williams, Annie Williams, Mrs. Geirionwen Jonos, Rt. Roberts —yr oil o Drofriw. Hefyd gwasanaethai y Telynor Dall o Feirion, a chanwyd gyda'r tannau rannau o waith Tolian gan Dewi Mai, a chawsant eu hencorio bob tro. Gwrasanaeth- wyd wrth yr o-ff oryn gan Miss Nellie Davies, gan yr hon y cafwyd unawd ar y berdoneg, a chan y Mri. T. R. Williams a Wii-i. Owen. Cafwyd cyfarfod rhagorol, yr hwn a barhaodd am tua dwy awr. -0-

0 BEN CYRN Y BRAIN

"TROAD Y RHOD."

--.0--Y Ciwrad.

Advertising