Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

8Yd a Bettws.,.

News
Cite
Share

8Yd a Bettws. "FB VAERGYBI.-Yn ei Parch PJ ?lvfy> dywed ficer Caergybi—y am j;' Iw m Jones, M.A.—bethau cryfion nvydfi „, ^'SWJT CymreigTy dref a'u crintacli- m at grefydd, p6ll 6u ('yfraniadau yn cyrraedd dimau'r bob! a y casglyddion fod lliaws o grofvdrl -n0i8ny cynhulliad yn ddigon di- ac vrt f 1 "u dimau iieu gelniog i'r plat, y pj £ y^ydi yn ddigon digy wilydd i estyix 1 r nesaf atynt lieb roi cymaint a 'gwgan arno. WcW, ^ywedodd rliyw Sais Cyffyrdd- y fat°_ on y Cymro, ac fe wawchia hymn yn aifj :i' cyffyrddwch galon y Saia, ac fe v w boced, ^ynireig mo°thi liwn yr gybydd-dra'r saint ^°fied f ,We(ii codi gwrychyn y Cybiaid. •<?ion E8Iwy8ig Caergybi englyn- <iy Wllym Yetraclau cybydd beunydd a boena—ei ben P- TV?1 byd ac elwa A' | ■ uw J'dyw ei dda,— dim wedi'r byd yraa o 'br)()LGVLLA UBLt Mr. Brighthouso ^lwiliad f ^wener diweddaf vn cynnal ym- Wi fv 08 y Llywodrastli i sut a chyfiwr hellach J611,1 y Plwy- Ymddengys ei bod hi yndcjj "awn, ac nad oes neb i'w gladdu Lleweiv,UVy 01l(i mewn vault neu ddwy. a <ldvi un 0 foirdd y Brithdir, ger llaw yma dyw 0 d0aiii y bodd; T oer, hir gartre i orwedd,—ty a'i berth At bawb-tlawd a bonedd j unig(—dystaw aniiedd, O^rj, 8*yw'r byd, dan glo, yw'r bedd." i^Ort}/01, ^ai> 0 1,0 bardd, a roes dipyn o Vn 1 ddyn ddygymod a'r bedd, sef fel bae}^ tawel, del ei do,—ftit o lo lr corff tlawd orfiwyso d ddydd barn; er 11 add arno, 1 ehanvil fwfch twtiach na fo." VYLCHDAITH. Ai- derfyn ^eddnf-uSiro1 J' Wyddgrug, ddydd Gwener Mi f, hY8bY80dd y Barnwr Mosa ei fod ?' Shem11111 1 nowi(i cylchdaith gyda Syr BwV(H°U Ba^ei'> barnwr llysoedd sirol rliif y mis nesaf. Moss folly Hvs^i V •yri swvdd Lincoln, a Syr Sheraton Gogledd Cymru. b°edd IP LLWYFAN,—Flynyddairn ol, r ^dfrvn' Ascluitb yn annerch cwrdd o ;'hatnberrVyr yn Birkenhead, a Mr. Joseph ^all ;> tt'U yn annerch cwrdd o Undebwyr y „ r dwr yr un nogon. Ac ebo Asquith Ua bae 1(X^ i w.leidyddion gael y gwna pregethwyr ambell dro I ldWld pulpnd; ac felly roi cyfle i Doriaid 4qtl lau tebyg. ?^hd?XNN0N -1'/ DWlt.- Y tiia0 1 atoad y He liwn yn gwneud mawr 'ygoei HfU,at sugno miloedd o Babyddion ?'.6SeUu0] (^rr fi'yuuon Gwenfrewi yr haf '-lyv/jr eu swn yn dod t'esur y b0f(?i Jf;rpwl, a phrif drefi Lancashire, a :'8Ri °11^ °did gan. bob im un i ddal y V y ffy'^igryhvvyll a'r llall ddwr sanct- .n°n' ain yr bon y gwir ddy wedodd Yn "Mur nid oes hynotach ffynnon euw°g? na'i hoerach 'E i°i^ ynddi ^dyn afiach, se{ ( yn Gj y1)L ddyn iach," n^°diad l'U ac oerfel v dwr, ac nid drwy ar- v> ysbrydoledig yr offeiriedyn farw gwedi iddo ddod o'v dwi', Bu tl'^Uaf.0 syd>Ti iawn ddydd Gwener liMysa'Jyrthiodd J°hn Jones, ffermwr—a "wlad-hysbys Miss Dilys Jones, 6i fW^yn farw pan wrthi'n llwytho trol -Penybol ^4(7r Tyd,l5 Y DDE WL Aetil Coleg Eg" toy(i yn i7, '»—ee* >t adran newydd a agor- ac Vl 2? gan Arglwydd Seiborne —-yn fun gywtiar fore dydd Mer- tiU o'u a gori'n y efrydwyr yn banner noetliion am idl^'gWvH11 Acliubwyd eu nwyddau, a i y.t&» gau frigad Capt. John cyn u niwed mawr. 1' 4&X, n -o- C> ^X U> Alt GENEVA.