Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Eisieu clywed Dafydd ap Gwil…

" Gwyliwch y Faeden."

News
Cite
Share

Gwyliwch y Faeden." ANWYL SYB.—Diolcli i Mr. W. A. Llovd am alw oin sylw at y Faeden anonest sy'n prowla'r ddinas. Ond cyn i ni gael hamdden i ddarllen ei gyngor yn y BRYTHON, talodd y foneddiges (?) ymweliad â ninnau yn Garston. Yr onw a wisgai yma ydoedd Mrs. Hughos, gwraig i swyddog ar yr agerlong John Elgar. 'Hoedd yn siomedig iawn fod ein parchus 'Roedd yn siomedig iawn fod ein parchus weinidog oddicartref, a'i briod, gan ei bod vn eu hadnabod yn dda. Bwriadai ymsefydlu yn yr ardal, ond y carai gael apartments am wyth- nos neu ddwy, er dod i adnabod y lie yn well. Cafwyd lie iddi gydag un o deuluoedd parch- nsa'l' ardal, a chytunodd i dalu swm wyth- nosol teilwng am ei lie. Yr oedd yr olwg arni yn ateb eich disgrifiad i "drweli y blewyn." Ceisiaf innau roddi disgrifiad ohoni mewn cymysg-iaith, or mwyn eglurder, ac or cyn- orthwyo rhywun i gymeryd gafael ynddi, a'i rhoddi mewn lie diogol am dymor. 0 ran taldra yn gyffredin. Yn welw iawn ei gwodd, fel po buasai wedi bod dan nychtod hir. Dau lygad mawr (dark hrovm) ae yn berffaith sofydlog wrth syllu yn eich wyneb i siarad. Credaf fod iddi dri neu bedwar o ddannedd gosod breision ( upper set), ac yn dyfod yn eglur iawn wrth iddi wenu neu siarad, bochgernau braidd yn uchel, gan mor deneu ei wynepryd. Buasai yn haws gennyf gredu ei bod yn ddeugain oed, Ei gwisg o'r toriad diweddaf :traw hat, trimmed with tulle and bunch of small flowers pale shade, side front, cinnamon brown costume, short jacket, and a white lace blouse, with cinnamon silk straps. Brown buttoned boots and brown silk stockings. Long dark grey kid gloves. She carried on her arm a light fawn loose-fitting three-quarter, coat, trimmed with embroidery on collar and cuffs, and may now bo wearing a skirt to match (which was stolen from her last lodging at Garston). Mac ei Chymraeg yh llithrig, ac yn debyg i Gymraeg Mon neu Arfon ac y mao oi Saesncg yn rhwvdd. Llwyddodd i ladrata gwerth dros Y,4 o dlysau geneth ieuanc oedd yn gofalu am v llotv yr arhosodd yn Garston, a chymor odd ran o'i gwisg oreu. Yn sicr fe ddylid gwneud ymdrech neilituol i gael hon allan o'r ffordd, fel na'n gwarad- wyelder.—Yr oiddoch yn gywir, Garston. M. W. HUMPHRE\S

Plut Cymry

!1c;b At y Parch, ft, Williams,…

Advertising

Advertising

"Gwelliant Gwallau."

Advertising

-_--__-----_--Lien a Chan.

Anfarwoldeb yr Enaid

Llen^Gwerin Sir Gaernarfon

, T ysteb^Arthur^Hughes,

Pregethwch ar y Maes Llafur-

Pwy bia'r Hen Emyn ?