Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Nodion o Fanceinion.

Nithio.

Doeth.

Advertising

Draws Mon ac Arfon.

News
Cite
Share

Draws Mon ac Arfon. YR WYL LAFVH, Da gennyf ddeall n?vydSyJ i? o'sir; h,S» af'y U- *n dyddordeb mawr yn achos feweith y y wlad. Cafwvd anerclnad da ganddo arfer. Siaradwyd hefyd gan Mr. Plulhp q wfioti iS a'r Athro 1 homas Jone*?, M.A., pXS'oKow Mae Mr. W. H. Will- iams^ Bethesda, wedi rl.oddi i fyny y swydd fel ysgrifennydd, wedi blynyddau o waitli gtrvdd afrSfol- « rm Y J I ll/ FOD mewn rhif a dylanvvad, a gresyn a ddylai fod mewi i ir undebwyr. FtV^olwyd Mr W. R- Williams, Llanllyfni, vn ,1 a Mr R T. Jones yn ysgrifennydd. lSyd'pl«dla» wyd erioed. I T W Y DDJ ANT.—LMae dau o ddisgyblion Mr win Morris (Ap Eos Idwal) Bangor, wed! ,'wyddo i r1 MSS a/b! ytt:;«fa hon»au ydyw MAangrf^ P Bango" D^naf « llongyfarch hwy «'u hathraw. EL W MA WH- Llwyd-dodd Cymdeithasau .■ mercbed ieuainc Cnsinogol yng y Gwyr a merU ea « oddiwrth y. Nodachfa a fn ganddynt yr wythnos ddi- weddaf. i^ry^n ddwv ffyddlon gan yr aelodau a swyddogi > wymdeitlias i sicrliau hyn. VN LLANGOED.—Yentvei gerllaw beau- moris ydyw Uwib » n. »ydd yn yn gyrohfan Y111%kolw.),]-. YI), N,,r -Eisteddfod oodd ym. y Nadolg 'fotrniadaetl, Kt J„I« y Gaorwon. gan Mr. Peter Williams (Pedr Glosywm), oedd ef yno i ateb i'W enw na neb V™ ymrgymaloyl'arlod, a mynedttwy MM y cadeirio, OS y buasent yn cliael • a hyn cydsyniodd y pwyi goi yu ry TJos lau ddiweddaf, cynhaliwyd ga vfarfod Mr J- 'r Williams, prifathi-aw Ysgol y (,"yngor yii y gadaii-, Mr. Caerwyn RTV Banior YN arwain, ac yn cyflawm y Roberts, Ba gor^ hft s a chydag SWydd o ^ulliad Hiosog iawn yn bresennol. Z>lHuwc<gilvS, Wedi i Colyn- ydd a Gwily™ O™. arwau. y ^cM ugoi 11 uya^ Gwilym 0wen, Ap Eos. TH^aV C wilym Menai, H. Aetliwy Pritcliard, ^1' £ "iJ'Sewi Meirion, Gwilym Seiriol, S Meredydd, Deiniol Fychan Caerwyn, vJvdd. Ni fn oriood gadoino mwy a, Canwyd ac adroddwyd yn y flrfod sail Miss Myfanwy Jones, Mr. Her- Tonfs Ap Eos Idwal, Gwilym Menai, Dewi Meirion, Huw Aethwy, etc. o Fangor a Miss Owen a Mr. Owen, Llangoed, Mr. J W. Jones, Beaumaris. Cyfeihwyd gan Misa ø Owen, Brynsion. Ysgrifennydd gofalvis y cyfarfod ydeodd Mr. H. Hughes, Wern. Peth arall dyddorol yn y cyfarfod oedd cyf- lwvno tlws aur a thystysgrif i Mr. Hugh Roberts, Ty Isaf, Llangoed, am ei waith yn achub bywyd. Cyflwynwyd hwynt iddo gan Miss Madge Hughes, Wern, a ehafwyd sylwadau priodol gan yr hynafgwr parchus Mr. Owen Owens, Penhunllys. Yr oedd v cyfarfod yn ddyddorol a brwdfrydig. Da gennyf yn bersonol fod Petr wedi cael y gadair Ni fu o remp fwy orioed-bardd dicliljni, Hvd wawr y Llungwyn heb gadair Llangoed." DYCHWELIAD Y LLEW.Da gennyf ddeall fod Llew Tegid a'i briod wedi dych- welyd yn iach a diogel o dir y Ffrancod. Bu'r ddau yno am bytliefnos. Pan ddaw y gaeaf, hvderaf y cawn hanes y daith gan y Llew. Tybed a lwyddodd ef i gael tanysgrifwyr newydd at y Coleg ar y daith ? Yr oedd yn cvcliwyn yno yn galonnog, oblegid y bore hwnnw yr oedd wedi cael hysbysrwydd am y rhodd ychwanegol o ddeng mil o bunnau gan Gwmni Dilledyddion Llundain. CAERAIAR.FON. -Ull o'r cyngherddau mwyaf llwyddiannus a gynhehr yn y drei yn flynyddol ydyw cyngerdd Gwyl Faii,, Beulah, yr eglwys lie y gweinidogaetha y llenoi mWYll Anthropos. Dyma enwau y rhai a was- anaethai eleni :-Miss A. G. Williams, Llan- gollen; Miss Gaynor Roberts, Prestatyn Mr. J. Watcvn Hughes, Rluwabon Mi. lorn Bryniog Jones, R:A.M., Llundain Yr oedd y delynores fach Freda Holland a thad Ap Elwv, mewn hwvl dda, a Mr. D. S. Owen, B. A. yn adrodd yn gampus, Mr. Orwig Williams yn cyfeilio, a Maer y dref yn llywyddu, Diokh- wyd i bawb yn gynne.s ga.n Aidhropos yn ei ddull hapus a doniol. Llawen oedd gonnyf glywed fod Tom Jones wedi gwneud yn rliag- orol Nid oes llawer o amser er pan yr aetn efe i Lundain, ond y mae ei gcfnogwyr yn falch ei fod yn gwneud cynnydd -0-

Eisteddfod Llundain Mehefin…

Rhyddiaeth.

Cyfioithiadau.

Cyfansoddiadau Cerddorol

estynau a Gwobrwyon Arbennig…

Advertising