Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

66TROAD Y RHOP."

YSTAFELL Y BEIRDD

GLJTWAF LEISIAU YN Ylt AWEL.

BLEST EASTER. MORN.

ENGLYNION PRIODAS

NID DIGON DYSG.

YSTAFELL Y BEIRDD.

, I MENNA.

News
Cite
Share

I MENNA. Gwenu arnat mae y blodau, Menna, canaf innau odlau, Gwel y ddol a'r llwyn yn glasu, Gwel fy nghalon yn dy garu. Mae lledneisrwydd gwyn dy galon, A'th rinweddau mawrion, cryflon, Wedi'm synnu, wedi'm denu I dy foli a dy garu. Pan ddaw dyddiau duon adfyd A blinderau creulon eclyd. (i Os bydd raid im* adael OynirUrf— Bydd fy nghalon yu dy garu. Mae dy lygaid byw, serenaidd, A dy galon irwen wylaidd, Wedi'm clwyfo, wedi'm drysu, Henna wiwdlos, 'rwy'n dy garu. Mae dy eiriau tyner, tirion, Feljrhosynau gras im calon; Lliw dy enaid sydd yn peri 1 fy nghalon wen dy garu. Llawn yw allor serch fy nghalon 0 dy gariad, feinwen dirion, Pan i'r graian bydd raid plygu, Bydd fy nghalon yn dy garu. Nant Peris. WILLIAM M. WILLIAMS. -0--

FICER LLAN-Y-BLODWEL.

Advertising