- Y rnae'r ei ^rair J;4]1 J^1168' Caernarfon, llywydd 'ift(.. l°di ? ^'yb' Rliyddion y Deyrnas, wedi acli] ynd i Geneva fis Gortt'ennaf o], Jolm p S,ur dathlu pedwar can mlwydd- jf tl^Ullja(i a^n- Ceir dydd cofiadwy a houeofiadwy yn. ddiau yn Geneva onno, fvAr*4's' ORGHAFF. Dyw'r dyn ijfj,1 Vu' lM^.u anhysbys o gyfrinion iaitli a Hit^sywir1^ din!, ain y yughyicb li0i a gwell ganddo ef un n—arun- 411(1 tr0 y (ij°^ gair, gan nadbethafo'iystyr. ^rifRths^ ''Ur\J } ran °^a' P0111"^ godidog kyu Cae] O f'enaid, gwel addasrwy dd," ytl y'i t:lywadarllen ° BulPud a S6t Fawr ■), A'th i ?,1 1 gydymdeimlo Mae' I1.0.' wondidau i gyd Q, Ar ri 7 duw i fynu'r Orsedd Ar (Idlafol, ciiawd, a byd." (to ffl ai^wg mai nid i fynu (up y ^nd, (q .y1"' ond "i fynnu'r orsedd" yyu.0. Buasai'r ddwy n yndang- 1 ^Uell ov>) yi1 y fan, ac yn rhoi aynnwyr y n 8wbl ddiystyr fel y inae, J !i. "MADA WOL EDWARD GRIFF- ,v u .Vdyw a hvsbys iawn ym %s>^thno8 7,: Edward Griffith, Dolgellau i \t> i^aint m\dd&S' Wrth yn)noilltuo ,^d!r Sir J ° gadair lly wodraethwyr N?nlwi'tiiuaetllodd y» oleu ac yn dra iN gau eu yr ysgol ar hanes Wo m. auu°g i beidio byth esgeu- &W!,fraU. v Ulebyd trail dysgu agos o rj °dd Vi >g eilwogion yr ardal a |Nh aTV§ader T?em'y 0wen' y diwiu" h %»>' ^Rh r\' y arilWl' Richards, Caer- Lrdewr • i>W<"I1/ Bronyclydwr, yr hen "Ilyod liiiwr;;R..iVaLighaii, hynafieithydd 1(;e Jones y Blaenau, cyn- *tt0n &irdd Cymru, II DAU FFEFRYN PONTYBODKIN.— Cynhaliwyd cyfarfod pregethu blynyddol eg- lwys Anibynol y lie uchod Nos Fawrth a dydd Mercher, Mai 4-5. Y cenhadon oedd y Parchn. Dr. Owen Evans, Liscard, ac 0. Lloyd Owen, Birkenhead. Cafwyd hin ffafr- iol, cynulliadau da, a gweinidogaeth rymus. —D.J. -4- 1 CLEG 1 ADA U LLOYD GEORGE-'Roedd Araeth Gyllideb Mr.Lloyd George, er yn araith Saesneg, yn frith o gleciadau cynghaneddol megis (not) Liberalism but Lunacy," (we don't build) Navies for Nightmares," ac yn y blaen. Felly y mae ei areithiau'n gyffredin, yr hyn a brawf fod y Gynghanedd yng ngwaed a gwythi'r Cymro gan nad pa iaith a lefaro. Dywedir fod yn yr Araeth bedair-awr-a-hanner honno saith mil ar hugain o eiriau, sef gymaint ag sy mewn ami i lyfryn triswllt. -<>- Y DDAU ESGOB DA TG I'S YLLTIOL.- Yng Nghonfocasiwn Caergaint (Canterbury) yr wythnos ddiweddaf, siaradodd Esgob Birmingham (Gore) ac Esgob Hereford (Per- cival) yn gryf tros Ddatgysylltiad. Dyma un o sylwadau Dr. Gore :— 'Rwyf wedi dod i gredu er's'blynyddau na ddylai'r Eglwys ymladd yn erbyn Dat- gysylltiad yn ei gyfanrwydd. Ar y cyfan, credaf mai lies i grefydd a fyddai Datgysylltiad. Y mae llais Cymru drwy ei chynrychiolwyr wedi bod yn gyson ac yn unol; a gwrthun, i'm tyb i, ydyw peidio cydnabod yr hawl unllais hwnnw." + CYFFELYBIAETH R. 0. ROBERTS.— Bu Mr. R. O. Roberts, gwrthwynebydd Mr. E. J. Griffith ym Mon at yr etholiad nesaf, yn annerch Toriaid y sir, liyiiny sy ohonynt, yr wythnos ddiweddaf, a thyma'r gyffelybiaeth a ddefnyddiodd ym Mliorthaetliwy 'Roedd Ellis Griffith yn debyg i hogyn a fonnodd neu a aeth i'w gragen am fod hogyn bach arall wedi dod i chware ■marbles i'w iard gefn, ac yn ennill arno." Bwyd urddasol tros ben, onide ? Cwynai Mr. Roberts hefyd fod tros 76,000 o Dorlaid yng Ngliymru, ond nad oedd iddynt gymaint ag un cynrychiolydd yn y Senedd. -4- CASGLWR DOLGELLA U,-Addunedodd Mr. R. C. Richards, foreman y G.W.R. yng ngorsaf Dolgellau, iddo'i hun ac i Dduw y easglai £ 50 at ddiddylodu addoldy'r