Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Nodion o Fanceinion.

Nithio.

Doeth.

Advertising

News
Cite
Share

<?'^fN*DDOL- HUUHks I'LANT: Gun H hit* °W T luyh cyntai' mewn cyfres vi v'ttraew i i i ^nnon l*>ew, ac er bod ftw diw«ddar V' W6(J' lii°sogi'n ddir- v bpdf'r,awd\vr v' ni eto ° lav/er ddigon. ^SadhwnilV^ ^golfeistr, ac wedi cael utyti, ac 11 angenrheidiol i ddeall a^' a uatur;l'Vi llyir mewn ftordd ^'C^'VUySiS0' ,Y ■■las'r iaitl, yu h H,ld.V aAvlai'r IIHI?! Vhripd-ddull cystal a'i hvn yrr'011' dvddoroj, 11 a rhi 0^lii'af f 11 °'i' geii'iau eili plant.' ° yu gaft'aeliad i athraw- ^'i^JA^rp 7DARLUNIADOL mewn 'f (/e, 1 diweddar Barch. ^SS6d Cymrn Ainddiffyn- n gaU y Parch- C" Vk y (L y° Kan'rai ^'r?^ ^6n <^n cael >■ Vc^Aedl), (,a^. ° Brii Feirdd a Llen- avid Q L^ B-^agdraoth gan yr ^iffith, Bethel, Arfon." Dolgellau W. Hughes a'i Fab, 2 /6. Doedd neb a h aeddai Gofiant yn fwy na Ieuan Gwyn- odd a chymwynaswr a'i wlad ac^a i genedl ydyw hwnnw alio ddwyneihanes a'i wroldeb, ei ofidiau a'i brofedigaethau, n> i orcliestion aneirif tros Gymru, yn fyw gerbron meddwl y genhedlaeth bresennol o Gymry. I Mr. O. M. Edwards y rhaid diolch am gadw Ieuan o flaen Uvgaid ei genedl yn y blynyddau di- weddaf, sef drwy ei lyfrau, trwy Cymru, ac mewn ami i ffordd deilwng arall. Ond siom- edig ydyw cyfrol Tawelfryn, o ran ei chynwys a'i chynllun. Y mae ynddi liaws o bethau da a dyddoro], ond nid ydyw'n Gofiant mewn modd yn y byd nid oes olyniaetli na chytan- rwydd yn perthyn iddo y mae gormod tuedd i hedeg ac ymfflamychu ar yr esgus lleiai, ac o nyddu difyniadau barddonol i mewn yn anaturiol a diberthynas. Anodd yn l.yny''|' ydyw deall lie y mae'r Golygydd yn dariod a'r llenorion cynortliwyol yn declireu ac wedi darllen trwyddi, teimlor ydys mai rhyw Ieuan darniog a digyswllt a welsom, yu He delw mor gyfan a byw a syml a'r Ieuan mawr ei hun. ysrpORIA U 1)1 FY n sef I.-Bywyd yn Y Rhondda TI.Ponycoeci. Gan y Parch. T Mardy Rees. Llundain. Gwrecsam, Hughes a' i Fab. 1 Tusw o straeon ydyw y rhai'n a enillodd y wobr yn Eisteddfod Llangollen y llynedd wedi eu liysgnfennu yn nhafodiaeth gartrefol y Rhondda—sy mor felus-ehwithig ar glust Gogleddwr au hamcan, fel y dywed eu hawdwr, i beri chwerthin diniwecl. Ac nis gwyddom am ddim a barai fwy o chwerthm, nac lachach a ehwychwi sy'n cael trafferth gan eich plant ddarllen dim Cymraeg, rhowch hwa yn dwylo, a rliof fy ngair yr ant <i ^yd(1,> slawr i glawr. Tusw o ddomolwch W Bryanaidd ydyu^ o'r dechreu i r diwedd J ac v mae'r llyfr a'r enw yn liollol gylateD Kily W Yi- unig fefl ar»i ydyw dweyd "Xfoto o G«i» Rhotitlda ar .^de.tl 5' gyfrol yn He Portroadau. 4'- CYMRU AIai.y IlLiii cyntaf sydd yma ydvw o Nathaniel Cynliafal Jones, 8°^ { Gwaith Pantycelynj; ac yna geir■y 8^ 0 svfres vsgrifau ar Lyfrau i Byd g A Edwards, Caorfyrddin-hon yn « vr Hen Destament. Llith ragorol ydyw eiddo r anianydd hysbys Rd. Morgan Llanarmon ar y Mwsglys a'r Eiddew, ac yn dibennu gyda tlws-sylw a gaiilyri "Un o'r arwydd-luniau (device) tlysaf y clvwais son am dano oedd eiddo un o r cardinaliaid—Charles do Guise. » vdoedd v mwyaf Inr-barhajl o bob iSd- wodi ei wisgo ag E.ddiorwg. ac yn ysgrifenodig dano « JV Vu'M (Tra sefi di, ffynnaf finnau). Difvr VW mynd gyda D. Samuel trwy Ddrych 1 ir y Prif Oeseoddtros ddywediadau Ben Bowen gyda'i frawd Myfyr Hefrn drwy feirdd Uwcha'led gyda chyfaill di-enw ac efo Rolant Edmund y l^trtlutHjii gydag Nant Am Lyfrau o Llononon y hl y Gohtydd a choir yn y rhifyn bytiau baxdd- onolblasus, megis Castellau r Cj sg0 10 gan Brenni, Caerdydd, ac yn y blaen. & o —

Draws Mon ac Arfon.

Eisteddfod Llundain Mehefin…

Rhyddiaeth.

Cyfioithiadau.

Cyfansoddiadau Cerddorol

estynau a Gwobrwyon Arbennig…

Advertising