Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Eisieu clywed Dafydd ap Gwil…

" Gwyliwch y Faeden."

Plut Cymry

News
Cite
Share

Plut Cymry SYB,—Mawr a fu braint y PLAN gefydl^'J fynychodd dosbarthiadau °{ diwcddal gan Gyngor Addysg Lerpwl y g gennyn| mewn dwy ysgol nos, Ja dyFkldunwn ddeall am eu Hwyddiant. Qnd yn. rwydcl hynt yn y dyfodol e o. hegWf fannau a galarnadau a glyvV1 VJ1 colli a'n Hysgolion Hul, -y iGyi^aeg_>ganaetl1, f y plant vn methu dilyn y Ilft tin'0' Band of Hope yn colli e. alael ^d. ef i'r Saesneg, a chyda bo y eUbody cyrraedd oedran i adaol y Gobei gadael y ddeadell Gymreig 3'l" u a ell ix" ei wneud V Troi ein holl gJ na giaI.ad yn Seisnig, medd rhai. Wae yr he» ebe'r c-yfeillion hyn, y mae > ^erp\vl y iaith, mor bell a,g y mae cap aIlWybyd« mvnd. wedi ou rhifo. O r,]aI1t f ffeithiau ac os am waredu i v tb cre paganiaeth, rhaid cynnal y „aCh enftl vddol yn Saesneg. Gwer'inaes na'r Gymraeg. Crefydd y },yji, on Ysgol Sul, nid iaith. ai tybed nad oes mocld oegoi y 8 yi1 e! chynhyrchu mwy o sel dros y1 ,ar ein Hysgolion. Su!, a fiyddlonde haelwydydd ? v plant" Beth pe coid Eisteddfod y. ddarpaT" flynyddol, a sefj'dlu dosbartlna^ ry^ ar ei chyfer ? Ie, 'Steddfod °,,1 vVfari. dim oncl Cvmraeg yn iaith y r jaith' Ilefaru » dkgam^dt-odd chanu alawon ar delynegion Ce droddvV^ gorfodi'r cantorion yn ogystal a TStadleU°f drtysori'r geiriau yn y cof cynn1f.rxylVrari; c»' vsgrifenedig mewn ysgrifennu .■ ieithu, dictation, etc., mewn ca rh°" ei chyfer. Credaf y buasai n .Q cel. prawf ar ryw gynllun fel h>'n' pwyllgor digon cynrychioliadc^ {uflSai co rannau y ddinas a'r cylch, ha rjiau dycldordeb a brwdfrydedd or » teddfod lewyrchus a jlwydci'a»leiml0 fod heblaw hynriy, deuai'r plant i & phJ'y. llofaru ac ysgrifennu Cymraeg g%ver forth yn ddiwylliant ac yn ,nddo. P I ymgyrraedd ato ac i ymffrostw > y sydd wecli dilyn hanes Eisted 0 sefydliad y Parch. Rhys J dd gW^ Mothesda, nad yw wedi teimlo a y ardaloedd ereill yn dilvn yr esian oes angen am sefydliad o'r ^xr7 eidd°c Eryri, pa faint mwy yn Lerpwl • vn wladgar,

!1c;b At y Parch, ft, Williams,…

Advertising

Advertising

"Gwelliant Gwallau."

Advertising

-_--__-----_--Lien a Chan.

Anfarwoldeb yr Enaid

Llen^Gwerin Sir Gaernarfon

, T ysteb^Arthur^Hughes,

Pregethwch ar y Maes Llafur-

Pwy bia'r Hen Emyn ?