Bed- yddwyr yn y drof honno. Casglodd yr hanner cant, ac yna ymddiofrydodd y casglai gant; ac erbyn hyn, y mae wedi cardota dros £135 at yr achos. Y mae'r Rhisierdyn selog liwn yn dra hysbys i bawb sy'n mynd a dod trwy Ddolgellau fel gwas ffordd haearn hynod am ei gymwynas barod, a'i gyfarwyddiadau hwylus i bawb aiff ar ei ofyn, a'r unig tip a gymer of i gil ei ddwrn ydyw at y capol," ond byth ato'i hun. + 0 GI?ICCIETH. -Rc)edd yma gynhebrwng milwrol brynhawn dydd Sadwrn diweddaf, set vn claddu gweddillion y diweddar Major- General Bracken, y Wern Ddu un o hen ymladdwyr mileinwep yr Indian Mutiny. Daeth tyrfa o Territoriaid i'r angladd o Borthmadog, Pwllheli, Caernarfon, Llan- beris, Criccioth, etc. canai'r seindorf o flaen y corft; a plian gyrhaeddwyd y fynwent, gollyngodd hanner cant o'r dynion ergyd deir- gwaith dros ei fodd, a gwyr y cyrn yn cliwythu'r last post cydrhwiig pob ergydiad. -Q- 0 FlfYXAEIfAC. Y mae Mr. 0. H. Davies, B.A., Athrofa'r Bala, wedi derbyn galwad i fugeilio oglwys M.C. Brynaerau sir Gaernarfoivyn ddilynydd y Parch.O.Lloyd Jones, M.A., B.D. 0 BRES'I'A T YN.- -Y mae Cymdeithas Cymrodorion newydd gael ei ffurfio yma, a'r rhai'n yn swyddogioll: -Llywydd, y Parch. Meredith J. "Hughes, rheithor y Parch. Ben Williams (A.) a Mrs. Caradoc Williams, is-lywyddion; ysgrifennydd, Mr. Goronwy Jones (brawd Andronicus, coffa da am dano). Rhwvdd-hynt i'r Cymrodorion, y mae eisiau cymdeithas gyffelyb ar hyd tlysion-drefi giannau'r rnor rhag i bopeth Cymreig fynd gyda'r lli -<>- GWRYCHYN ELEN CONDRON.—Yn ei diod a'i thymer. hyrddiodd Ellen Condi-on, gwraig go oedrannus, globen 0 garreg drwy lenestr tafarn yng Ngholwyn Bay, nes malu r pan gwydr drud, a llu o boteli gwirod. Bu o fiaen oi gwell a'i sobrach ddydd Sadwrn di- weddaf, y rhai a ddyfarnodd fod Elen i dalu dirwy o bum punt neu ynte fynd i garchar am ddeufis. Dewisodd hithau fynd i garchar a diau y bydd ei gwrychyn wedi gostwng erbyn hynny. -<>- GALW 0 BELL.— Y mae'r Parch. Beu- iamin Thomas, B.A., curad Felinheli, wedi cael galwad i fugeilio eglwys Trinity Park, Greenfield, New York, sydd a'i chynulleidfa yn gymysg o Saeson a Chymry, a'i gwasanaeth y I yn ddwyieithog. GIN I AW A GOSCOMBE JOHN.Nos Wener, rhoddai Cymrodorion Caerdydd ginio a chroeso i Mr. Goscombe John, R.A., ein pen delwedydd ac yn yr araeth-ddiolch am yr an- rhydedd a roes pobl ei hen dref arno, dywed- odd Mai nid eiddo'r eyfoethog a'r moethus a ddylailr celfau cain fod ond y dylid eu dyfcgu i blant y werin ochr-yn-ochr a gwyddoniaetli a phynciau bara-a-chaws; oblegid yr oedd Celf mor utilariaidd a dim v addysg yn y byd. -+ FFAGL FFL-INT.Nos Fercher ddi- weddaf, llosgwyd theatr tre Fflint i'r llawr, a ehyfrifir y golled yn ddwy fil o bunnau. Tyb- ir mai gwreichionen a ddisgynnodd ar y to canfas, a fflamiodd mor gyflym nes yr oedd wedi ei lwyr ddifa ymhen ugain munud er gwaothaf yr holl ddwr a bistyllodd y frigad dan am ei ben. -0- CiODI'R HWYL Sef Llyfr Newydd o J Adroddiadau, gwedi eu cynnull gan Olygydd y Brython. 154 o ddarnau. 192 tudal. Pris Swllt; Llian 1 /6. Drwv'r post 1 /2 a 1 IS!, Y Sylltaid mwyaf o Adroddiadau a gyhoeddwyd erioed yn Gymraeg.—Evans, Sons and Foulkes, Swyddfa'r Brython, 356-358a Stanley Road, LerpwJ,

Llythyr

CYMR Y'R DISPEROD.

Advertising