Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

- YMGOM.

News
Cite
Share

YMGOM. 9 Ellis Jones Griffith, A.S. AM polygon Datgysylltiad. [°I>DIWRTH OHEBYDD ACHLYSUROL]. Nit) Ww68 yr Aelodau Cymreig ynr Ua'r ar, n™'y pybyr ymhlaid Datgysylltiad jty ae anrhydeddus dros Sir Fon. Yn y g0r a y Wwyfan gyhoaddus, mewn pwyll- a cherK °U^ensiwn' ei genedl ei hun hob cvfl°n estr°niaid, ceir ef yn gwylio ar at r,„, alw sylw at y pwno sydd inor ages ^Uis o°n ^Inneilltuwyf Cymru. Y mae Mr. Griffith bellach yn aelod seneddol prof- i |) 7 bod yn Nhv'r Cyffredin am yn agos Va ,■! g mly»edd, ac yn deall tymer y Pwv i' l88°lygon y tywydd yno cystal a neb of. ,naS- Yn ffodus, ces gyfle am ymgom yvp'j, I ?ydd o'r blaen, a chan gofio bwysiced g6i8iai^ynfa ynglyn a phwnc Cymru, mi a thyn,,8 61 "ariiat ad i adrodd yr hyn a basiodd WRTLI ddarllenwyr Y BRYTHON, ac i\j'r .ais yn ewvllysgar. Rhywbeth fel hyn ,t liyt, v yw rhagolygon Mesur Cymru erbyn II y ebe fi. yxi sifT-lriae'n an°dd dweyd. Bydd y Mesur P^Uc '■ e* ddarllen yr ail waith, ond. y a, fjj; u peri peth pryder i mi ydyw, Beth 0(lraAUVy^^ ar ol livnny ? Nid yw'r Llyw- fwriJl wedi rhoddi unrhyw awgrym na 'Wn a ^y^aAV')i ei haddewid i Gyxnru yn a'i „Jrwy basio'r Mesur drwy Dy'r Cyifredin S6d(1°? i Dy'r Arglwyddi cyn diwedd y «O"dym0r- Ac byd nes y dywed y Lly w- ddjr- yn walianol yr wyf fi, fel un, yn yrr±- bryd!? yndd-i. Yr unig beth sy'n peri i mi Seignj„U y^yw'r ffaith fod eynnifer o'r aelodau iia'r V"n dweyd nad a iff y Mesur ymhellach WUddarU«niad. Nis gwn ar ba sail y tnae!rarit hynuv, pa uu ai arsail rhywbeth y J'n (jv Wetli glywed, neu ynte oblegid eu bod fellv UUo' am ryw reswm neu gilydd, i both "AgleYd lie." cyo gw e rhyw obaith am yr ail ddarllemad .V Sulgwyn V vv°^at fod livniy'n boaibl. Nid oes Pfenden^ bythefuos hyd y Sulgwyn,ac y mae r ^Ser r^^a^au Cyllidol yn sier o fynd a'r holl eredaf ^dd at law'r Llywodraeth. Yn wir, 01.111 Y rbaid i ni oistedd drwy'r nos droion $ulgWy^ f,u paaio. Na, rbaid aros hyd ar ol y Wna hynny yr arhawster i basio'r "jj fwy o lawer ? ?or 0> VVila> os eyflwvnir y Mosul' i Bvvj'll- i Qra>lr,'}] £ >y- Pe'r bwriad fyddai ei anfon vna byddai'n anhebeor D(iarlleniad eyi> y Svilgwyn. Ond ^difrifol, yn fy marn i, a fyddai ei wYlleb Grand Committer. Mcdrai 'ei wrth- pUcl r;>i> ei gadw yno hyd y raymient bron. Pwyllgor o'r lioll D^% gallai'r atllser n aftl1 ddefuyddio'r eloadur, a phennu 'ltU01 i Sy«ieryd pleidlais ar wahanol "A ^lesur.'1 Hl|iser yn meddwl y eeir digon o °A V asi0'r g vllideb a Mesur Dadgysylltiad airi«er arferol i"r Ty ohirio ym mis fVvsV?,°es! neb yn meddwl i'r Tp ohirio ym mis 'Vli 7,nV Rhaid eistedd hyd tua diwedd l'°U 'd°,leiaf. Cvmerai y Mesur ryw ddeg ^•]iS,rU(^e« diwrnod i w basio drwy r a Trydydd Darlleniad. Y pwnc Ty y Llywodraeth yn barod i ofyn «■^ v M6dd ^air wytbnos yn rliagor er „ "A L esur Cymreig." 