Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

DYDDIADUR.

......-_,--._--_._-"---_c----"-----_--<-----PULPUDAU'R…

LBI 0 N LERPWL.

Y Ddau Broff

Tysteb y Parch. John Evans,

--------v-----'---0 Dre Daniel…

News
Cite
Share

-v- 0 Dre Daniel Owen [GAN NAI WIL BRYANj. Y DEC GAIN MLYNEDD H YN. Gwedi deugain mlynedd o wasanaeth di- fwlch fel prif athraw Ysgol y Cyngor, bydd Mr. David Jones yn ymneilltuo'r mis nesaf. Pan y daeth yma gyntaf. 'doedd a fynychar r ysgol ond rhyw hanner cant o blant heddyw, mae ar y llyfrau dros bedwar cant. GWRANDCTR "ELIJAH.os Iau ddiweddaf, cawsom y wledd a'r hyfrydwch o wrando Elijah Mendelssohn yn caol ei ganu gan ein Cymdeitiias Gorawl, a'r cantorion hysbys a ganlyn yn cynorthwyo :—Soprano, Miss Grace Roberts (priod Ap Gwyneddon) Contralto, Madame Juanita Jones—y ddwy yn blant Cymry Lerpwl Tenor, Mr. Wat- cyn Hughes, y Rhos; Bass, Mr. Charles Tree. Arweinid gan Mr. Wilfrid Jones, Gwrecsam, a phioiodd yr anturiaeth go fawr yii Ilivyddiatit. EIN PUIP (.iWNtsTABL YN WALL. Y mae Prifgwnstabl sir Ffiiut wedi anfon ei ymddiswyddaid i'r awclurdodau. Gwael ei lechvd ydyw er ys talxn ac wedi bod yn yr Aifft am daith go hir, y mae bellach tan law'r meddygon yn un o ysbytai Llunda-in. Y COSMO YN Y COLO MEND Y.- Dyna brynliawn difyr a dreuliodd aelodau Cymdeitiias y Cosmo" ddydd Sadwrn diweddaf. Ar wahoddiad Miss Gwendolen Davios-Cooke, aeth cryn hanner cant ohonynt i balasdy henafol a dyddorol y Colomondy, gynt preswylfa'r arlunydd enwog led-y-byd, Richard Wilson. Mwynhasant/gwpanaid o de'a lluniaeth, ca-wsant gip ar gerddi per eu sawr a'u blodau, a chyn cychwyn yn ol, diolchwyd yn gynnes i Gwendolen a theulu Davios-Cooke am wa'dd mor garedig ilemor ddyddorol. TUAG ADRE.—Wedi treulio chwe blyn- odd yn Neheudir Affrica, disgwylir gweled Win. R(-)c,,s Jones, Wrexham Street, adre'ii ol yn iach a diogel gyda hyn i ivvynhau ogwyl yn ei hen ardal. Iddo ef y gadawodd y di- weddar Ddaniol Owon ei oriawr a'i gadwen aur, a balch ydyw o wisgo deubeth mor ddy- ddorol. TLY8AU AUR.—Yn yr arhoiiad ysgrif- onedig ar .Hanes y Cyfundob Methodistaidd, a gynhaliwyd tan nawdd Cyfarfod Misol sir Ffiiiit, enillwyd y tlws aur yn nosbarth y rhai tan 25 oed gan Miss Mary Davies, Lixwm, a t-lilvvs cyffeiyb yn nosbarth y rhai tan ddeunaw oed gan David Roberts, Nor- ewys. Da iawn hwy. 0 FY HEIV GYMRAEG.Yn yr Ysgol Ganolradd, cynhelir dosbarthiadau vvythnosol, sef bob nos Lun a nos Fawrth, i ddysgu Cymraeg. Daliodd iiifer dda i ddilyn y dosbarthiadau ar hyd y tyiuor ac y mao'n ainlw-g fod Saeson pur yn gweld gworth mewn gallu siarad yr hen iaith, canys yr oedd amryw ohonynt ymysg yr efrydwvr. Yr athro cynnes a hyffordd ydyw W. J. Roberts, B.A. Iechyd i'w sW

Advertising

Family Notices

Advertising