Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Glannau Mersey

News
Cite
Share

Glannau Mersey Y ddiweddar Mrs. Thos. Jones CHWITH gan liaws cydnabyddion y teulu mewn tref a gwlad a fydd clywed am farw- olaetli Mrs. Jones, gweddw y diweddar Mr. Thos. Jones, Sinitlidown Road a Hawarden Avenue, Lerpwl. Bu hi farw ddydd lau diweddaf, ym mlureswyl ei mab (Mr. R. T. Jones, Devonshire Park, Birkenhead), yn ei 75ain flwydd; a clileddid ei gweddlilion ym mynwent Smithdown Road ddydd LIun (hweddaf, y Parchn. L. Lewis a W. Owen yn gwas'naethu. Merch ydoedd i'r diweddar Mr. Robert Roborts, Tanyfron, Llansannan, a. bregethai gyda'r Trefnyddion Calfinaidd. Bu'n aelod yn eglwys Chatham Street, ac yn arnlwg a gweithgar iawri y blynyddavi hynny, hyhi a'i pliriod, gyda Chenhadaeth Smith- down Road. Yna ymaeIododd 0 gychwyn cynta'r eglwys yn Webster Road, lie y bu hi a'i theulu yn dra defnyddiol ae arnlwg ar liyd y blynyddau. Bvi farw ei phriod ddeuddeng mlynedd yn ol ac yn mhen rhyw ddwy flyn- edd, symudodd hithau i fyw i Wallasey, gan ymaelodi yn eglwys Rake Lane, New Brighton A mawr a fu gofal ei raercii.Mrs. Gough, ohoni. Y mae'r mab (Mr. R. T. Jones) yn hysbys 0 T' cl ddau tu'r afon fel craff ysgrifennydd Pwyllgor Addysg Birkenhead ac a gofir ym mlyn- yddau ei gysylltiad ag eglwys Webster Road, fel gwoithiwr difefl ymhob evlch,—fel cyn- llunydd yr addoldy, codwr y gan. arolygwr effro yr Ysgol SuI, a gwr ieuanc yr oedd 61 ei T'edr a'i egni ar holl [udiadau Webster Road a Chatham Street. Daeth tyrfa liosog i'r ang- ladd ae heblaw y ferch (Mrs. Gough) a'r mab (Mr. R. T. Jones) gwelwyd y MRI. Frank Lloyd, E. Smallwood. Tbos. Jones, Gou,gh, Henry Roberts, Roberts (Gwrecsam), Jones (Luton), Willie Roberts (Seacombe), Isaac Williams ((Prion), Peter Roberts (Tanyh-on), &c., &c. Cyfarfod Ysgol Stanley Road. Y Saboth diweddaf caed cyfarfod Ysgolion dyddorol a llwyddianus iawn ynghapel Stanley Road, Bootle, tan lywyddiaeth Mr. Evan Edwards. Am 9, cyfarfu cynrychiol- wyr yr Undeb Ysgolion ac am ddeg, ymgyn- hullodd aelodau Ysgolion Stanley Road a Bankhall, pryd yr holwyd y dosbarth hynaf gan y Parclu R. W. Roberts, B.A-, B.D.,ar 1 Ioan,yr atebion yn barod a chyffred- inol. Yn dilyn, caed anerchiad priodol a da iawn gan Mr. J. Pritchard, Southport, ar "Sicrwydd Cadwedigaeth" yn ol Epistol Cyntaf loan. Am 2, holwyd y plant yn y Rhodd Mam, a'r bobl ieuainc yn Matt. xxvi., gan y Parch. R. W. Roberts,-y plant yn ateb yn rhagorol, ond y dosbarth canol ddim cystal. Dyna brofiad cyffredin ysgolion y cyleli,-y dosbarth canol ar ol. Caed hanes ysgol Stanley Road gan yr arolygwr, Mr. James Griffiths, yn dangos cynnydd o 45 ar v llvfrau, ac yn camnol yr ufudd-dod a gattai gan yr aelodau yn gyffredinol. Mr. Bulkeley, cjn-arolygwr ysgol y plant, a dystiai ei bod hiVn llewvrchus, a pharodrwydd yn yr ieu- enctvd i fod vn atlirawoll Mr. H. B. Evans a ddwedai hanes cangen-ysgol Bankhall, yn dangos ychvdig leihad, ond fod gwaith rhagorol ac ewyllvsgar yn caelei gyflawni yno. Llywydd yr Undeb, a