Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Eisieu clywed Dafydd ap Gwil…

" Gwyliwch y Faeden."

Plut Cymry

!1c;b At y Parch, ft, Williams,…

News
Cite
Share

1c;b At y Parch, ft, Williams, x v SYB,—Yn tudal. 42 o Esboin^ ppist0^ Parch. H. Williams, Amlwch^ai^^tftJ loan, ceir y paragraff aganlyn « fyd gNvna, yr laAvn gadwedigaetli ,V1 j bosibl, oncl nid yw pawb yn cy« n9tl vn y gadwedigaetli. Er fod dyi mcdclaii vn bechadur trwy y cwymp, °y0 g ngi'}'. gyfrlÍ y goleuni sycld yn, "i hla11'01 LI r ng dylanwaclau cyffredinol vr neu i beidio, ufuddhau i apeliada ato, ac i ddorbyn maddeuant t vrif0l ff Yr hyn sydd yn ei -wneud yn iot dd medda ar ryddid ewyllys i y g^{ byn. Yn y cysylltiad hwn ci ^f,, e cvmhwyso dywediad yr athronj g&W1 fod dylwn (/ ought) yn rhag'dy |pjgvV-ydd ,v can). Os teimla dyn mai oi ddj1 d hy11 derbyn Crist a'r Efengyl, gaH gymery fel rheswra a phrawf y gall. Ar ol sefyll yn ystyriol p wyf > ae heb fod yn sicr yn fy medd of. deall vr ystyr, ofallai y g0( e v' rt.h- cwestiwn neu ddau i'r awdwr hy petl' 1—A yw yr lawn yn hoilol rjiai a i bawb, sef i'r rhai a gedwir, 9> fyddant yn golledig yn 7 ( A „,iigae 2—A oes si 'rw. dd am gadW rhvwrai ? 3—Both am yr hyn a_alwai 'jpfydd inyddion ao a, ddysg ein G ilwedigaoth Effeithiol n.jr Brawddeg rvfedd yw yr hon y^ 1 ddi, er fod dyn wrth natur y gyfi'1 trwy v cwymp, eto yn med goleuni sv-dd ynddo yng ngrynr ^0id c dfredinol yr Ysbryd Glan, allu i, ^t0( »' ufuddhau i apeliadau yr Eton8'3[ wu." y dderbyn maddeuant trwy yr V11 oeddwn i yn tvbio nad oedd ga n j|a,d»a rheidiol i beidio ufuddhau i y cy j Efengyl." Onid diffyg gaUu t hwyster goreu i beidio ni1- e[ gV a anujuddlipu Os ydyw dyn ufudd wrth natur yn feddiannol ar all f0d £ 1 alwad yr Efengyl, carwn wy J liyi1'1- mao yr awdwr yn ceisio efVd d<w« dysgeidiaeth yr Apostol Paul, HuI1 <> eidiaetli yr Arglwydd Iesu ei• i'r 1 ddichon neb ddvfod ataf fi, oC| ef-' vr hwn a'm hanfonodd i, ei dy y p Nis gallai lyncu'r frawddeg o dvn agraff a ddifynwyd, sef Oi^teiinla ddylodswydd yw derbyn Crist j gall gymeryd hynny fel rheswn dyW$ gall." Tybed? Fy ited*0^ gwrandawyr yr Efengyl yn J1<,H r\cxhyn .10 teimlo mai eu dyledswydd ytlj or{od ie\eir a'r Efengyl, ond er hynny yn o jju nad ydynt yn feddiannol ar y 0liii0-r rhoidiol i gvflawni y ddvledswyt d0 Js. A chyda golwg ar y difyniad ° -0 y f, ;IV sef dylwn (I ought) yn rhagt- af (I can), diamheu fod hyn d nj(l > lf. yn ei gyflwr o ddiniweidrwydd, wrth arn ddyn yn ei gyflwr pechadm1J-J y ei Onid ydyw dyn yn teimlo yn > gaitlv1 Itoidio pcehu, y dylai fyw yn i .Dad yn y nefoedd, ond y mae e gg, tadol yn profi nad oes gan p.. wnputhurt hynny. v

Advertising

Advertising

"Gwelliant Gwallau."

Advertising

-_--__-----_--Lien a Chan.

Anfarwoldeb yr Enaid

Llen^Gwerin Sir Gaernarfon

, T ysteb^Arthur^Hughes,

Pregethwch ar y Maes Llafur-

Pwy bia'r Hen Emyn ?