'thryf ,s dim perygl i'r blaid Ryddfrydol li ^rid yn ei'byn eistedd inor lviv 'I ^wodrQ^.Vf yn meddwl fod. Y mae'r feth yn feistres ar y Ty. Rhaid f1- V,r^ ^Jfer fawr o'r aelodau Rhyddfrydol r'y i(jf), H lduwyr. A byddai i'w mantais .N uu iyjnt fedru dweyd wrth eu hetholwyr v 'yr yn delio a chwynion Ymneill- 11 a6' basio drwy Dy'r Cyffredin. Ac Vn V;e^0dau Gwyddelig ac Aelodau r°d i gynorthwj'o Cymru Ar Ss'i fa?l'u y dibynna pethau yn gyfan- j.i L'r y dywedais, nid wyf ii wedi cael ^eMtl '> ei bod yn bwriadu torri ei t\o I1lrOig g b fOd yn anos i cliwi fol Aelodau oeili'r Llywodraoth yu wynob iw Y fJyllideb ? 7 ^yUideb yn un fawr a gweriuol, Ll, TU dweyd v gwrthwynebwn i i'J^di-RftH yd yn oed pe deallwn fod y j I il ain oilwng Mesur y Datgysylltiad ki'Wo, r^d rhaid i chwi gofio hyn, yr oedd i'w vn wodl penderfynu ar y Gyll- q¡. Cbariod lagweled faint o amser a gymerai Qq 1111ewn I'W:y'r Tý, cyn dwyn ein Mesur j ac ni el rod a f y buasai mor ffol a'i Y^vodd'-1' 0,dbae ei bod yn bwriadu ei (j. 'I'1" 'i debvVli1 a J'°ddir dros ei adael i iarw, Tv; .yd v w y grod mai ei dailu allan K h 7Vtr ^rglwvdd; V ijj. A'tUwia a ddywedir gan bapurau fel y HiC|, y tdjfj ongraifft. Ond nid wyf fi mor ^t) riov,r^^yddiefallan. Ymaentyn u»ae'n i ;Vn ddirfawr—newid cyniaint oi.# ^a,n r. ^digon tebyg, fel na fyddai'n allaif1111/1,1 Sael. Ond peth arall yw i' yr Arglwyddi callaf nad oj Dor'iaidd ennitl seddau yng ag y bo pwnc yr Eglwvs Iieb Tyayllt, 1'yjC,>ddwn lawer po pasient i ,di8on v, elj Odadwaddoli. Ond bvddai Uan i ystyried peth h liy pe Vij/: ydyci. °^i'a Hv<],n- ai'u(- i wrthrvfela yn erbyn 11 xy'1 ei }u, } v °' pe na chvflawnai'r Llyw- '«2 .fa** Pajj • Cy,nr y.fuan eto i son am wrth- 0 br^i°mir laid benderfynu both a wneir d yr •> °$ei siomi a wneir. Ar hyn Ni w- ;| J'n ymddiried yn y Llywod- Mic ly,(-'au5 1 o dan unrliyw am- ■Su4(? £ 'wy w4;(! ,01il huuain yu ddirmyg- fta1 nac i yn fyrbwyll, eithafol, a d. 0J^Waith drwy ymostwng o ^ilio .addewi(i Sw&ethaf a ddigwydd, nid tvrrn',1 y^yriacth. ond perthynas I* y^dd'wyn 6rdd(,ri j ( d na teiddiai yniddwyn 4-lc afc gynryehiolwyr Llafur,"

0 BIG Y G'LOMEN.

[No title]

Wesleaid Gogledd Gymru

Cydnabod Berwyn.

CYMRY CANADA.

Advertising