rhai o'r cynryclnolwyr, a iongyfarchent y ddwy ysgol ar eu H' stat ac ar eu gwaith. Yn wahanol i arfer, tieul- wvd boll wasanaeth yr liwyr lief yd ynglyn a r Y sgol Sul. Caed dau bapur rhagorol, gwerth eu cyhoeddi-y cyntaf gan Mr. T. R. Williaiiis, B.A., Daisy Street, ar Bwysigrwydd Addvsg grefyddol y plant ar yr Aolwyd Gar- trof ac ar Bwysigrwydd Addysg Gref- vddol ein Pobl Ieuainc," gan Mr. J. G. Rowlands, B.A., Tiber Street. Diberiwyd y cvfarfod gydag anerchiad gan v Pareli. R. W- Roberts, ar Rwymedigaeth Aelodau Eglwys ",Ol Stil." Ni fuel'' s ig i fod £ I> aelodau o'r Ysgol Sul. NI fuoui erioed mewn gwell cyfarfod ysgol at ei gilydd 'roedd yr holi plant, yn rhagorol A T papurau a'r sylwadau yn wertli eu cofio drwy r ysgolion Gobeithio y gwnoir liynny. Bedyddwyr Balliol Road. CVNGEBDU Mawr yn yr Assembly HomBs, Marsh Lane, nos Fercher, Mai 5. Y Cadeir- vdd, Owen Owens, Ysw Arweinydd y Cairn, Mr. J. Roberts (Ataw Lleifiad) y Uyfeilydd, Miss M. E. Roberts, A.P.N.C. Cafwyd canu rhagorol iawn. Deuawd ar y Piano gan Miss M. E. Roberts, A.P.N.C., a Miss Thomas, disgybies i Miss M. E. Roberts, ac eilwaith gan Miss M. E. Roberts a Miss Lilian Evans, disgybles arall i Miss Roberts. Canodd y Cor ainryw ddarnau yn orchestol, "The Soldiers' Chorus," "Sabbath Morn, ^AIL, merry playtime," a Casabianca. LY^ iai pawb fod y Cor a'i arweinydd mewn hwyl ardderchog, yn ysbryd y darnau a genid, ac yn gwneud cyfiawnder celi'yddgar a'r geiriau ac a'r gerddoriaeth. Cynorthwyid y Côr gan Misses Lizzie Lawson, Esther Evans. Ethel Evans, a Mri. D. R. Jones a Griff. Owen. Mwynhawyd cyngerdd 0 radd uchel o ran chwa-eth a medr. Y mae diolcli yn ddyledus i Mr. J. Roberts (Alaw LUihad), am1 ei ymiocldiad delieuig gyda'r'Cor, ac amroddi 1* cyngerdd er "elw eglwys y Bedyddwyi Balliol Road. Yr oedd y neuadd yn Ilawn, a disgwylir ehv da eddiwrth y ('YLAL™ Gwnaetli Owen Owens, Ysw., Mossley Hill, ei waith fel cadeirydd yn ddoeth a gwyeh, a tliraddododd araitli synhwvrol ac awgrymiad- ol a chyfrannodd rodd sylweddol at yr aclios. Diolcliwvd iddo ef, ac i Alaw Lleifiad, ac 1 Miss M. E. Roberts, A.P.N.C., ac IT cantonon a'r Cor. Mr. J. Morris a gynhygiodd Y dioleh mewn araitli briodol i'r amcan, a Mr. J. Evans a Phedr Hir a gefnogodd yr tin nior wiw. Cafwyd noson O adloniant pur, ac O elw da, ac aeth pawb adref yn foqdlonnus, gan ddyrnuno cael noswaith ° gvngerdd cyffelyb eto'n fuan. Un oedd yno. llHY L ST RE £ IT.—N os Sadwrn ddiweddaf terfynwyd cyfarfod y Gobeithlu, Rhyl St. gyda chyngerddv Plant y Gobeithlu oedd yn fturlio y Cor ar yr achlysur, a rhai ohonynt hwy oedd yn adrodd ac yn canu unawdau a deuawdau, etc. Alaw Lleifiad a arvveiniai yn fywiog a medrns. Cyn y cyngerdd, yr oedd y plant i gyd wedi cael te a danteithion hvd ddigonedd, trwy garedigrwydd liaelfrydig Mrs. Roberts,, Grey Street. Yr oedd yno aniryw frodyr a chwiorydd yn cynortliwyo ac oil vrrth eu bo»dd.—Un oedd ym,

I Tysteb y Parch. John Evans-…

BIRKENHEAD.

Advertising

Gwyl Plant Eglwys Rydd y Cymry.

Draws Mon ac Arfon.