Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

L LITH UNDAIN

Tymer Dda'r Canghellydd. H

Beth am Fesur y. Datgysylltiad.

News
Cite
Share

Beth am Fesur y. Datgysylltiad. YR unig betli sy'n peri i Gyniio eiddigeddti wrth Iwyddiant y Canghellydd ydy" y posiblrwydd i bwysigrwydd a maint y Gyllid ob effeithio ar ragolygon y Mesur i Ddat- cysylltu yr Eglwys. A NN; t y naill a'r Hall dr Dv'r Cyffredin yu ystod y Senedd-dymor liwn ? Tybir na bydd y Mesur Cyllidol wedi ei basio cyn canol Awst. a barnu oddiwrth y gwrtliwynebiad a fygy thir iddo, a rhaid pasio un neu ddau o fesurau i s w as an aethg ar er mwyn cyfreithloni yr holl ddarbodion. Yehydig iawn n'r anisev arferol fydd dros beti at ddini gwaith arall hyd Hs Medi, a dywedir tuai anodd ryfeddol tydd perswadio hyd yn oed y Rliyddfrydwyr i eistedd drachefn yn yr Hydrof eleui eto. N-i- unig ffordd bosibl i wtliio Mesur Datgysylltiad drwodd fyddai ei ddarllen yr ail waith cyn y Sulgwyn, ae yna « anfon i Bwyllgor Sefydlog (Standing Committee). Pvna r ewn; a gym- hellir gan y rhai nnvyaf selog drosto. Ond dylid cofio* fod mwy o lawer o gyfleusterau i."rwystrwyr mown Pwvllgor Sefydlog nag mewn Pwyllgor c'r holl Nis gellir ymarfer y eloadur yno. gan nad pa mor hir- wyntog a y bo suvvadv\r. neu wrflnut y bo'r gwelliantau a gvnhvgir. Ban) un o r lien seneddwyr mwyat pj'ofiado] ^ly«' na ddeuai'r"Mesur o Bwyllgor Sefydlog. byd yu oed pe parheid \r oiste-ddiad yn ddidor hyd y flwyddyn nesaf. Yn wyneb hvimy. yr unig obaitli am y Mesur yw ci ystyried mewn Pwyllgor o'r holl dy. a'i wtliio drwodd gyda cliymorth ami y Cloadur. Cynvrai y cwrs liwnnw wythnosau n ainser. A oes digon o sel yn yr aelodau Cynwcig a'r aelodau Ym- neilituol ereill i Jtawiio i'r Mesur gaeleianfon i Dy'r Arglwyddi cyn y gohiriad, pe bae raid iddvnt abertiiu pot) awr o wvliau rhwng elan dyiiior Seneddol er unvyn livuny ? A Cymru yn ddigon brwdfrydig i wneud un- rliywgwrs arall yn amhosibl ? Dyna'r pwuc.

Cydgynhulliad y Llwythau.

Advertising

Advertising

Bwrw Ewyn.

Cymedroldeb Balfour.