Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

mae Cymro yn gadeirydd yr…

Gyda'r Clawdd,

temmmmmrnamm « 9 • wmmammmtmrn…

Crochan Berw Paris;

Pwytho'r Wasc Felen.

0 BEN Y GROES.

News
Cite
Share

0 BEN Y GROES. Campau Gweu a Gwnio. Prynliawn dydd lail diweddaf cynhahwyd Arddanghosfa ddyddorol yn Ysgol y Cyngor o waith y boneddigesau a fynychodd ddos- barthiadau y Dccoraiive Needlework, a yn- haliwyd yma yn ystod misoedd y gaeaf, dan ofal y foneddiges fedrus a mwyn, Miss Frances A. Jones o'r Felinheli. Bu ef dosbarthiadau yn hynod boblogaidd drwy'r tymor, a chwitli gan lawer oedd gweld pen y tymor a dreul- iwyd nior ddedwydd a chytun. Synnem at odidowgrwydd gwaith eu dwylaw yr oedd y lluniau a'r designs yn dangos llawer iawn o fedr a chwaeth goeth, a'r cwbl yn brofion diymwad o lwydd a llwyredd yr addysg a gyfrennid. Gw^lsom enwau'r boneddigesau a ganlyn ynglyn a'r campau gweu a gwnio a ddanghosid :—Mrs. Pritchard, Llanllyfni Mrs. Lloyd Williams, Clynnog Mrs. J. Elias Jones, Trewern Miss Kate Roberts, Miss Williams, Brynmyfyr; Miss Jones,Bryn'rodyn; Miss Davies, The Tower ynghydag athraw- esau yr Ysgolion Canolradd ac Elfennol. Ymwelwyd a'r Ddanghosfa gan nifer o fon- eddigesau y pentref a'r cylch, ac yn eu plith 'roedd Mrs. a Miss Roberts, Gwyddfor Mrs. Jones, Plas-tan-dinas Mrs. Morris, Trefonen, a Miss Williams, Bodawen. Heblaw gwaith y disgyblion diwyd, dang- hoswyd hefyd gamp-engreifitiau o waith de- heuig Miss Frances A Jones ei hun-—gorehudd- ient yr holl barwydydd, ac yr oeddynt yn werth eu gweld. Cafodd yr edrychyddion eu boddio'n anarferol—yr unig resyn ydoedd na buasai'r genet hod glan a lion wedi partoi 11 paiied faeli o de" i ni'r sychedigion tua phump o'r gloch. Hwyrach y ceir rhyw sipian melus felly y tro nesaf. GWNIADUR.

Advertising

Y Parch. J. D. Jones.

["cHWITH 4T60'|

Cydgynhulliad y Llwythau.